MP
Pär Holmgren - Fotograf: Fredrik Hjerling

Pär Holmgren

Miljöpartiet (plats 2)
59 år, Uppsala

Presentera dig själv

Efter 20 år som SVT-meteorolog har jag sedan 2009 haft möjligheten att arbeta heltid med hållbarhetsfrågor, främst klimatförändringarna. Jag har föreläst på de flesta universiteten och högskolorna, och i så gott som alla kommuner i Sverige. Jag är pappa till tre barn och nybliven morfar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Nu under 2020-talet behöver EU bli ledande i omställningen till en hållbar värld, och då både när det gäller miljöfrågor och sociala frågor. Om tio år har vi en politik i EU som bygger på hållbar utveckling, med mänskliga rättigheter för alla, även kommande generationer.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan. EU behöver under den kommande femårs perioden ha en tydlig plan för en omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

 • Demokrati

  Demokrati är grundläggande och nödvändigt för en social hållbar utveckling. Vi behöver motverka hat och intolerans mot minoriteter och oliktänkande.

 • Mänskliga rättigheter

  Alla länder i EU behöver följa gemensamma principer om demokrati, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. Även för våra barn och barnbarn.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Politisk bakgrund

Under de dryga 20 år som jag arbetat med klimatfrågan, har jag alltmer insett hur viktiga de politiska besluten är. De senaste åren har jag allt oftare övervägt att själv ge mig in i politiken.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Caroline Lucas, ordförande för Green Party of England and Wales, och den första gröna parlamentarikern i det brittiska underhuset.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska sätta ramar, men i detaljerna är det oftast bäst att länderna själva bestämmer - så nära människorna som möjligt. Men i exv klimatfrågan behöver EU hitta former för att samarbeta.

  Argument:EU ska sätta ramar, men i detaljerna är det oftast bäst att länderna själva…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EUs klimatpolitik ska följa det som vetenskapen säger krävs för att nå Parisavtalet. Det innebär bindande utsläppsminskningar i alla länder med 10-15 % per år.

  Argument:EUs klimatpolitik ska följa det som vetenskapen säger krävs för att nå…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte ha mer inflytande än nu, men den sociala situationen är för dålig i flera medlemsstater. EU ska stödja och driva på i omställningen till ett socialt hållbart samhälle.

  Argument:EU ska inte ha mer inflytande än nu, men den sociala situationen är för dålig i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:EU ska samarbeta mer när det gäller frågor som t.ex. beredskap för naturkatastrofer, klimatförändringar, brandförsvar och tillgång till mat och vatten.

  EUs medel ska inte gå till vapenindustrin.

  Argument:EU ska samarbeta mer när det gäller frågor som t.ex. beredskap för…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska göra allt för att minska klimatutsläppen och att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt med samarbete, globalt och inom EU i omställningen till en hållbar värld.

  Argument:EU ska göra allt för att minska klimatutsläppen och att värna demokrati och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I vissa frågor kan däför gemensamma EU-folkomröstningar vara bra.

  Argument:Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I vissa frågor kan däför…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadgar. EU ska försvara de rättigheterna i alla medlemsländer. Exv oberoende och fristående public service ska försvaras.

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadgar. EU ska…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut. Det som krävs för Parisavtalet. En "utsläppsbudget" som tvingar EU-länderna att minska klimatutsläppen med 10-15 % per år.

  Argument:Vi vill införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut. Det som…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ekonomiska styrmedel som avgifter och skatter är viktigt för att styra utvecklingen i rätt riktning.

  Flyget måste minska för att vi ska kunna nå klimatmålen!

  Argument:Ekonomiska styrmedel som avgifter och skatter är viktigt för att styra…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet har drivit på både i Europaparlamentet och ministerrådet för detta. Fler engångsartiklar bör förbjudas och mikroplaster behöver fasas ut på EU-nivå. Mängden plast måste minska!

  Argument:Miljöpartiet har drivit på både i Europaparlamentet och ministerrådet för…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att de rikare fortsätter att stötta fattigare regioner, så att EU håller samman och har förtroende. EU ska dock markera om länder inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Det är viktigt att de rikare fortsätter att stötta fattigare regioner, så att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Absolut inte! Sverige ska fortsätta stå fritt från valutaunionen EMU, och även begära en fördragsenlig rätt att göra det så som Danmark redan har.

  Argument:Absolut inte! Sverige ska fortsätta stå fritt från valutaunionen EMU, och även…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje enskilt fall ska bedömas för sig. Medlemsländerna har ett ansvar att hjälpa och stötta varandra i krissituationer.

  Men EU ska kunna besluta om sanktioner eller indragna bidrag.

  Argument:Varje enskilt fall ska bedömas för sig. Medlemsländerna har ett ansvar att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fri handel är i grunden bra. Men den ska vara rättvis och hållbar.

  Länder ska kunna ha mer ambitiösa krav, t.ex. inom miljö och djurskydd.

  Ett exempel är användningen av antibiotika i djuruppfödning.

  Argument:Fri handel är i grunden bra. Men den ska vara rättvis och hållbar.

  Länder ska…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder ska visa medmänsklighet och ta sitt ansvar!

