SD
Naima Bahnam Johnsson

Naima Bahnam Johnsson

Sverigedemokraterna (plats 27)
55 år, Norrköping

Presentera dig själv

Egen företagare inom skönhetsvård i 21 år. Har även sjuksköterskeutbildning från Syrien. Jag är kvinna som alltid prioriterat att få vara självständig och fri från förtryck. Jag stolt över Sverige och de värderingar, traditioner och kultur som finns här. Jag kör mc och spelar nyckelharpa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Mindre överstatligheten och föra tillbaka beslutandemakt till Sverige. Det är viktigt att samarbeta emot hedersrelaterat våld och religiös förföljelse, och skapa ett tryggare och mer sammanhållet Europa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  EU behöver en seriös och hållbar migrationspolitik, där vi möjliggör att fler återvänder till sina hemländer.

 • Brott och straff

  Vi behöver samarbete kring säkerhetsfrågor så som organiserad brottslighet, människohandel och terrorism för att skapa tryggare länder.

 • Kultur och utbildning

  Den svenska kulturen måste värnas och bevaras.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Politisk bakgrund

Ser likheter mellan politiken i Syrien för 30 år sedan och den svenska politiken idag. Det jag en gång flydde ifrån så som kvinnoförtryck och religiösa människors ofredande, börjar breda ut sig även i Sverige och Europa.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson, SDs partiledare som har ryggrad då han skyddar sitt land och sin befolkning i första hand, det borde varje politiker göra.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Förut var jag mer naiv och känslobaserade i mina åsikter. Idag är jag mer realistisk och pragmatisk då jag är mer faktabaserad i mina beslut.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Jag tycker att medlemsländerna ska större inflytande över sin inrikespolitik. Jag tycker att EU har blivit för federalistisk.

  Argument:Jag tycker att medlemsländerna ska större inflytande över sin inrikespolitik…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Jag tycker det är bra med samarbete när det gäller klimatfrågor. Alla länder bör sträva efter att ha så lite farliga utsläpp som möjligt.

  Argument:Jag tycker det är bra med samarbete när det gäller klimatfrågor. Alla länder…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Medlemsländerna ska det största ansvaret på sina egna sociala frågor.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Tillsammans med andra länder styr om inriktning och återgå till det som EU va tänkt från början, dvs underlätta för handel, internationell brottsbekämpning inom unionen mm,

  Argument: Tillsammans med andra länder styr om inriktning och återgå till det som EU va…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket dålig förslag. vi behöver fler folkomröstningar, men detta ska vara på nationell nivå, andra länders medbogare ska inte bestämma över Sverige.

  Argument:Mycket dålig förslag. vi behöver fler folkomröstningar, men detta ska vara på…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater i och med detta får en överordnad ställning gentemot medlemsstaterna.

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater i och med detta får en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att skapa goda fortsätninngar att klara mål är bättre än att straffa länder som inte förmår att uppfylla målkriterierna.

  Argument:Att skapa goda fortsätninngar att klara mål är bättre än att straffa länder som…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss EU- skatter i alla former.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Över 90 procent av världens plastskräp härstamma från floder i framförallt Asien. EU bör lösa problemen där de finns istället för symbolpolitik.

  Argument:Över 90 procent av världens plastskräp härstamma från floder i framförallt…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Svenska skattebetalarnas medel i allra första grad ska användas för investering i Sverige.

  Argument:Svenska skattebetalarnas medel i allra första grad ska användas för investering…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euro länderna klara sin ekonomi sämre i finanskriserna än de länder som står utanför EMU.

  Argument:Euro länderna klara sin ekonomi sämre i finanskriserna än de länder som står…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Medlemsstater i eruzonen är redan straffade genom att vara med i till en vis del stabil monetärunion.

  Argument:Medlemsstater i eruzonen är redan straffade genom att vara med i till en vis…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Generellt ska samma regler gälla för samtliga medlemsländer, men kan finnas motiverande undantag för vissa varor och tjänster för att skydda säkerhet och hälsa.

  Argument:Generellt ska samma regler gälla för samtliga medlemsländer, men kan finnas…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik avgörs bättre på nationell nivå.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje medlemsstat ska kunna efter egen bedömning stänga sina gränser eller införakontroller.

