MP
Per-Inge Lidén - Fotograf: Robert Halvarsson

Per-Inge Lidén

Miljöpartiet (plats 18)
61 år, Karlstad

Presentera dig själv

En radikal och progressiv sexbarnspappa som bor i Värmland och jobbat länge inom såväl kyrkan som kommunpolitiken.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska förbli ett samarbete mellan självständiga länder med en grön klimatprofil, vara en mix av olika folk, kulturer och religioner, med fri rörlighet och en solidarisk migrationspolitik.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  EU består av många människor med skiftande kulturell och etnisk bakgrund och vi bör skapa ett samhälle där vi lever ser skillnader som berikande

 • Miljö och klimat

  Vi ska ställa om EU till ett hållbart samhälle med sköna städer, hållbara produkter och tåg som enkelt transportsätt även över landsgränser

 • Ekonomi, budget och skatter

  EU ska ha en sund ekonomi, styra medel från jordbruk till forskning/utveckling/k, inte ha gemensamt försvar och behålla medl avgift på nuvarande nivå.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Politisk bakgrund

Jag har varit kommunalråd i Karlstad i 8 år, varit ordförande i länstrafik, delegat i Det gröna Europeiska partiet, EGP och styrelseledamot i MPs biståndsorganisation Green Forum.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King, svart medborgarrättskämpe i USA.

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska vara ett samarbete mellan självständiga länder

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU ska vara en union som går före och ställer om till ett samhälle med grön profil - till glädje för människor och natur.

  Argument:EU ska vara en union som går före och ställer om till ett samhälle med grön…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor passar bäst att besluta om på regional och nationell nivå

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi är alliansfria och bör ha beslutanderätt om vårt försvar på nationell nivå

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har en viktig roll att spela i EU och för vår utveckling är det viktigt att vara en del av gemenskapen.

  Argument:Sverige har en viktig roll att spela i EU och för vår utveckling är det viktigt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej folkomröstningar på EU-nivå blir tungrodda och våra åsikter i norden väger för lätt gentemot de stor länderna.

  Argument:Nej folkomröstningar på EU-nivå blir tungrodda och våra åsikter i norden väger…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det är viktigt att pressfrihet skyddas inom EU

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, vi bör ha ökade ambitioner inom miljöområdet - och det måste gälla lika regler för alla länder inom unionen.

  Argument:Ja, vi bör ha ökade ambitioner inom miljöområdet - och det måste gälla lika…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja här behövs gemensamma regler.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det är viktigt att minska användandet av plast

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej vi bör fortsätta att utjämna levnadsnivån inom unionen.

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Vår krona tjänar oss väl och är ett medel för bevarad svensk självständighet.

  Argument:Nej. Vår krona tjänar oss väl och är ett medel för bevarad svensk…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja. Regler ska följas av alla.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej länder bör kunna gå före inom vissa områden.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Vi bör ha gemensamma gränser och fördelning av flyktingar inom EU.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Däremot bör säkra vägar öppnas och vi bör övergå till ett FN-lett kvotflyktingsystem.

  Argument:Nej. Däremot bör säkra vägar öppnas och vi bör övergå till ett FN-lett…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I huvudsak är det varje lands uppgift att ta hand om sina medborgare. Under kortare tid bör det land där någon vistas tillfälligt hjälpa till.

  Argument:I huvudsak är det varje lands uppgift att ta hand om sina medborgare. Under…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En självklarhet.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje land kan ansvara för sitt gränsskydd

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är alliansfria och svarar själva för vår militära kapacitet

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Svenska regler gäller i Sverige

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja. De är för stor del av budgeten

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bra i grunden - men här är det bättre med nationell lagstiftning

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bättre med nationell lagstiftning

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fredlig utveckling i världen gynnar också EU

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bra med EU:s påverkansmöjlighet över rovdjurspolitiken

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Svenska och lite ringrostig franska

Vad har du för yrke?

Pastor i Equmeniakyrkan

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Nils Landgren

Film

Oceans eleven

Författare/bok

Teodor Kallifatides

TV-program

Solsidan

Radioprogram/podd

Livetpåjorden studieförbundet Bildas podd

Sport

Ishockey

Hobby

Segling

Mat

Libanesisk

Dryck

Flädersaft