  Integration är en del av social hållbar utveckling.

  Alla länder behöver hjälpas åt med asylsökande.

  Argument:Alla länder ska visa medmänsklighet och ta sitt ansvar!

  Integration är en del…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigt att stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i Sverige. Och det kan komma nya situationer när gränskontroller behövs om de är i enlighet med EU:s regelverk.

  Argument:Viktigt att stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt för att fördela detta ansvar solidariskt. Det är en viktig del av en socialt hållbar utveckling inom EU.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt för att fördela detta ansvar solidariskt. Det är…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Fler lagliga och trygga vägar till Europa behövs för flyktingar. Det riskerar dessutom att bli allt fler som behöver fly, om vi misslyckas med klimatmålen.

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Fler lagliga och trygga vägar till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges sexköpslag är bra, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja. Fler av länderna i EU borde ha liknande lagar.

  Argument:Sveriges sexköpslag är bra, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ett öppet internet är viktigt för yttrandefrihet/demokrati. Men kulturarbetare ska ha bättre ekonomiska villkor; stora nätplattformar betala för upphovsrättsskyddat material som laddas upp där.

  Argument:Ett öppet internet är viktigt för yttrandefrihet/demokrati. Men kulturarbetare…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska hbtq-relationer jämställas med straighta relationer; även rätten att gifta sig. Alla länder i EU ska tillåta samkönade äktenskap på motsvarande sätt som vi gör i Sverige.

  Argument:Självklart ska hbtq-relationer jämställas med straighta relationer; även rätten…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att även fattiga, utsatta EU-medborgare kan röra sig fritt och få möjlighet till arbete i andra länder. EU behöver sätta tryck på de länder som gör för lite för sina medborgare.

  Argument:Det är viktigt att även fattiga, utsatta EU-medborgare kan röra sig fritt och…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla kvinnor ska få bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar! Rätten till en fri och säker abort ska vara en mänsklig rättighet, i alla länder inom EU.

  Argument:Alla kvinnor ska få bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar! Rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om det i framtiden finns lagliga vägar för asylsökande in i Europa kan en gräns- & kustbevakning vara viktig roll för att rädda liv på havet, och se till att inte vapen eller narkotika kommer in i EU.

  Argument:Om det i framtiden finns lagliga vägar för asylsökande in i Europa kan en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska arbeta med fredsbyggande, bistånd, diplomati och ett stärkt civilförsvar, med fokus på att förebygga konflikter och att upprätthålla mänskliga rättigheter i och utanför EU.

  Argument:EU ska arbeta med fredsbyggande, bistånd, diplomati och ett stärkt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om vi inom EU kan hitta sätt att kombinera sociala villkor och fri rörlighet, kan det motverka protektionism, och i förlängningen även främlingsfientlighet.

  Argument:Om vi inom EU kan hitta sätt att kombinera sociala villkor och fri rörlighet,…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Istället bör miljö- och landsbygdsstödet öka. EU:s medel ska belöna biologisk mångfald och hållbar markanvändning. Det ska löna sig att ställa om till ekologiskt och fossilfritt jordbruk.

  Argument:Istället bör miljö- och landsbygdsstödet öka. EU:s medel ska belöna biologisk…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:GMO måste vara strängt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen. EU ska inte ska tvinga på länder eller konsumenter odlingar eller mat de inte vill ha. Varje land måste ha rätt att säga nej.

  Argument:GMO måste vara strängt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen. EU…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det här är en viktig fråga, inte minst för att ge kvinnor och flickor bättre rättigheter till utbildning, representation, makt och inflytande.

  Argument:Det här är en viktig fråga, inte minst för att ge kvinnor och flickor bättre…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Föräldrar ska kunna kombinera yrkesliv och familjeliv. Länder som vill gå före, som Sverige, och ha en mer generös politik för föräldraledighet ska kunna göra det.

  Argument:Föräldrar ska kunna kombinera yrkesliv och familjeliv. Länder som vill gå före,…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s länder bör avsätta minst 0,7 % av BNP i bistånd för människor i nöd utomlands, med fokus på de mest utsatta människorna i de fattigaste länderna.

  Argument:EU:s länder bör avsätta minst 0,7 % av BNP i bistånd för människor i nöd…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU behöver gemensamma regler för att skydda biologisk mångfald, som art- och habitatdirektivet. Men beslut om jakt/förvaltning ska fattas på regionalt, nära medborgarna; särskilt då beslut om rovdjur.

  Argument:EU behöver gemensamma regler för att skydda biologisk mångfald, som art- och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Politiker på halvtid. Egen företagare: författare/föreläsare. Tjl klimatexpert Länsförsäkringar.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Frank Zappa, Deep Purple, Opeth, Led Zeppelin, King Crimson

Film

Senast sedda film: Bohemian Rhapsody

Författare/bok

Douglas Adams, som skrev Liftarens Guide till Galaxen

TV-program

Nyheter och På spåret

Radioprogram/podd

Klotet och Sommar-programmen

Sport

Ishockey, Leksands IF. Fotboll, Manchester City.

Hobby

Skivsamlare

Mat

Vegetarisk

Dryck

Vatten