SD
Paula Palmqvist

Paula Palmqvist

Sverigedemokraterna (plats 24)
40 år, Gällivare

Presentera dig själv

Jag är en 38-årig mammaledig sjuksköterska som är verksam i Gällivare Kommun. Förutom mitt yrke är jag även verksam i kommunpolitiken i Gällivare samt regionpolitiken i Norrbotten som fritidspolitiker.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU backar tillbaka till det som var tanken från grunden. Utvecklingen som skett de senaste decennierna går mot fel håll. Mer decentralisering och nationella frågor skall avgöras i berörd nation, ej i Bryssel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Djurhållning. den svenska djurhållningen med hårda krav vad gäller antibiotikaanvändning samt djurhållningsregler skall vara norm i EU

 • Brott och straff

  Att samarbeta i EU amerikanska vad gäller terroristbekämpning.

 • Säkerhet och försvar

  Att Sverige själv ska kunna besluta om sina egna gränser och sitt eget försvar.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Suttit i Kommunfullmäktige i 4 år, invald i Regionfullmäktige samt i Kyrkorådet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Viktigt att flytta makt från Bryssel till de länder där de hör hemma.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Sverigedemokraterna ser hellre ett nordiskt försvarssamarbete.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör reformeras från sin nuvarande form, om detta ej går bör Sverige lämna EU.

  Argument:EU bör reformeras från sin nuvarande form, om detta ej går bör Sverige lämna…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss EU-skatter.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ett förbud i EU hjälper inte mot den nedskräpning som kommer mest från Asien.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill kraftigt minska EU:s budget.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till frihandel.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migration ska avgöras på nationell nivå.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik är en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Straffrätt är i grunden en nationell fråga.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är upp till varje medlemsstat att besluta.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Åter en fråga som vi anser bör avgöras på nationell nivå.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Politiken är ineffektiv och väldigt kostsam.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns behov av att öka kunskapen om de ekologiska effekterna, men vi har en försiktig hållning till GMO.

  Argument:Det finns behov av att öka kunskapen om de ekologiska effekterna, men vi har en…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en nationell fråga, och kvotering är inte rätt väg mot jämställdhet.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en nationell fråga, och främst för familjer själv att bestämma.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bistånd ska i huvudsak vara en nationell fråga.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Frågor som rör svensk jakt skall skötas av svenska myndigheter i samråd med jägare.

  Argument:Frågor som rör svensk jakt skall skötas av svenska myndigheter i samråd med…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Finska samt Engelska.

Vad har du för yrke?

Sjuksköterska, dock mammaledig just nu.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Jag är allätare när det gäller musik. Men tonårsfavorit som fortfarande är aktuell är Millencolin.

Film

Just nu A star is Born.

Författare/bok

Leif GW Persson.

TV-program

Grey's anatomy

Radioprogram/podd

Ingen speciell.

Sport

Att titta på: Skidor

Hobby

Löpning, promenader.

Mat

Kryddstarkt och vegetarisk sushi

Dryck

Vatten