MP
Mursal Isa - Fotograf: Henrik Hansson

Mursal Isa

Miljöpartiet (plats 10)
39 år, Borlänge

Presentera dig själv

Jag heter Mursal Isa. Jag är ledamot i Regionfullmäktige i Region dalarna, ordförande för Kultur- och Bildningsnämnden och andra vice ordförande i Regionfullmäktige. Jag har haft flera andra uppdrag inom partiet i olika nivåer.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU om 10 är att unionen ska vara en plattform för demokrati och mänskliga rättigheter. EU ska också vara ledande kraften för en hållbar värld där klimatet förändringen prioriteras högst.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Asylrätten ska inte kränkas, EU ska vara starkaste rösten när det gäller demokratin.

 • Miljö och klimat

  EU ska ta ledanderoll för miljö- och klimatet arbetet inom och utanför Unionen.

 • Migration och flyktingar

  Människor som flyr från krig, förföljelse och tortyr ska ges skydd. Människor ska kunna röra sig fritt och arbeta i hela EU utan några hinder.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationellt bistånd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

7

Politisk bakgrund

Jag har suttit i Partistyrelsen för Miljöpartiet på riksnivå 2014-2017. Jag har varit Landstings/regionråd mellan 2014 och 2018 samtidigt som jag var ordförande för Kultur- och Bildningsnämnden mellan 2014-2018 och är det fortfarande.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Nu. Gustav Fridolin

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Det finns frågor som måste EU ha högre inflytande för att säkerställa EUs position i dessa frågor. Det är bland annat demokrati och mänskliga rättigheter och klimat och flyktingfrågan.

  Argument:Det finns frågor som måste EU ha högre inflytande för att säkerställa EUs…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste gå före med ett gott exempel. Högre miljö- och klimatmål i EU gör att andra länder kan följa efter mot en hållbar riktning för hela världen.

  Argument:EU måste gå före med ett gott exempel. Högre miljö- och klimatmål i EU gör att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska hjälpa medlems länder att bli bättre på sociala frågor för alla invånare i medlems länderna inklusive asylsökande.

  Argument:EU ska hjälpa medlems länder att bli bättre på sociala frågor för alla invånare…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi måste bli bättre på att samarbeta kring beredskap av naturkatastrofer och hot från all form terrorism.

  Argument:Vi måste bli bättre på att samarbeta kring beredskap av naturkatastrofer och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Globala utmaningarna behöver mötas med gemenskap. EU spelar en viktig roll för att lösa problemen med klimatförändringen och mänskliga rättigheter.

  Argument:Globala utmaningarna behöver mötas med gemenskap. EU spelar en viktig roll för…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Frågor som berör EU-länder ska kunna röstas av dess medborgare. Jag tycker gemensamma EU-folkomröstningar skulle stärka demokratin, där medborgarna skulle känna sig delaktiga i besluten.

  Argument:Frågor som berör EU-länder ska kunna röstas av dess medborgare. Jag tycker…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska kunna straffa de länderna som inte respekterar mänskliga rättigheterna och kränker mediernas oberoende.

  Argument:EU ska kunna straffa de länderna som inte respekterar mänskliga rättigheterna…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är mycket att medlems länderna visar sitt ansvarstagande för miljö och klimatarbetet som EU har beslutat. Det ska vara kännbart när medlems länderna inte tar ansvar för sina åtaganden.

  Argument:Det är mycket att medlems länderna visar sitt ansvarstagande för miljö och…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen från flygresor måste minska. Ja. EU ska införa skatt på flygresor.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekonomiska stödet är ett medel att hjälpa fattiga regionerna att satsa mer på hållbar utveckling.

  Argument:Ekonomiska stödet är ett medel att hjälpa fattiga regionerna att satsa mer på…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att reglerna som medlemsländerna har kommit överens genom EU ska respekteras och följas. Länder som bryter mot dessa utan att ta några åtgärder måste EU kunna straffas ekonomiskt.

  Argument:Det är viktigt att reglerna som medlemsländerna har kommit överens genom EU ska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nationella undantag är viktiga. Det kan handla om säkerhet och hälsa.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som vägrar ta emot flyktingar ska förlora sitt bidrag från EU. Meningen med Unionen är att ta gemensamma ansvar oavsett vilka utmaningar.

  Argument:Länder som vägrar ta emot flyktingar ska förlora sitt bidrag från EU. Meningen…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigt att gränskollen inte hindrar människor röra sig fritt mellan Sverige och andra länder samtidigt som Sverige måste ha extra koll på människor som har onda avsikter att skada nationen.

  Argument:Viktigt att gränskollen inte hindrar människor röra sig fritt mellan Sverige…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mer bistånd ger möjlighet till utveckling.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Somalia

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Folkbildare, studieorganisatör.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Pop Musik

Film

12 years of slave

Författare/bok

Pennskaftet

TV-program

Vem vet mest

Radioprogram/podd

Vetenskapens värld

Sport

Fotboll

Hobby

Träffa vänner

Mat

Spagheti

Dryck

Vatten/alkoholfri vin