L
Pär Johnson - Fotograf: Pär Johnson

Pär Johnson

Liberalerna (plats 50)
57 år, Lidköping

Presentera dig själv

Jag är en EU medborgare som bor i Västra Götaland men som haft våra Nordiska huvudstäder som arbetsplats de senaste 15 åren. Jag tror på att vi måste lyfta blicken och både bidra men framförallt lära av vad andra kulturer och länder kan ge.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU skall vara kittet som håller ihop och gör varje enskilt lands styrkort starkare. VI måste lösa de stora utmaningarna gemensamt men ändå bibehålla våra kulturer och varje lands egenskaper.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi måst få gemensamma beslut och ansvar gällande miljöfrågor. Tillsammans får vi även bättre möjligheter till forskning och utveckling

 • Migration och flyktingar

  Sverige och Tyskland kan inte ta ansvar för flyktingfrågorna, det måste till ett gemensamt ansvar,

 • Brott och straff

  Organiserad brottslighet är inte nationell vilket medför att vi måste samarbeta inom Europa för att gemensamt agera.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Ekonomisk brottslighet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU skall syssla med de frågor där det är viktigt med samsyn och samarbete med flera länder. Ex. miljö, integration, organiserad brottslighet, import/export.

  Argument:EU skall syssla med de frågor där det är viktigt med samsyn och samarbete med…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Inom miljöområdet är det speciellt viktigt att EU länderna agerar gemensamt. Vind och vatten ser inga gränser. Genom EU samarbete finns en större budget för forskning och utveckling för nya lösningar

  Argument:Inom miljöområdet är det speciellt viktigt att EU länderna agerar gemensamt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Detta är något som varje land skall hantera. Dock behövs en övergripande integrationspolitik.

  Argument:Detta är något som varje land skall hantera. Dock behövs en övergripande…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Genom ett större försvarssamarbete behöver inte varje land ha ett heltäckande kostsamt försvar.

  Argument:Genom ett större försvarssamarbete behöver inte varje land ha ett heltäckande…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Norska, Danska

Vad har du för yrke?

Kombinerar anställning sedan 33 år i finanssektorn, region och kommunpolitik samt egenföretagare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Mat

Thaimat och Svensk husmanskost