  Argument:Varje medlemsstat ska kunna efter egen bedömning stänga sina gränser eller…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om man kommer över Medelhavet har man gjort det illegalt. Asyl ska alltid sökas i första säkra land. Det innebär att medlemsstater inte ska behöva prova asylansökningar om sökanden passerat det.

  Argument:Om man kommer över Medelhavet har man gjort det illegalt. Asyl ska alltid sökas…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De enskilda länderna ska avgöra det själva. Däremot när det gäller trafficking och gränsöverskridande brottslighet kan EU ha en viktig funktion.

  Argument:De enskilda länderna ska avgöra det själva. Däremot när det gäller trafficking…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förslaget hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskera att inskränka den fria åsiktsbildning.

  Argument:Förslaget hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskera att…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, de enskilda länderna ska avgöra det själva.och det familjerättsliga frågor. Däremot bör man alltid i gränsöverskridande situationer respektera sådana äktenskap som ingåtts i andra medlemsländer.

  Argument:Nej, de enskilda länderna ska avgöra det själva.och det familjerättsliga…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill motverka social turism och att Svenska skattepengar i första hand ska gå till svenska pensionärer och andra som har stora behov.

  Argument:Vi vill motverka social turism och att Svenska skattepengar i första hand ska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: Det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp. Samtidigt anser vi att det är nationell fråga och låter medlemsländerna fatta beslut nationellt.

  Argument: Det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till dess att alla medlemsstater kan garantera ett fullgott gränsskydd. Att återupprätta den yttre gränser mot illegal forcering, smuggling m.m.

  Argument:Vi vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till dess att alla…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi anser att det är en nationell fråga. De EU-stridstyrkor som sedan en tid finns har inte kommit att bli ett effektivt verktyg. vi vill istället satsa på att bygga upp de nationella försvaret.

  Argument:Vi anser att det är en nationell fråga. De EU-stridstyrkor som sedan en tid…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill försvara den svenska modellen mot lönedumpning.

  Argument:Svenska villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU politiken bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella reformprogram, utan att svenska bönder och jordbrukare för minskad stöd.

  Argument:EU politiken bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, till en viss del, men man måste vara mycket försiktig, och sådana tillstånd måste föregås av tester och konsekvens analyser. Det finns behov att öka kunskapen om de ekologiska effekterna.

  Argument:Ja, till en viss del, men man måste vara mycket försiktig, och sådana tillstånd…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, jag är emot kvotering. Det är ett ineffektivt sätt att komma till rätta med bristande jämställdhet, dessutom bör vara en nationell fråga.

  Argument:Nej, jag är emot kvotering. Det är ett ineffektivt sätt att komma till rätta…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, medlemsländerna ska bestämma själva om regler för föräldraledighet. Och i grunden anser vi att det bör vara upp till varje familje att välja själv hur man vill fördela föräldraledighet.

  Argument:Nej, medlemsländerna ska bestämma själva om regler för föräldraledighet. Och i…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En stor del av EU:s biståndspengar går idag till länder som turkiet, som saknar sådan utsatthet att det motiverat. Vi vill rikta biståndet till nöd-och krishjälp. obs det bör vara en nationell fråga.

  Argument:En stor del av EU:s biståndspengar går idag till länder som turkiet, som saknar…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förvaltning av arter som lever i Sverige, och speciellt sådan som inte rör sig mellan europeiska kontinenten ska tas av svenska myndigheter i samråd med i första hand jägare och markägare.

  Argument:Förvaltning av arter som lever i Sverige, och speciellt sådan som inte rör sig…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Syrien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska Lite tyska

Vad har du för yrke?

Frisör och skönhetsterapeut

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Sonja Aldén I din himmel

Film

The Vikings

Författare/bok

Grottbjörnens folk

TV-program

Spårlöst försvunnen

Radioprogram/podd

Sveriges radio P1

Sport

Paddla kajak

Hobby

Bugga och dansa orientalisk dans, köra min mc och spela nyckelharpa.

Mat

Kålpudding med lingon och potatis, Janssons frestelse och flygande Jakob.

Dryck

På sommaren är det ljuvligt med morotsjuice och flöderdricka.