MP
Naiara Pereira Cunha

Naiara Pereira Cunha

Miljöpartiet (plats 37)
35 år, Järna

Presentera dig själv

Mitt politiska engagemang uppstod ur en vilja att göra något för att stoppa miljöförstöring och orättvisor i vårt samhälle. Jag är jurist, har arbetat med EU-rätt, migration, familje- och civilrätt, samt immaterialrätt.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU där vi tar hand och miljö och om varandra. EU ska spela en central roll i världen och Europa för både klimat och miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. EU-medborgare ska ha tillgång till ett fungerande och starkt välfärdssystem, oavsett var hen kommer ifrån eller bor.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Annat område

  Jag vill driva på en utveckling av sociala rättigheter för alla EU-medborgare.

 • Miljö och klimat

  100% förnybar energi, flytta ansvaret från konsument till producent så att det blir lätt att göra rätt, samt gynna de företag som väljer hållbarhet.

 • Migration och flyktingar

  EU-länder ska dela ansvaret och flera lagliga vägar in i EU skapas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3

Politisk bakgrund

Idag är jag ordförande i Telge Återvining (kommunalt bolag) och sitter i Kommunfullmäktige för MP i Södertälje. Senaste mandatperioden har jag suttit i Arbetslivsnämnden, samt Kultur- och fritidsnämnden, där jag bland annat har drivit frågor om bättre integration och jämställdhet i kommunen.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Med befogenheten som EU har idag kan det göras mycket. EU har tillräckligt inflytande i flera frågor, problemet ligger snarast i att medlemsländerna har svårt att komma överens om olika sakfrågor.

  Argument:Med befogenheten som EU har idag kan det göras mycket. EU har tillräckligt…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Hög nivå. Vi har inte mycket tid kvar för att stoppa klimatförändringen.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor

  Argument:Lite har gjorts på området hittills. Det råder stor skillnad i medborgares rättigheter mellan länder. När det gäller välfärdsystemet är klyftorna också stora. Detta är inte hållbart eller rättvist.

  Argument:Lite har gjorts på området hittills. Det råder stor skillnad i medborgares…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU kan utveckla det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet och människohandel, liksom terrorism och penningtvätt.

  Argument:EU kan utveckla det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi kan inte isolera oss från världen. Samarbetet mellan flera länder är den enda möjliga vägen för att på ett effektivt sätt komma till rätta med klimatförändring och skydda människors rättigheter.

  Argument:Vi kan inte isolera oss från världen. Samarbetet mellan flera länder är den…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi kan inte stödja auktoritära regeringar som bryter mot demokratiska principer, EU ska inte heller direkt eller indirekt bekosta sånt slags agerande, därför är indragning av EU-bidrag rimligt.

  Argument:Vi kan inte stödja auktoritära regeringar som bryter mot demokratiska…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s länder har olika ekonomiska och miljömässiga förutsättningar som kan göra det svårare att nå målet. En individuell bedömning måste göras, så att sanktionen inte gör det ännu svårare att nå målet.

  Argument:EU:s länder har olika ekonomiska och miljömässiga förutsättningar som kan göra…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje produkt och tjänst ska betala för sin kostnad, i vilket ingår dess miljöpåverkan. Ekonomisk tillväxt kan inte ske på bekostnad av naturen och människors rättigheter.

  Argument:Varje produkt och tjänst ska betala för sin kostnad, i vilket ingår dess…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra förslag, men de gröna i EU har redan lyckats att få EU-parlamentet att godkänna det. EU har redan förbjudit flera engångsartiklar gjorda av plats.

  Argument:Bra förslag, men de gröna i EU har redan lyckats att få EU-parlamentet att…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det skulle innebära att vi gör en fortsatt utveckling i dessa länder svårare och EU blir mer ojämlikt.

  Argument:Det skulle innebära att vi gör en fortsatt utveckling i dessa länder svårare…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som inte tar sin del av ansvaret bör få konsekvenser. Bidrag som ett land förlorar kan vara viktigt för andra länder att kunna ta emot fler asylsökande, då asylsökandens skyddsbehov finns kvar.

  Argument:Länder som inte tar sin del av ansvaret bör få konsekvenser. Bidrag som ett…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flera lagliga vägar in i EU måste skapas så att gränskontroller blir mer av en icke-fråga.

  Argument:Flera lagliga vägar in i EU måste skapas så att gränskontroller blir mer av en…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är dock viktigt att ta hänsyn till flera faktorer än landets storlek. Vid asylsökandes utplacering bör hänsyn tas till vart hen skulle ha störrst chans att lätt integreras i samhället.

  Argument:Det är dock viktigt att ta hänsyn till flera faktorer än landets storlek. Vid…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla? Asylansökan kräver en individuell bedömning.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frågan är inte så lätt som det låter. Olika medlemsländer har olika system, t.ex. Nederländerna, som vi kommer behöva ta hänsyn till.

  Argument:Frågan är inte så lätt som det låter. Olika medlemsländer har olika system,…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU-parlamentet har redan fattat ett beslut i frågan. Vi får nu se vad det blir för konsekvenser av den nya lagen. Personligen är jag skeptisk till att det kommer nå det önskade resultatet.

  Argument:EU-parlamentet har redan fattat ett beslut i frågan. Vi får nu se vad det blir…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en självklarhet som alla länder som står för mänskliga rättigheter bör garantera.

  Argument:Det är en självklarhet som alla länder som står för mänskliga rättigheter bör…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Abort bör vara fri med en viss gräns i likhet med det som gäller i Sverige.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förslag som bygger på att försöka stoppa människor att åberopa en mänsklig rättighet att söka asyl är inte seriöst. EU bör ägna sig åt att organisera EUs flyktingmottagning så att alla delar ansvaret.

  Argument:Förslag som bygger på att försöka stoppa människor att åberopa en mänsklig…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Brasilien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Portugisiska, Spanska

Vad har du för yrke?

Jurist

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Mat

Vegetarisk