V
My Funcke - Fotograf: Henrik Hägg

My Funcke

Vänsterpartiet (plats 38)
29 år, Forshaga

Presentera dig själv

Jag heter My Funcke, är 27 år och bor i Värmländska Forshaga. I europaparlamentet vill jag driva frågor som rör jämställdhet och klimat. Klimatet håller på att gå helt åt helvete och det är dags att göra något, helst igår, men vi får nöja oss med NU. Vi har ca 10 år på oss, dags att börja jobba!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU är ett samarbete som hanterar de gränsöverskridande frågor som tanken var från början. Att de arbetar mycket med klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi har ca 10 år på oss att rädda klimatet enligt FN och då är det dags att verkligen kavla upp ärmarna och börja jobba.

 • Mänskliga rättigheter

  Rätten att få söka asyl och få en rättssäker prövning är oerhört viktigt.

 • Jämställdhet

  Att utveckla jämställdheten i EU är viktigt men det är också viktigt att slå vakt om det som är bra i Sverige så det inte försvinner pga EU beslut.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Har erfarenhet av att bedriva politik kommunalt.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rossana Dinamarca

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Eu ska syssla med större, gränsöverskridande frågor som klimat, mänskliga rättigheter osv. EU ska inte lägga sig i frågor som kan skötas på hemmaplan.

  Argument:Eu ska syssla med större, gränsöverskridande frågor som klimat, mänskliga…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Självklart ska EU ha mycket högre klimatmål än idag. Vi har 10 år på oss att rädda klimatet enligt FN och då måste EU bedriva en mycket progressiv klimatpolitik.

  Argument:Självklart ska EU ha mycket högre klimatmål än idag. Vi har 10 år på oss att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och tycker inte att EU ska vara ett militärt samarbete.

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och tycker inte att EU ska vara ett militärt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har ett stort stöd i Sverige för att vara kvar i EU och stödet är även stort bland unga väljare. Det är inte aktuellt att driva ett utträdeskrav i dagsläget.

  Argument:Vi har ett stort stöd i Sverige för att vara kvar i EU och stödet är även stort…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta skulle göra att Sverige skulle köras över av större länder i de flesta frågor och därmed tappa inflytande.

  Argument:Detta skulle göra att Sverige skulle köras över av större länder i de flesta…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är viktiga för demokratin.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oerhört viktigt att utsläppen minskar inom en snar framtid och att alla deltar i arbetet. De länder som inte gör det ska då också betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är oerhört viktigt att utsläppen minskar inom en snar framtid och att alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att det ska införas en progressiv flygskatt i alla länder. De som flyger mest ska betala mest. Detta ska administreras av medlemsländerna och att intäkterna går till ländernas satsbudget.

  Argument:Vi vill att det ska införas en progressiv flygskatt i alla länder. De som…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska engångsartiklar i plast förbjudas. Dessa påverkar havens tillstånd och på sikt även människors hälsa.

  Argument:Självklart ska engångsartiklar i plast förbjudas. Dessa påverkar havens…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Självklart ska det ske en omfördelning mellan rika och fattiga länder i EU för att få ett mer jämlikt Europa men det ska inte ske undantagslöst.

  Argument:Självklart ska det ske en omfördelning mellan rika och fattiga länder i EU för…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska ha en självständig ekonomisk politik.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att ekonomisk bestraffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraproduktivt. Länderna måste få lösa sina ekonomiska problem själva och bedriva den finanspolitik de anser vara lämplig.

  Argument:Att ekonomisk bestraffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraproduktivt…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder måste ta ansvar och hjälpas åt för den globala flyktingsituation nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder måste ta ansvar och hjälpas åt för den globala flyktingsituation nu…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna begränsar och försvårar att personer kan komma till Sverige och söka asyl och därför är vi kritiska till dessa kontroller.

  Argument:Gränskontrollerna begränsar och försvårar att personer kan komma till Sverige…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är det solidariska sättet för alla länder att ta ansvar för flyktingsituationen.

  Argument:Det är det solidariska sättet för alla länder att ta ansvar för…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar rätten att söka asyl.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi tycker att alla EU länder ska följa Sveriges exempel och kriminalisera köp av sexuella tjänster. Däremot tycker vi att detta är beslut som ska fattas av varje enskilt medlemsland.

  Argument:Vi tycker att alla EU länder ska följa Sveriges exempel och kriminalisera köp…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att upphovsrättsinnehavarna ställning och rätt till ersättning stärks men ett sådant här förslag kan komma att blockera mycket mer än vad tanken är.

  Argument:Det är viktigt att upphovsrättsinnehavarna ställning och rätt till ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är givetvis bra om EU arbetar för detta. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras pga sin sexuella läggning. däremot ska inte EU lagstifta om familjepolitik.

  Argument:Det är givetvis bra om EU arbetar för detta. Ingen ska särbehandlas eller…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna ta del av Sveriges välfärdssystem. Vid frågan om ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras, precis som för alla andra.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna ta del av Sveriges välfärdssystem. Vid…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska arbeta för att alla medlemsländer ska ha fri abort men lämna lagstiftningen om det till medlemsländerna själva.

  Argument:EU ska arbeta för att alla medlemsländer ska ha fri abort men lämna…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska till att EU militariseras och externialiserar gränserna. EU ska inte vara ett militärt samarbete.

  Argument:Vi är kritiska till att EU militariseras och externialiserar gränserna. EU ska…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar Sveriges alliansfrihet och är emot EU:s militarisering.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Facket ska kunna kräva att Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige oavsett vart man kommer ifrån. Detta för att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens

  Argument:Facket ska kunna kräva att Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jordbrukspolitik och därför vill vi minska EU:s jordbruksstöd. Tills detta går att genomföra vill vi att en ökad andel av jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill ha en nationell jordbrukspolitik och därför vill vi minska EU:s…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas mot skadlig GMO-påverkan och därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet het utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas mot skadlig GMO-påverkan och därför vill vi inte…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska ej reglera detta. Kvotering är inte ett mål utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa.

  Argument:EU ska ej reglera detta. Kvotering är inte ett mål utan ett redskap för att…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att EU arbetar för att förutsättningarna inom föräldraledigheterna förbättras och att det finns en principöverenskommelse men vi vill inte att EU fattar beslut om familjepolitik.

  Argument:Vi vill att EU arbetar för att förutsättningarna inom föräldraledigheterna…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen men måste också hjälpa fattiga länder ekonomiskt så att de kan starta arbetet till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen men måste också hjälpa fattiga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik där vi lever upp till åtagandet om biologisk mångfald.

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik där vi lever upp till åtagandet om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Studerar till behandlingsassistent 100% och jobbar även deltid som behandlingsassistent.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande