L
Pär Löfstrand - Fotograf: Göran Strand

Pär Löfstrand

Liberalerna (plats 32)
53 år, Östersund

Presentera dig själv

Jämte, europavän och doktor i psykologi. Jag är förbundsordförande för liberalerna i J/H, kommunalråd i Östersund samt lektor i psykologi vid Mittuniversitetet. Jag har genom mångåriga internationella forsknings- och utbildningsprojekt fått lära mig vinsterna av europeiskt samarbete.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att det europeiska samarbetet fördjupas och att Sverige fullt ut är en viktig del i arbetet. Genom gemensamt ansvarstagande i frågor klimat- och flyktingpolitik är EU avgörande för en framtid präglad av humanism och frihet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Forskning och innovation

  Att stärka förutsättningarna för europeiskt forsknings- och utbildningsutbyte

 • Migration och flyktingar

 • EU:s framtid

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Kommunalråd, förbundsordförande

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det behövs gemensamma regler inom EU.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Universitetslektor, gymnasielärare,

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Depeche Mode, VNV Nation,

Författare/bok

Haruki Murakami

Radioprogram/podd

Riskradion

Sport

Golf

Hobby

Akvaristik

Mat

Makaroner och korv :-)

Dryck

Belgisk suröl