SD
Nima Gholam Ali Pour - Fotograf: Patrick Angelin

Nima Gholam Ali Pour

Sverigedemokraterna (plats 29)
39 år, Malmö

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år hoppas jag att EU kommer vara en samling av nationer som samarbetar i de frågor där gränsöverskridande samarbete behövs medan nationernas suveränitet respekteras i de områden där det är viktigt för demokratin att beslutsfattandet ligger på nationell eller lokal nivå.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Motsättningen mellan den nationella demokratin och Europeiska Unionen måste försvinna genom att även EU arbetar för att föra makten nära medborgarna.

 • Mänskliga rättigheter

  EU måste tydligare stödja mänskliga rättigheter genom att stödja dem som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen.

 • Migration och flyktingar

  Europeiska Unionen måste kontrollera sina yttre gränser och de negativa konsekvenser som den fria rörligheten orsakar måste hanteras.

Politisk bakgrund

Har varit kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Malmö de senaste fem åren.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska fungera mer som en samarbetsorganisation än som ett överstatligt politiskt projekt.

  Argument:EU ska fungera mer som en samarbetsorganisation än som ett överstatligt…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Socialpolitik är en nationell angelägenhet och ska förbli så. De sociala frågorna och dess utveckling är sammanvävd med de europeiska ländernas historia och dess samhällen.

  Argument:Socialpolitik är en nationell angelägenhet och ska förbli så. De sociala…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Sverigedemokraterna anser att försvaret inte är en fråga som EU ska besluta om. Dessutom har Sverige försvarssamarbete med de nordiska länderna och med NATO.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att försvaret inte är en fråga som EU ska besluta om…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Med tanke på den oreda som Brexit har skapat i Storbritannien så är det uppenbart att första alternativet inte borde vara att lämna EU, utan att försöka påverka den inifrån.

  Argument:Med tanke på den oreda som Brexit har skapat i Storbritannien så är det…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Hur människor röstar i andra europeiska länder ska inte påverka Sverige. Det skulle underminera Sveriges suveränitet

  Argument:Hur människor röstar i andra europeiska länder ska inte påverka Sverige. Det…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska stå upp för tryck- och yttrandefriheten. Däremot är det tanken att det är folket som ska upprätthålla demokratin och dess strukturer i olika stater, inte överstatliga organisationer.

  Argument:EU ska stå upp för tryck- och yttrandefriheten. Däremot är det tanken att det…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag tror absolut inte att ekonomiska sanktioner skulle leda till engagemang för miljön. Det är ett absurt förslag utan någon som helst verklighetsförankring.

  Argument:Jag tror absolut inte att ekonomiska sanktioner skulle leda till engagemang för…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna motsätter sig alla förslag om att ge EU egen beskattningsrätt.

  Argument:Sverigedemokraterna motsätter sig alla förslag om att ge EU egen…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att en konsekvensanalys görs innan enskilda produktgrupper förbjuds då resultatet annars kan bli att ersättningsprodukterna gör mer skada för miljön.

  Argument:Det är viktigt att en konsekvensanalys görs innan enskilda produktgrupper…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill avveckla EU:s strukturfonder.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart ska länder råda över sin egen invandringspolitik. Att tvinga länder att ta emot migranter leder endast till konflikter inom samhället.

  Argument:Självklart ska länder råda över sin egen invandringspolitik. Att tvinga länder…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU inte kan kontrollera sin yttre gräns är det en självklarhet att Sverige ska ha gränskontroller.

  Argument:Så länge EU inte kan kontrollera sin yttre gräns är det en självklarhet att…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Dublinförordningen ska gälla och invandrings- och asylpolitiken ska fortsätta vara en nationell angelägenhet.

  Argument:Dublinförordningen ska gälla och invandrings- och asylpolitiken ska fortsätta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart gäller asylrätten men asyl ska alltid sökas i första säkra land. Det är även stor skillnad mellan att söka asyl och att bli beviljad asyl.

  Argument:Självklart gäller asylrätten men asyl ska alltid sökas i första säkra land. Det…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förbud mot köp av sexuella tjänster är ett bra förslag som europeiska stater genom den demokratiska processen i sina parlamentariska demokratier borde komma fram till.

  Argument:Förbud mot köp av sexuella tjänster är ett bra förslag som europeiska stater…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora kulturella skillnader när det gäller synen på familjen i olika europeiska länder och familjerätten borde stiftas på nationell nivå.

  Argument:Det finns stora kulturella skillnader när det gäller synen på familjen i olika…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sociala problem i andra EU-länder belastar det svenska samhället genom bland annat tiggeri. Det måste bli lättare att utvisa EU-migranter som inte arbetar eller studerar.

  Argument:Sociala problem i andra EU-länder belastar det svenska samhället genom bland…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora kulturella skillnader när det gäller synen på familjen i olika europeiska länder och familjerätten borde stiftas på nationell nivå.

  Argument:Det finns stora kulturella skillnader när det gäller synen på familjen i olika…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU kan kontrollera sina yttre gränser är avgörande för Europas framtid.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tiden som företag kan använda den utstationerade arbetskraften ska begränsas kraftigt. Krav ska ställas på att även utstationerad arbetskraft omfattas av svenska villkor.

  Argument:Tiden som företag kan använda den utstationerade arbetskraften ska begränsas…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jakt- och rovdjurspolitik ska vara en nationell angelägenhet.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Iran

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag är en legitimerad lärare som för tillfället jobbar som politisk sekreterare i Malmö stad.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Michael Jackson, George Michael, Madonna, Elton John, Jon Bon Jovi

Film

Rocky-filmerna, Rambo-filmerna, Lonesome Dove, 300, We were soldiers, Starship Troopers, Karate Kid

Författare/bok

Tom Clancy, 1984, På västfronten intet nytt

TV-program

Svenska nyheter

Hobby

Läsa böcker och se film

Mat

Schnitzel, plankstek, pizza, hamburgare, bacon, stekt fläsk

Dryck

Cola zero, Pepsi max