L
Per-Ola Grönberg - Fotograf: Per-Ola Grönberg

Per-Ola Grönberg

Liberalerna (plats 28)
55 år, Sandviken

Presentera dig själv

Jag är 54 år och egen företagare med ett idrottsförflutet. Idag är jag kommunalråd i Sandvikens kommun. Jag liksom alla liberaler är sanna EU vänner. Vi säger ja till mer samarbete och vi har reformer för Europas framtid.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU har +30 länder. Vi har genomfört reformer för ett mer jämställt och jämlikt EU. Stärkt skyddsnät, inga tiggare på våra gator. Företag och invånare känner frihet, resa, arbeta studera och handla med varor/tjän. Euron är valutan. Klimathotet, kriminalitet och gränskontroller har vi löst gemensamt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  EU måste bli vassare. Om medlemsländer inte lever upp till EUs gemensamma grundvärderingar, sociala och ekonomiska politik måste det få konsekvenser.

 • Miljö och klimat

  En gemensam koldioxidskatt. Minska plastanvändningen öka återvinningen, gemensamt retursystem för pant. Mer kärnkraft, vind-och solenergi ej kolkraft.

 • Mänskliga rättigheter

  Att fritt kunna resa, arbeta och bo inom hela Europa är en rättighet. Det är avgörande för EUs medborgare att den rättigheten skyddas och utvecklas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Gick med i Liberalerna(Fp) för att jag har ett stort samhällsintresse. Min drivkraft är att få ett sammanhållet Sverige och Europa. Kommun- och regionpolitiker sedan 2014 även med interna uppdrag i partiet. Nu kommunalråd i Sandvikens kommun.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill. Mahatma Gandhi. Egentligen alla som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter,fred och frihet för alla människor i hela världen.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Skatter är inte endast till ondo. Ex.vis Liberalernas förslag till en gemensam koldioxidskatt i hela EU. Den skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:EU behöver ett tydligare mandat. Länder ska inte kunna blockera beslut genom veto då 2/3 delar anser att en reform är nödvändig. Beslut om sanktioner mot ex vis Ryssland eller Kina blockeras.

  Argument:EU behöver ett tydligare mandat. Länder ska inte kunna blockera beslut genom…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Kolkraften måste bort. Mer kärnkraft för Europas energiförsörjning. En europeisk koldioxidskatt är det mest effektiva sättet att nå målen. Mer sol och vindkraft.

  Argument:Kolkraften måste bort. Mer kärnkraft för Europas energiförsörjning. En…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Det är helt oacceptabelt att medlemsländer i EU inte tar ansvar för sina mest utsatta medborgare. Fattiga människor ska inte behöva åka till andra EU länder för att tigga för sin överlevnad.

  Argument:Det är helt oacceptabelt att medlemsländer i EU inte tar ansvar för sina mest…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Freden och friheten i Europa ligger i EU ländernas händer. Ett stärkt försvarssamarbete gynna oss alla.

  Argument:Freden och friheten i Europa ligger i EU ländernas händer. Ett stärkt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Samarbetet ska utvecklas och fler länder ska ges möjlighet att bli medlemmar. Ett utträde ur EU vore förödande för Sverige och svenskarnas friheter och företagens behov av handel.

  Argument:Samarbetet ska utvecklas och fler länder ska ges möjlighet att bli medlemmar…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är inget jag förespråkar. Däremot behöver transparensen öka, ministerrådet behöver ett tydligare mandat från nationella parlamenten o de nationella parlamenten ska ha en tydlig roll i EU-arbetet.

  Argument:Det är inget jag förespråkar. Däremot behöver transparensen öka, ministerrådet…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Och inte endast i de fall man kränker mediernas oberoende även när länder systematiskt begränsar medborgarnas och företagens fri och rättigheter samt inte upprätthåller rättsväsendets oberoende.

  Argument:Ja. Och inte endast i de fall man kränker mediernas oberoende även när länder…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om medlemsländer inte genomför de åtgärder man åtagit sig för att nå klimatmålen så bör någon form av sanktioner eller "böter" utdömas.

  Argument:Om medlemsländer inte genomför de åtgärder man åtagit sig för att nå…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle beskattas inte som övriga transportsektorn. Bränslet ska beskattas inte flyget/resan i sig. "Snåla" flygplan o miljöbränsle=lägre skatt.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle beskattas inte…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. All plast ska vara återvinningsbar. Samt att EU bör införa ett gemensamt retursystem för pantburkar och flaskor.

  Argument:Ja. All plast ska vara återvinningsbar. Samt att EU bör införa ett gemensamt…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Bidrag skapar inte tillväxt. EUs olika stödformer behöver minskas och slås ihop för att nå bättre effektivitet.

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Bidrag skapar inte…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet. Det är i kretsen av euroländer som viktiga beslut fattas. Sitter man inte med vid förhandlingarna står man utanför utan påverkan.

  Argument:Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet. Det är i…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inom EU har vi ett gemensamt ansvar att förhindra framtida kriser. Finanspakten inom EU ställer krav på länder med stora statsskulder och budgetunderskott. Påföljd behövs mot de som inte levererar.

