S
Nasra Ali - Fotograf: Alan Kartal

Nasra Ali

Socialdemokraterna (plats 11)
32 år, Årsta

Presentera dig själv

Mitt namn är Nasra Ali. Jag är förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet som engagerar studenter och unga vuxna runt om i Sverige. Jag har min akademiska bakgrund i statsvetenskap från Lunds universitet. Jag kom till Sverige som liten från Somalia är uppvuxen i Örebro.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU-samarbetet har blivit ett marknadsliberalt samarbete som sätter det fria kapitalet före människan. Min vision är att bygga ett bättre fungerande europeisk samarbete som sätter människan och klimatet före marknaden. Ett EU som skapar en social trygghet, en framtidstro och säkerhet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  Frihet före marknaden -Jag vill ha ett EU som ger kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, möjligheten och förutsättningar att forma sina liv

 • Miljö och klimat

  Miljön före marknaden - Det är dags för en klassmedveten klimat och miljöpolitik som utkräver ansvar från marknaden och förtagen.

 • Migration och flyktingar

  Internationell solidaritet - För hjälpa så många som möjligt behöver EUs medlemsländer ta sitt ansvar. Ett gemensamt asylsystemet måste komma på plats

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Suppleant i Kommunfullmäktige Malmö Suppleant i Sociala Resursnämnden Malmö Young European Socialist styrelse Internationell ledare - S-studenters förbundsstyrelse Ledamot i FN-förbundet styrelse tidigare ledamot i Olof Palmes Internationella centre styrelse Avantgarde S-kvinnors styrelse

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh - för hennes engagemang, intellektuell, styrka och skarpa politiska sinne.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste skärpa de egna klimatmålen till minst 55% mindre utsläpp

  år 2030. EU bör införa en klimatlag och inför en miljödomstol som utkräver ansvar från de företag som inte följer klimat/miljölagar.

  Argument:EU måste skärpa de egna klimatmålen till minst 55% mindre utsläpp

  år 2030. EU…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor

  Argument:Det är viktigt för hela EU:s sammanhållning och den inre marknaden att möta de sociala utmaningarna. Den fria rörligheten får inte betyda att det är fritt fram att utnyttja människor.

  Argument:Det är viktigt för hela EU:s sammanhållning och den inre marknaden att möta de…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den fria rörligheten och den gemensamma

  marknaden är bra för ekonomin och tillväxten. Vi behöver EU för att lösa klimatutmaningarna, jämna klassklyftor och driva på internationell solidaritet.

  Argument:Den fria rörligheten och den gemensamma

  marknaden är bra för ekonomin och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Somalia

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Statsvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Nina Simone, Seinabo Sey, Tupac, Lars Winnerbäck

Film

En värsting till syster 2

Författare/bok

Keppler

TV-program

Skam, Bonusfamiljen, Game of Thrones, Veep.

Radioprogram/podd

Creepypodden och P3 historia

Sport

Löpning, spinning, body pump

Hobby

Måla, äta

Mat

Somalisk mat

Dryck

Äppelmust, äppelsaft, allt med äpple.