L
Monica Lundin - Fotograf: Stephanie Richardson

Monica Lundin

Liberalerna (plats 7)
48 år, Borlänge

Presentera dig själv

Jag är 46 år och ursprungligen uppvuxen i Jämtland. Här i Dalarna lever jag ett aktivt liv som 3-barnsmamma, liberal politiker och entreprenör. Andra människor beskriver mig ofta som pragmatiker, dynamo och energiknippe som får saker att hända. Jag drivs av handlingskraft, energi och framtidstro.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Vi är på god väg att lösa klimatomställningen inom EU. Vi har ett starkt EU där vi samarbetar i de gränsöverskridande frågorna som t ex klimat, migration, brottslighet, säkerhet och handel. Populismen, protektionismen och nationalismen har trängts tillbaka och mer öppenhet och tolerans råder.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan löser vi tillsammans! Gemensam koldioxidskatt/ flygskatt, minskad plastanvändning. Våga se att ny säker framforskad kärnkraft är en del.

 • Näringsliv

  Starkt EU m fri rörlighet av människor, varor och tjänster samt att vår frihandel värnas, där handelshinder rivs ytterligare och regelförenkling sker.

 • EU:s framtid

  Jag säger JA till mer EU-samarbete, öppenhet när populister och nationalister samtidigt vill försvaga EU. De stora utmaningarna löser vi tillsammans!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

15

Politisk bakgrund

Jag har de senaste 15 åren varit fritidspolitiker med skola som huvudfokus. Nu har jag förmånen att vara kommunalråd samt ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Borlänge.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Människor som gör det omöjliga. "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do" Steve Jobs

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, Euron. Efter att jag i mitt företag drivit EU-projekt och som företagare förlorat pengar på valutafluktuationer. Vi tjänar på att gå med i Eurosamarbetet, både i kosing och inflytande. Våga!

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Vi ska ha ett starkt EU där vi samarbetar i gränsöverskridande frågor som tex klimat, migration, brottslighet, säkerhet och handel. Vi löser de stora problemen bättre tillsammans!

  Argument:Vi ska ha ett starkt EU där vi samarbetar i gränsöverskridande frågor som tex…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Om vi menar allvar med att lösa klimatkrisen så måste vi bestämma vision och mål, sedan stå fast och samarbeta för att nå det målet. Delmålen som är uppsatta är för låga. Våga!

  Argument:Om vi menar allvar med att lösa klimatkrisen så måste vi bestämma vision och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett grundläggande socialt skydd i alla EU-länder. Den sociala pelaren är ett viktigt verktyg för att nå detta.

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett grundläggande…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Runt Europa har vi en orolig omvärld med krig och konflikter. EU-länder behöver stärka sin gemensamma försvarsförmåga. Försvarssamarbetet ska komplettera, inte ersätta, NATO.

  Argument:Runt Europa har vi en orolig omvärld med krig och konflikter. EU-länder behöver…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ett EU som håller ihop och löser de stora gränsöverskridande problemen tillsammans. Populismen, nationalismen och protektionismen växer. Därför behövs ett starkare EU mer nu än på länge.

  Argument:Vi behöver ett EU som håller ihop och löser de stora gränsöverskridande…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I EU ska alla medborgare i alla medlemsländer vara representerade. Dagens system med gemensamt beslutsfattande är viktigt. Risk att mindre länder får minskat inflytande i EU-folkomröstning?

  Argument:I EU ska alla medborgare i alla medlemsländer vara representerade. Dagens…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-stöd ska bara gå till de länder som värnar grundläggande fri- och rättigheter samt medias roll som granskande. Det ska finnas tydliga villkor vad som krävs för att få ekonomiska EU-bidrag.

  Argument:EU-stöd ska bara gå till de länder som värnar grundläggande fri- och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla länder måste ta sitt ansvar för att nå klimatmålen. Sanktioner ska kunna läggas om man inte uppfyller klimatmålen, på samma sätt som idag sker kring de ekonomiska målen.

  Argument:Alla länder måste ta sitt ansvar för att nå klimatmålen. Sanktioner ska kunna…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader för att ge marknaden och forskningen driv att hitta nya bränslen. Vi vill därför se en bränslebaserad flygskatt på EU-nivå snarare än på nationell nivå.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader för att ge marknaden och…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Förbudet mot engångsartiklar i plast är bra men vi vill också se en avgift på plast som inte återvinns.

  Argument:All plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Förbudet mot engångsartiklar i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ett starkt EU kräver att alla regioner växer ekonomiskt men det är inte bidrag som skapar tillväxt. EU:s olika stöd måste minskas, slås ihop och framför allt utvärderas för att blir mer effektiva.

  Argument:Ett starkt EU kräver att alla regioner växer ekonomiskt men det är inte bidrag…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron är viktig för Sveriges företag. Intäktsflödena blir mer överskådliga och risken för valutafluktuationer minskar. Sverige får också inflytande i ekonomiskpolitiska frågor via valutaunionen. Våga!

  Argument:Euron är viktig för Sveriges företag. Intäktsflödena blir mer överskådliga och…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:När ett land missköter sig drabbar det andra. EU måste ha muskler att genom ekonomiska sanktioner straffa de länder som inte respekterar de gemensamma regelverken.

