KD
Patrik Åkesson - Fotograf: Anna Nordström

Patrik Åkesson

Kristdemokraterna (plats 19)
55 år, Växjö

Presentera dig själv

Fru och döttrar Ekonom och Företagare inom fastighetsbranschen. Har ett förflutet som hockeyspelare men även sportchef i Växjö Lakers. Har ett genuint intresse för biståndsfrågor, tillväxt och företagande. Vill ha en miljöpolitik där mer fokuseras på effektiva insatser. Kärnkraftsanhängare.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En gemenskap som fokuserar på tillväxt, företagande samt effektiva miljöinsatser. Försvars och säkerhetssamarbete. En biståndspolitik som är effektiv och satsas på hjälp till självhjälp, det vill säga, utbildning. Ställer höga krav på demokrati och yttrandefrihet!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  Tillväxt och regelförenkling. Det är mycket viktigt att samma regler gäller för företag i alla EU-länder. Tillgången på el måste prioriteras.

 • Miljö och klimat

  Satsa på kärnkraften! Lägg miljöresurser där det ger mest effektivitet! Satsa på Östersjön!

 • Regional utveckling

  Infrastrukturen i Sydöstra Sverige är eftersatt. Satsa på att rusta upp vägar och befintliga järnvägar och säg NEJ till höghastighetsjärnvägen!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationellt bistånd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Sitter i regionfullmäktige samt kommunfullmäktige. Är ordförande för ett av de stora kommunala bolagen i Växjö (VÖFAB) Var ytterst nära att nå riksdagen i valet 2018. Sitter i distrikts (Kronoberg) och avdelningsstyrelsen för KD Växjö.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

I Sverige Lars Adaktusson. Internationellt tycker jag Margareth Thatcher var fantastisk. Ebba Busch Thor är Sveriges bästa partiledare.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Har varit Kristdemokrat sedan 1994. Konservativ sedan gymnasietiden. Har nog hålla en ganska konsekvent linje sedan ungdomsåren.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska ha övergripande samarbete gällande övergripande frågor såsom tillväxt, företagande och miljö. Det är dock viktigt att varje land ges stort självbestämmande exempelvis i sociala frågor.

  Argument:EU ska ha övergripande samarbete gällande övergripande frågor såsom tillväxt,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi ska göra miljöinsatser där de gör bäst verkan. En satsning på kärnkraft och bättre rening eller nedläggning av kolkraftverk är en sådan. En utökad handel med utsläpp ger effekt!

  Argument:Vi ska göra miljöinsatser där de gör bäst verkan. En satsning på kärnkraft och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Subsidiaritetsprincipen innebär att den här typen av frågor bör lösas på lägsta möjliga nivå. Varje land har sina egen unika situationer och åsikter.

  Argument:Subsidiaritetsprincipen innebär att den här typen av frågor bör lösas på lägsta…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Mer samarbete men inget gemensamt försvar!

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ett gemensamt samarbete i många frågor såsom frihandel, fri rörlighet av kapital och arbetskraft! Som litet exportberoende land behöver vi vara med i EU!

  Argument:Vi behöver ett gemensamt samarbete i många frågor såsom frihandel, fri…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det kan dock inte uteslutas att det i framtiden dyker upp frågor där detta kan behövas.

  Argument:Det kan dock inte uteslutas att det i framtiden dyker upp frågor där detta kan…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Yttrandefrihet, mediernas oberoendet och demokrati är extremt viktigt!

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bättre med mer kärnkraft än skitig kolkraft!

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyget behövs i ett glesbefolkat land som Sverige. Flygskatt riskerar att försämra miljön. Lägg skatt på smusigt drivmedel istället.

  Argument:Flyget behövs i ett glesbefolkat land som Sverige. Flygskatt riskerar att…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ett av de största miljöproblemen bör tas itu med snarast.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om EU fokuserar på tillväxt och handel så kommer utvecklingen också att följa med. Jordbruksstöd till svaga regioner kan göra att utvecklingen stannar av.

  Argument:Om EU fokuserar på tillväxt och handel så kommer utvecklingen också att följa…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det har hittills varit bra för Sverige med egen valuta och ser ut att vara det framåt också. Situationen kan dock omprövas på lång sikt.

  Argument:Det har hittills varit bra för Sverige med egen valuta och ser ut att vara det…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra krav för en stark ekonomi och trovärdigt EU.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Specialregler hämmar tillväxten.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste fördela mottagandet.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste ha kvar gränskontrollerna under en ganska lång tid tills de yttre gränserna fungerar.

  Argument:Vi måste ha kvar gränskontrollerna under en ganska lång tid tills de yttre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vill ha säkra flyktvägar istället.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är för svårt att genomföra då synen på frågan är så olika i olika länder. Det är en nationell fråga.

  Argument:Det är för svårt att genomföra då synen på frågan är så olika i olika länder…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag är för lite insatt men vill absolut inte medverka till censur.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en nationell fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje land ska ansvara för sina medborgare!

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nationell fråga. Om man accepterar detta som en EU-fråga så kan vi bli tvingade så de mer restriktiva abortreglerna får genomslag. Jag vill ha en svensk lagstiftning kring detta såsom den ser ut nu.

  Argument:Nationell fråga. Om man accepterar detta som en EU-fråga så kan vi bli tvingade…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men vi måste även ha en nationell gränspolis som det ser ut nu.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje land bör samarbeta mer militärt men varje land måste få bestämma självt i frågan. Jag vill gärna att Sverige agerar mer.

  Argument:Varje land bör samarbeta mer militärt men varje land måste få bestämma självt i…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Företag måste få välja själva.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta låser länder till att inte utvecklas.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ger effektivitet. Mer kan odlas på mindre arealer vilket också är miljövänligt.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kompetens skall vara avgörande inte kön.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nationell fråga!!!

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är dock lika viktigt att man kräver effektivitet.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nationell fråga!

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Tyska

Vad har du för yrke?

Egen företagare i fastighetsbranschen. Jag äger ett industrihotell.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beatles, Creedence clearwater revival, Gasolin

Film

Livet från den ljusa sidan

Författare/bok

Riddarna kring Dannys bord av John Steinbeck

TV-program

Debattprogram

Radioprogram/podd

Lyssnar på lokalradion

Sport

Ishockey, Boxning

Hobby

Idrott

Mat

Äter gärna Indisk mat

Dryck

Rött vin