L
Oscar Wåglund Söderström - Fotograf: Karin Karlsbro

Oscar Wåglund Söderström

Liberalerna (plats 6)
46 år, Spånga

Presentera dig själv

44 år. Passionerad Europavän med tjugo års erfarenhet av EU-politiken. Jobbar med handelspolitik och EU:s inre marknad, bakgrund som statssekreterare för EU-frågor i Regeringskansliet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som sätter mänskliga rättigheter och rättsstaten främst, och som effektivt löser gränsövrerskridande frågor som klimat, migration, organiserad brottslighet, och vår gemensamma säkerhet. Ett EU som bidrar till jobb och tillväxt genom mer frihandel och fri rörlighet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter och rättsstaten måste respekteras i alla EU-länder. EU-stöden ska minskas eller dras in för länder som inte sköter sig.

 • Internationell handel

  Mer frihandel globalt - och enklare att handla och flytta inom EU. Bara så kan EU hävda sig på en tuff världsmarknad och fler jobb skapas.

 • Miljö och klimat

  EU måste ta ledningen i det globala klimatarbetet! Inför en europeisk koldioxidskatt och en gemensam skatt på flygbränsle.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Aktiv i Liberalerna sedan 20 år, med fokus på Europafrågor. Jobbat som politisk tjänsteman i Europaparlamentet, Riksdagen och Regeringskansliet. Statssekreterare till EU-minister Birgitta Ohlsson t o m 2014. Ordförande i Liberalernas internationella utskott.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Tidigare tveksam till att EU ska jobba med sociala frågor. Men ska vi klara den globala konkurrensen och få den fria rörligheten fungera krävs att EU trycker på för sociala reformer i alla EU-länder.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:EU behöver rustas för att kunna hantera gemensamma utmaningar som klimatet, migration, gränsöverskridande brottslighet och vår gemensamma säkerhet.

  Argument:EU behöver rustas för att kunna hantera gemensamma utmaningar som klimatet,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:År 2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatfrågan är akut, och EU måste därför höja ambitionen betydligt.

  Argument:År 2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatfrågan är…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Om EU ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen att fler jobbar och att människor har ett socialt skydd. EU måste trycka på så att även fattiga EU-länder tar ansvar för sina medborgare.

  Argument:Om EU ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen att fler jobbar och att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Säkerhet bygger vi tillsammans, och därför behöver EU-länderna stärka sin gemensamma försvarsförmåga. EU:s försvarssamarbete ska komplettera, men inte ersätta, Nato.

  Argument:Säkerhet bygger vi tillsammans, och därför behöver EU-länderna stärka sin…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sveriges EU-medlemskap är helt avgörande för jobben och ekonomin och vi behöver vara med för att kunna lösa problem som vi delar med andra. Att lämna EU vore en katastrof för Sverige.

  Argument:Sveriges EU-medlemskap är helt avgörande för jobben och ekonomin och vi behöver…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den representativa demokratin är grunden både i Sverige och EU. Folkomröstningar kan hållas i kommuner eller länder i vissa frågor, men besluten i EU ska fattas av Europaparlamentet och ministerrådet.

  Argument:Den representativa demokratin är grunden både i Sverige och EU…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Tydliga villkor ska vara uppfyllda för att t ex regionalstöd ska kunna betalas ut.

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri- och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna läggas på länder som inte lever upp till klimatmålen, på samma sätt som man gör idag inom den ekonomiska politiken.

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Liberalerna vill införa en bränslebaserad flygskatt i hela EU.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Liberalerna vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi stödjer förbudet mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast och vill se en avgift på plast som inte återvinns.

  Argument:Liberalerna vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det är inte bidrag som skapar tillväxt på lång sikt. EU:s olika stöd måste minskas och slås ihop för att nå bättre effektivitet.

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det är inte…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Efter brexit behöver Sverige välja vilka länder i EU vi ska samarbeta mest med. Våra naturliga partners finns i eurozonen, inte utanför. Dessutom skulle euron gynna svenska företags konkurrenskraft.

  Argument:Efter brexit behöver Sverige välja vilka länder i EU vi ska samarbeta mest med…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi ger det konsekvenser i övriga länder. Därför måste EU ha muskler att genom ekonomiska sanktioner straffa dem som inte respekterar reglerna, särskilt inom eurozonen.

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi ger det konsekvenser i övriga länder. Därför…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag och konsumenter. Den inre marknaden, där varor och tjänster flödar fritt, är avgörande för jobb och tillväxt i hela Europa.

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU måste försvaras. De tillfälliga gränskontrollerna mellan Sverige, Danmark och Tyskland ska avskaffas så fort det är möjligt utan att den inre säkerheten i Sverige hotas.

  Argument:Den fria rörligheten i EU måste försvaras. De tillfälliga gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU. Fördelningen måste bli mer rättvis baserat på bland annat ländernas befolkningsstorlek och ekonomiska styrka.

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl måste återvända hem. EU kan bidra till ett bättre återvändande genom återvändandeavtal med länder utanför EU.

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Samtidigt finns det många EU-länder där synen på prostitution är helt annorlunda. Gemensam EU-lagstiftning skulle riskera att bli ett steg bakåt.

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Samtidigt finns det många…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet och arbetar mot dem i riksdagen.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut. Äktenskapslagar är i huvudsak en nationell fråga, men vi välkomnar att land efter land nu erkänner samkönade äktenskap.

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje land är skyldigt att ta hand om sina egna medborgare så att ingen tvingas till ett annat EU-land för att tigga. Socialtjänsten ska kunna ge akuthjälp till den som tillfälligt vistas i Sverige.

  Argument:Varje land är skyldigt att ta hand om sina egna medborgare så att ingen tvingas…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU ska verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU ska verka för rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen. Så säkrar vi att samma regler och rättssäkerhet gäller överallt.

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av världen. EU:s civila och militära fredsoperationer bör utökas. Sverige bör därför gå med i European Intervention Initiative.

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Personer som utstationeras för att jobba i Sverige ska garanteras lön o villkor enligt miniminivåer i svenska kollektivavtal. Företag med utländska kollektivavtal ska inte tvingas teckna svenska avtal

  Argument:Personer som utstationeras för att jobba i Sverige ska garanteras lön o villkor…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör direkt omfördelas till forskning och kvarvarande stöd fokuseras på naturvård och biologisk mångfald.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i näringslivet måste fortsätta bli bättre i hela EU, men det är i första hand företagens ansvar. Då får vi jämställdhet på riktigt.

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för föräldraledighet. Det är bra för jämställdheten och tillväxten att fler kan förena föräldraskap och yrkesliv.

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter världen över. Tillsammans är länderna i EU världens största biståndsgivare vilket bör utvecklas och värnas.

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs en balans mellan olika intressen och dialog med de som berörs, särskilt i rovdjurstäta områden.

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, en del nederländska, spanska och ryska.

Vad har du för yrke?

Kommerseråd, enhetschef på Kommerskollegium

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet