KD
Niklas Asklander - Fotograf: sara lidqvist

Niklas Asklander

Kristdemokraterna (plats 34)
44 år, Klintehamn

Presentera dig själv

Pappa till 4 barn, gift och vi bor på Gotland. Vi bor i en småstad och jobbar bägge två vilket innebär att vi får hjälpas åt för att allt ska fungera. Vi har bott utomlands och sett vikten av förståelse och samarbete.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU har ett fördjupat samarbetet kring gränspolis och polisen. EU har ett effektivt arbete för att bekämpa internationell kriminalitet och människohandel. EU agerar starkt och gemensamt inom miljöområdet och står upp för mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  EU ska göra mer rätt saker och bli starkare inom dessa.

 • Säkerhet och försvar

  Samarbetet inom gränsbevakning behöver förstärkas så att vi kan lita på de yttre gränserna.

 • Miljö och klimat

  En gemensam EU röst är mycket mer värt än ett enskilt lands.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Politisk bakgrund

Jag kände att jag ville engagera mig under valrörelsen 2018.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Välfärden bör inte bestämmas på EU nivå. Det bestäms bäst i varje land. Vi riskerar att försämra våra villkor om alla länder ska ha samma regler. EU bör istället satsa på Polissamarbete och säkerhet.

  Argument:Välfärden bör inte bestämmas på EU nivå. Det bestäms bäst i varje land. Vi…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU bör ta ett stort ansvar internationellt om världen ska nå klimatmålen. Vårt land kan gå före i mycket men det krävs en gemensam röst för att få till riktig förändring.

  Argument:EU bör ta ett stort ansvar internationellt om världen ska nå klimatmålen. Vårt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Vissa saker behöver regleras men EU ska inte lagstifta i frågor som avgörs bäst i varje land.

  Argument:Vissa saker behöver regleras men EU ska inte lagstifta i frågor som avgörs bäst…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det finns saker som Försvarsmakterna i varje land kan samarbeta med för att lättare och bättre kunna jobba tillsammans. Vi kan samarbeta mer vid utveckling av nya system och på så sätt spara resurser.

  Argument:Det finns saker som Försvarsmakterna i varje land kan samarbeta med för att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU behövs, nu mer än någonsin. Vi måste alla fortsätta och motverka de mörka krafter som försöker dra isär Europa. Samarbete skapar fred. Europasamarbetet har gjort det länge och måste fortsätta.

  Argument:EU behövs, nu mer än någonsin. Vi måste alla fortsätta och motverka de mörka…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige som inte har så stor befolkning riskerar att förlora sin röst i jämförelse med de betydligt mer tätbefolkade länderna i Europa.

  Argument:Sverige som inte har så stor befolkning riskerar att förlora sin röst i…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att EU står upp för demokratins grunder. En oberoende press är en viktig del av detta. Därför behöver EU kunna sätta press på länder som inte följer detta.

  Argument:Det är viktigt att EU står upp för demokratins grunder. En oberoende press är…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att EU är en gemensam röst i världen för att klimatförändringar ska kunna bromsas eller stoppas. Då är det inte trovärdigt om inte alla medlemmar lever upp till det.

  Argument:Det är viktigt att EU är en gemensam röst i världen för att klimatförändringar…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Framtiden kräver förnybara bränslen inom alla transportsektorer. Flygindustrin ska inte missgynnas särskilt. Förändringen behöver göras globalt och inom alla områden.

  Argument:Framtiden kräver förnybara bränslen inom alla transportsektorer. Flygindustrin…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nedskräpning är ett stort problem som behöver tas tag i. Det behövs ta övervägda analyserade beslut om vilken konsekvens respektive förbud får, så inte nya problem uppstår.

  Argument:Nedskräpning är ett stort problem som behöver tas tag i. Det behövs ta…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att särskilt utsatta områden ska prioriteras men i det arbetet tydliggöra fokuset så stödet hamnar rätt. Då kan totalen i regionalfonderna minskas.

  Argument:Vi vill att särskilt utsatta områden ska prioriteras men i det arbetet…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska inte gå med i Eurosamarbetet.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom vi har en gemensam marknad kan ett icke ansvarstagande land snabbt påverka andra länder.

  Argument:Eftersom vi har en gemensam marknad kan ett icke ansvarstagande land snabbt…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den inre marknaden behöver stärkas och samarbetet fördjupas ytterligare. Fler undantag ska tas bort men inte alla.

  Argument:Den inre marknaden behöver stärkas och samarbetet fördjupas ytterligare. Fler…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyktingfrågan behöver lösas gemensamt och tar man inte ansvar bör man heller inte kunna ta andra saker för givna.

  Argument:Flyktingfrågan behöver lösas gemensamt och tar man inte ansvar bör man heller…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU behöver förstärka och fördjupa samarbetet för att skydda de yttre gränserna. När det fungerar och behovet inte finns, kan Sverige ta bort de inre kontrollerna.

  Argument:EU behöver förstärka och fördjupa samarbetet för att skydda de yttre gränserna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är klart att alla medlemsländer ska ta ansvar i migrationsfrågor.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste hitta en långsiktig lösning på migrationsfrågan gemensamt. Migranter ska inte behöva ta en så riskfylld resa och då behöver EU verka för att samarbeta mer med länderna runt Medelhavet.

  Argument:Vi måste hitta en långsiktig lösning på migrationsfrågan gemensamt. Migranter…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Visst borde alla länder ta efter Sveriges modell. Det finns dock en fara om frågan skulle avgöras och således kompromissas om på överstatlig nivå, när stora länder tillåter det idag.

  Argument:Visst borde alla länder ta efter Sveriges modell. Det finns dock en fara om…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En modern och genomtänkt upphovsrätt behövs. Uppladdningsfilter tror vi inte är rätt väg.

  Argument:En modern och genomtänkt upphovsrätt behövs. Uppladdningsfilter tror vi inte är…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt. Om vi inte vill att andra ska få bestämma över vår äktenskapslagstiftning så ska vi inte heller lägga oss i deras.

  Argument:Äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt. Om vi inte vill att andra ska…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Betalar man skatt i ett annat EU land och verkar där under lång tid bör man ha tillgång till det landets välfärdsystem. Är man bara där tillfälligt ska man få akut hjälp, inte mer.

  Argument:Betalar man skatt i ett annat EU land och verkar där under lång tid bör man ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige har en abortlagstiftning som är bra. Om vi tvingar andra att rätta sig efter oss, finns det risk precis som i andra sociala frågor, att det slutar med att vi måste ändra oss till det sämre.

  Argument:Sverige har en abortlagstiftning som är bra. Om vi tvingar andra att rätta sig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kan den yttre gränsen gemensamt kontrolleras, kan Sverige ta bort den inre gränskontrollen. Då kan vi ha fri rörlighet inom Europa. Ett fördjupat arbete skulle Europa må bra av.

  Argument:Kan den yttre gränsen gemensamt kontrolleras, kan Sverige ta bort den inre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har genomfört framgångsrika gemensamma insatser under EU:s ledning. Det behövs flera internationella aktörer och där har EU en viktig och stark roll.

  Argument:Vi har genomfört framgångsrika gemensamma insatser under EU:s ledning. Det…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De som jobbar i Sverige ska ha schyssta villkor. Eftersom facken idag inte kan kräva att alla har kollektivavtal i Sverige, ska det heller inte införas på EU nivå.

  Argument:De som jobbar i Sverige ska ha schyssta villkor. Eftersom facken idag inte kan…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Helst behövdes det inte alls men fakta är att det kostar mer i Sverige att vara lantbrukare än i andra länder. Stödet bör minskas gradvis samtidigt som det sker med ökad grad av konkurrensneutralitet.

  Argument:Helst behövdes det inte alls men fakta är att det kostar mer i Sverige att vara…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Försiktighet ska vara ett ledord i detta men GMO-grödor kan vara effektiva i fattigdomsbekämpningen.

  Argument:Försiktighet ska vara ett ledord i detta men GMO-grödor kan vara effektiva i…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kompetens ska vara styrande för vem som får ett jobb på alla nivåer.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I olika familjer ser det olika ut. Vem som ska vara föräldraledig bestäms bäst av familjerna själva, inte politiker. Minimiregler kan snabbt förändras till skallkrav.

  Argument:I olika familjer ser det olika ut. Vem som ska vara föräldraledig bestäms bäst…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Målet är att 1% av EU:s budget ska gå till bistånd. Alla länder lever inte upp till det. EU bör öka biståndet som enhet.

  Argument:Målet är att 1% av EU:s budget ska gå till bistånd. Alla länder lever inte upp…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Respektive medlemsnation sköter bäst sin viltvård och den ska inte bestämmas över i Bryssel.

  Argument:Respektive medlemsnation sköter bäst sin viltvård och den ska inte bestämmas…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Franska Engelska

Vad har du för yrke?

Officer

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Kandidatens favoriter

Författare/bok

Anna Jansson

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

P4 Radio Gotland

Sport

Amerikansk fotboll

Hobby

Golf

Mat

Musslor och pommes frites