MP
Nils Seye Larsen - Fotograf: Edel Puntonet

Nils Seye Larsen

Miljöpartiet (plats 28)
40 år, Umeå

Presentera dig själv

Jag är gruppledare för Miljöpartiet i Umeå och ordförande i Umeå kommuns hållbarhetsutskott. Jag har min bakgrund i ett långt ideellt engagemang - både inom funktionsrätt och asylrätt. Allas lika värde är något jag brinner för. Och, vilket för mig är självklart: En hållbar miljövänlig värld.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU för mig spelar en väldigt viktig roll. Det är en stor maktfaktor i vår omvärld som bygger på en ömsesidig relation mellan EUs medlemsländer. Min vision är att EU gör allt för att stärka sin legitimitet genom att på allvar demokratisera dess institutioner, med mer öppenhet och transparitet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Det är vår tids viktigaste fråga. Omställningen till ett hållbart samhälle är en väg som vi måste gå - för att värna vår framtid.

 • Migration och flyktingar

  En human och rättssäker asylpolitik där alla länder solidariskt bidrar är något jag brinner för!

 • Demokrati

  EU måste bli mer öppet och demokratiskt. Mindre makt till lobbyister, mer transparens, annars växer avståndet till folket.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Transport och turism

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Jag har varit ersättare till riksdagsledamot under två mandatperioder, språkrör för Miljöpartiet Västerbotten, politisk sekreterare för Miljöpartiet Umeå, och är nu gruppledare i Umeå.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Absolut, det händer. När jag var 23 år var jag av någon märklig anledning för Euron. Så här i efterhand är jag väldigt glad att Majoriteten tyckte annorlunda. Man mognar, man lär sig...

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi kan behöva ett visst försvarssamarbete. Jag är starkt emot att Sverige offrar sin neutralitet genom att gå med i USA-ledda NATO. Då tror jag mer på ett Europeiskt freds- och försvarssamarbete.

  Argument:Vi kan behöva ett visst försvarssamarbete. Jag är starkt emot att Sverige…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att de ska bestraffas är jag enig i. Däremot är jag osäker på om en ekonomisk bestraffning kan försvåra ett lands förutsättningar att ställa om och minska dess klimatutsläpp

  Argument:Att de ska bestraffas är jag enig i. Däremot är jag osäker på om en ekonomisk…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Helst av allt vill jag ha en skatt på fossila drivmedel för flyg. Men så länge det inte är lagligt möjligt är flygskatt en fungerande modell.

  Argument:Helst av allt vill jag ha en skatt på fossila drivmedel för flyg. Men så länge…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det här är egentligen en dålig nödlösning. När länder dras med underskott är det svårt att se hur en straffavgift ska hjälpa dem att komma tillrätta. Däremot straffavgift när man missköter ekonomin

  Argument:Det här är egentligen en dålig nödlösning. När länder dras med underskott är…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det viktiga är att stöd till lantbruk reformeras så att det nyttjas rätt till de som behöver stödet. Vår jordbrukssektor är viktig för livsmedelsförsörjningen i EU, men måste bli mer hållbart

  Argument:Det viktiga är att stöd till lantbruk reformeras så att det nyttjas rätt till…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Danska, Franska, Tyska, Engelska, Ryska

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare och egen företagare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Black Coffee (sydafrikansk DJ) Mitt favoritstycke inom klassisk musik: Jean Sibelius violin concerto

Film

Les intouchables (En oväntad vänskap) Der untergang (Undergången)

Författare/bok

Alkemisten (Paulo Coehlo)

TV-program

Saknad, aldrig glömd Shetland Matador

Sport

Fotboll

Hobby

Se dokumentärer, skriva, vandra ute i naturen, skapa musik

Mat

Lasagne

Dryck

Vatten