  Argument:Inom EU har vi ett gemensamt ansvar att förhindra framtida kriser. Finanspakten…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Regelbördan för företag inom EU måste minskas. Den inre marknaden där alla företag i EU enkelt kan nå alla 500 miljoner konsumenter är själva kärnan i EU-samarbetet.

  Argument:Regelbördan för företag inom EU måste minskas. Den inre marknaden där alla…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Inom EU ska vi ta ett gemensamt ansvar för såväl social hållbarhet, miljö/klimat, ekonomi som för asylsökande och mänskliga rättigheter. Asylrätten ska försvaras inom EU.

  Argument:Ja. Inom EU ska vi ta ett gemensamt ansvar för såväl social hållbarhet,…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så snart de tillfälliga inre gränskontrollerna kan avskaffas utan negativ påverkan av den inre säkerheten i Sverige ska detta genomföras.

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så snart de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ett rättvisare system för ländernas mottagande måste införas. Alla ska dela på ansvaret. En fördelning av asylsökande kan vara efter ländernas ekonomiska styrka och befolkningsstorlek.

  Argument:Ett rättvisare system för ländernas mottagande måste införas. Alla ska dela på…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De som har skyddsskäl ska naturligtvis få stanna. EU kan bidra till bättre återvändande för de utan skyddsskäl genom återvändandeavtal med länder utanför EU.

  Argument:De som har skyddsskäl ska naturligtvis få stanna. EU kan bidra till bättre…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Vi kan trycka på för lagändringar inom hela EU. Men ett förbud vore inte rätt väg att få till en förändring av beteende och moral.

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Vi kan trycka på för lagändringar…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet. Vi röstade mot förslagen i EU-parlamentet och fortsätter arbeta mot dem i riksdagen.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:JA. Självklart. Äktenskapslagar är i huvudsak en nationell fråga, men jag välkomnar att land efter land nu erkänner samkönade äktenskap såväl i Europa som övriga världen.

  Argument:JA. Självklart. Äktenskapslagar är i huvudsak en nationell fråga, men jag…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, men till den som är på tillfälligt besök i annat EU land ska socialtjänsten kunna ge tillfällig akut ekonomisk hjälp.

  Argument:Ja, men till den som är på tillfälligt besök i annat EU land ska socialtjänsten…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:JA. Varje EU-land bestämmer själv över sin abortlagstiftning,men EU bör verka för rätten till fri abort.

  Argument:JA. Varje EU-land bestämmer själv över sin abortlagstiftning,men EU bör verka…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Liberalerna verkar för en gemensam gränspolis som på sikt ska ansvara för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma regler och rättssäkerhet ska gälla.

  Argument:Ja. Liberalerna verkar för en gemensam gränspolis som på sikt ska ansvara för…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver ta ett större ansvar vid kriser och hot i vår del av världen. EUs civila och militära fredsoperationer bör utökas.

  Argument:EU behöver ta ett större ansvar vid kriser och hot i vår del av världen. EUs…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft ska ha minst de rättigheter som arbetstagare i samma yrke har i avsändarlandet och dessa ska vara rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Jordbruksstödet inom EUs budget är fortfarande allt för högt. En omfördelning av stödet till satsningar på forskning, naturvård och biologisk mångfald är vad jag vill se.

  Argument:Ja. Jordbruksstödet inom EUs budget är fortfarande allt för högt. En…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bioteknik(GMO) kan bidra till ett effektivare jordbruk, bättre skördar och bättre näringsinnehåll.

  Argument:Bioteknik(GMO) kan bidra till ett effektivare jordbruk, bättre skördar och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:NEJ. Jag är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten ska öka men det är företagens ansvar.

  Argument:NEJ. Jag är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten ska…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En miniminivå för föräldraledighet är bra för jämställdheten och tillväxten då fler får möjligheten att förena föräldraskap och yrkesliv.

  Argument:En miniminivå för föräldraledighet är bra för jämställdheten och tillväxten då…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter i världen. Krav på mottagarländerna ska ställas för att få bistånd. De ska leva upp till EUs värderingar.

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:JA. Sverige har ett stort ansvar för vargstammens fortlevnad. Det ansvaret kan vi själva besluta om.

  Argument:JA. Sverige har ett stort ansvar för vargstammens fortlevnad. Det ansvaret kan…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. Turist tyska och spanska.

Vad har du för yrke?

Utbildad fritidsledare. Har sedan -97 varit företagare eller haft olika chefstjänster inom handel.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare. Hårdrock, punk, SKA, POP.

Film

Livet från den ljusa sidan. Sliding doors. Jason Bourne.

Författare/bok

James Clavell. Dan Brown.

TV-program

Nyheterna.

Radioprogram/podd

Radiosporten.

Sport

Golf. Fotboll. Bandy. Ishockey. Handboll. Skidor. Alpint. Allt med landslag, OS, EM och VM.

Hobby

Golf.

Mat

Allätare.

Dryck

Alldrickare.