S
Olle Thorell

Olle Thorell

Socialdemokraterna (plats 14)
53 år, Surahammar

Presentera dig själv

Jag är en erfaren, envis och engagerad socialdemokrat som kandiderar till EU-parlamentet för att vara med och påverka EU i en mer solidarisk, jämlik och jämställd riktning. Jag kommer vara en stark röst mot högerextremism, nationalism och populism.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som ägnar sig åt det som EU behövs för. Fred och säkerhet, fri och rättvis handel och utbyte mellan människor. Jag vill se ett EU som står upp för mänskliga rättigheter och värnar demokratiska värden och är en förebild för världen i hur man kan tackla klimathotet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Att motverka högerextremism, nationalism och inkrökt populism som växt sig stark

 • Miljö och klimat

  Att höja EU:s ambitioner och få enighet kring detta.

 • Mänskliga rättigheter

  Att värna respekten för mänskliga rättigheter i alla EU:s länder men också att EU blir en stark röst för MR i världen

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Har varit fritidspolitiker och förtroendevald på kommunal nivå, är sedan 2006 riksdagsledamot och ledamot av utrikesutskottet

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mandela

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Euron. Från ja till nej. Euroländernas ekonomier är för olika helt enkelt för att det ska vara en bra ide för Sverige att ansluta sig.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Eu ska ägna sig åt det EU är bäst lämpat för, saker som löses bäst på EU-nivå.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Den sociala pelaren är viktig och ett socialt EU där medborgarnas bästa, jämlikhet, jämställdhet och välfärd kommer i första rummet. Däremot ska länderna själva implementera och bestämma över hur man

  Argument:Den sociala pelaren är viktig och ett socialt EU där medborgarnas bästa,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Samarbete är bra, men vi vill inte se en EU-arme

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det vore bra om alla länder följde Sveriges exempel och införe ett sådant förbud, men jag tycker inte det är en fråga för EU att lagstifta om

  Argument:Det vore bra om alla länder följde Sveriges exempel och införe ett sådant…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag har arbetat som SFI-lärare och annan utbildning som pedagog och handledare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

First Aid Kit, The Delines, AC/DC, Ane Brun

Film

American Beauty, Three billboards outside Ebbing, Killing Fields

Författare/bok

Carlos Ruiz Zafon, Vindens skugga

TV-program

Game of Thrones, Fargo, True detective

Radioprogram/podd

Serial, Det Politiska spelet, Konflikt

Sport

Golf

Hobby

Golf

Mat

Svensk husmanskost och japanskt

Dryck

Vatten