  Argument:När ett land missköter sig drabbar det andra. EU måste ha muskler att genom…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Frågan kan missuppfattas. Jag vill att alla länder ska få producera varor och tjänster som landet tillåter, t ex snus, och även erbjuda det till EU:s konsumenter utan att specialregler ska till.

  Argument:Frågan kan missuppfattas. Jag vill att alla länder ska få producera varor och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl ska värnas och vi måste hjälpas åt att hjälpa människor på flykt. De länder som tar sitt ansvar ska få praktisk och ekonomiskt stöd. Vägrar man ska EU-stöden minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl ska värnas och vi måste hjälpas åt att hjälpa människor på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten måste försvaras. När vi har ett asylsystem där flera länder hjälper till kan vi också avskaffa de inre gränskontrollerna

  Argument:Den fria rörligheten måste försvaras. När vi har ett asylsystem där flera…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asylrätten måste värnas i EU och alla medlemsländer ska självklart dela på ansvaret för asylsökande till EU. Fördelningen ska bli mer rättvis baserat på bl a befolkningsstorlek och ekonomisk styrka.

  Argument:Asylrätten måste värnas i EU och alla medlemsländer ska självklart dela på…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl har rätt att få stanna, saknar man det får man återvända hem. Asylprocessen ska bli bättre men är också individuell, det går inte att säga att alla ska skickas tillbaka.

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl har rätt att få stanna, saknar man det får man…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi värnar vår svenska sexköpslag. Tyvärr finns det många EU-länder som har en annan syn på sexköp och prostitution. Gemensam EU-lagstiftning kan innebära att vi får en sämre lagstiftning.

  Argument:Vi värnar vår svenska sexköpslag. Tyvärr finns det många EU-länder som har en…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss det uppladdningsfilter som föreslås. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet och arbetar mot dem även i riksdagen.

  Argument:Vi motsätter oss det uppladdningsfilter som föreslås. Vi röstade nej till både…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är självklart att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut. Äktenskapslagar är en nationell fråga men det är bra och välkommet att flera länder erkänner samkönade äktenskap.

  Argument:Det är självklart att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Fattigdomen ska bekämpas och det görs bäst i att fattiga länder utvecklas och får tillväxt. Akuthjälp från socialtjänsten ska kunna ges till tillfälliga besökare i ett annat EU-land.

  Argument:Fattigdomen ska bekämpas och det görs bäst i att fattiga länder utvecklas och…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning men EU ska arbeta för rätten till fri abort. Du ska ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land om du förvägras detta i ditt hemland.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning men EU ska arbeta för rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se en gemensam gränspolis men vi vill också att EU på sikt tar över ansvaret för den yttre gränskontrollen. Detta för att säkra att samma regler och rättssäkerhet gäller överallt.

  Argument:Vi vill se en gemensam gränspolis men vi vill också att EU på sikt tar över…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska ta mer ansvar vid kriser och hot i och nära vår del av världen. EU:s civila och militära fredsoperationer bör utökas. Sverige bör därför gå med i European Intervention Initiative.

  Argument:EU ska ta mer ansvar vid kriser och hot i och nära vår del av världen. EU:s…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft i ett EU-land ska minst ha de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget ska minska. Hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till forskning och ge möjligheter för jordbruksföretag att blomstra utan bidragsberoende.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget ska minska. Hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vår befolkning växer globalt och människor svälter. Jordbruksproduktionen måste därför effektiviseras. Våga se möjligheterna att bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och högre näringsinnehåll

  Argument:Vår befolkning växer globalt och människor svälter. Jordbruksproduktionen måste…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i näringslivet måste bli bättre inom EU men företagen måste ta ansvar. Då får vi jämställdhet på riktigt.

  Argument:Jag är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring men jag ser inga problem med regler för miniminivå för föräldraledighet. Fler föräldrar ska ges möjlighet att förena föräldraskap och yrkesliv.

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring men jag ser inga problem med…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för marknadsekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Tillsammans är länderna i EU världens största biståndsgivare vilket bör värnas och utvecklas.

  Argument:EU ska vara en stark röst för marknadsekonomi, demokrati och mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag vill att rovdjursförvaltningen ska vara fortsatt regional. Det behövs en balans mellan olika intressen och dialog med dem som berörs, särskilt i rovdjurstäta områden. EU ska inte lägga sig i det.

  Argument:Jag vill att rovdjursförvaltningen ska vara fortsatt regional. Det behövs en…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska, hjälplig franska. semesterspanska.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd med ansvar för förskola och grundskola. Före dess företagare/konsult.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Blandad musiksmak, schlager, rock, dansband. Några favoriter: Stiftelsen, Takida, Robbie Williams.

Film

Deckare, feelgood-filmer. Det blir en del barnfilmer med barnen. Senast sedda: Bohemian rhapsody.

Författare/bok

Deckare, feelgood-romaner, böcker inom personlig utveckling. Senast lästa: 5 am club.

TV-program

Hinner knappt se på tv men blir snabbt beroende av streamade serier som Homeland, Game of thrones.

Radioprogram/podd

Blir en del kommersiell radio men försöker hinna lyssna på P1, det ger kunskap och eftertanke.

Sport

Löpning när jag springer själv. Skidskytte när andra utövar.

Hobby

Löpning, styrdans, sköta hus och hem, resa. Jag jobbar mycket så barnen får mycket av min ledighet.

Mat

Mediumstekt köttbit med bea och pommes. Sushi.

Dryck

Coca Cola, Pro secco.