MP
Olle Hilborn - Fotograf: Olle Hilborn

Olle Hilborn

Miljöpartiet (plats 26)
35 år, Jämjö

Presentera dig själv

Jag är positiv och har framtidstro. Gillar att förbättra saker och vill göra det lätt för både människor och företag att bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara ett demokratiprojekt som hjälper och stöttar dess medlemsländer i stora överbryggande frågor. Exempel på sådana är miljöfrågor, integritetsfrågor och migration. Besluten fattas så nära människor som möjligt så EU ska inte ta ifrån medlemsländer/regioner/kommuner sitt självbestämmande.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Miljön är grunden för vårt välstånd och livskvalitet. Den måste prioriteras och ett starkt samarbeta kring att lösa problemen.

 • Demokrati

  Vår demokrati behöver stärkas och utvecklas. Integritet, yttrandefrihet och demokratiska val måste fungera.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Vi behöver ett ekonomiskt system som styr mot hållbarhet. Det måste vara rättvist och inte missgynna socioekonomiskt svaga grupper.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Jag är gruppledare för Miljöpartiet i Karlskrona. Jag har tidigare haft uppdrag i både kommunen och landstinget.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Danielsson

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Massor. Många politiska frågor ger mig en första magkänsla som behöver omprövas när jag lärt mig mer fakta om det. Jag tycker det är en styrka att kunna ompröva många åsikter. Maila för exempel.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi måste se till att nå Parismålet och det gör vi inte med dagens utveckling. EU är en stor maktfaktor i världen och kan sätta agendan tydligt.

  Argument:Vi måste se till att nå Parismålet och det gör vi inte med dagens utveckling…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Beredskapen mot t.ex. katastrofer ska öka men jag vill inte se någon EU-militär.

  Argument:Beredskapen mot t.ex. katastrofer ska öka men jag vill inte se någon…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU kan förbättras på väldigt många sätt, men det är det viktigaste freds- och framtidsprojektet Sverige är med. Vi ska jobba för att EU blir bättre.

  Argument:EU kan förbättras på väldigt många sätt, men det är det viktigaste freds- och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska vara ett demokratiprojekt. Bryter man mot demokratiska principer måste sanktioner utdelas.

  Argument:EU ska vara ett demokratiprojekt. Bryter man mot demokratiska principer måste…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är tufft, men klimatfrågan handlar om våra barns framtid. Vi måste få bukt med den och då behöver EU ha rejäla muskler för att genomföra det.

  Argument:Det är tufft, men klimatfrågan handlar om våra barns framtid. Vi måste få bukt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill byta ut den svenska flygskatten mot en internationell flygskatt. Klimatarbetet är internationellt och behöver behandlas som sådant.

  Argument:Jag vill byta ut den svenska flygskatten mot en internationell flygskatt…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Skadeverkningarna kring prostitution måsta bort. Dessa bör bekämpas internationellt. Jag vet inte exakt bästa utformningen, men den måste vara forskningsbaserad, särskilt i en så laddad fråga.

  Argument:Skadeverkningarna kring prostitution måsta bort. Dessa bör bekämpas…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att stoppa material med filter utan att någon människa har klagat på det ger en censur, vilket är väldigt negativt.

  Argument:Att stoppa material med filter utan att någon människa har klagat på det ger en…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det här handlar om att förändra länders attityder till att leva upp till vad som ingår i EU-medlemskapet. Väldigt viktigt att ingen diskrimineras pga sexuell läggning.

  Argument:Det här handlar om att förändra länders attityder till att leva upp till vad…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kollektivavtal ska förstås gälla alla på en arbetsplats, oavsett vilket land man kommer ifrån.

  Argument:Kollektivavtal ska förstås gälla alla på en arbetsplats, oavsett vilket land…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet ska ändras för att styra mot en hållbar miljö ochlandsbygd.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att leva upp till de miljömål vi har, där kan GMO vara en pusselbit. Dock måste det vara för att verkligen nå målen så att exempelvis biologisk mångfald inte hotas.

  Argument:Det är viktigt att leva upp till de miljömål vi har, där kan GMO vara en…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Verksamhetschef på ett hemtjänstbolag

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Mimikry

Film

Det mesta med superhjältar

Författare/bok

Douglas Adams: Liftarens guide till galaxen

Radioprogram/podd

Medierna i P1

Sport

Brasiliansk ju-jutsu/submission wrestling

Mat

Tacos

Dryck

Hemgjort bubbelvatten