KD
Mohammad Omran

Mohammad Omran

Kristdemokraterna (plats 40)
20 år, Ystad

Presentera dig själv

Hej! Mitt namn är Mohammad Omran och jag är 19 år gammal. Jag är en utåtriktad person som älskar att tala med människor. Min utåtriktade personlighet har tagit mig långt inom politiken.Numera sitter jag i Ystads kommunfullmäktige.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU om 10 år ska vara en union där samarbete och fred är det unionen fokuserar på. EU ska skapa förutsättningar för medlemsländerna, EU ska inte bestämma över medlemsländerna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Eu måste inför ett kvotflykting system som får människor att söka asyl i hemlandet.

 • Demokrati

  EU får inte bli en superstat eller ett imperium. Varje land måste få välja sin lagstiftning själv. Länderna ute i EU har olika förutsättningar.

 • EU:s framtid

  EU ska vara en union där samarbete och fred är det unionen fokuserar på. EU ska skapa förutsättningar för medlemsländerna, EU ska inte bestäm över de.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Juridiska frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Jag sitter i Ystad Kommunfullmäktige och i Ystad socialnämnd. Jag sitter även i arbetsutskottet för Socialnämnden. Inom ungdomsförbundet har jag även fler roller jag är bland annat Vice ordförande för KDU Skåne.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Bush Thor pågrund av hennes energi och framtoning. Ebba är även väldigt snäll person som tycker om att prata med varenda medlem.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det finns väldigt många frågor som jag har ändrat ståndpunkt i. Det handlar egentligen om att jag inte har varit påläst om frågan och sedan när jag har läst på då har förändringen kommit.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Eu ska inte bli någon superstat.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi måste ta klimatfrågan på allvar.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:När det gäller social frågor så har länderna olika förutsättningar därför bör EU inte lägga sig i de social frågorna.

  Argument:När det gäller social frågor så har länderna olika förutsättningar därför bör…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Vi har sett flera bra insatser från EU.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige ska inte lämna EU. Om ett problem existerar är inte vägen ut en lösning.

  Argument:Sverige ska inte lämna EU. Om ett problem existerar är inte vägen ut en…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att EU är en enda valkrets är inte bra.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska inte vara kravlösa.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste ta tagg i miljöproblemen.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vägen för ett mer miljövänligt samhälle är inte igenom att beskatta antalet platser utan vägen är att beskatta bränslet. Jag vill även se att de satsas mer pengar på forskning för förnybart bränsle.

  Argument:Vägen för ett mer miljövänligt samhälle är inte igenom att beskatta antalet…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nedskräpning är mycket dåligt för vår planet.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det ska minskas men inte försvinna.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Effekten av att införa Euro är negativ.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ibland måste EU använda sin makt för att straffa länder som inte sköter sig.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte alla men en del av de.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Migrationens problemen måste lösas gemensamt.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste ha koll på vad som händer i landet. Vi måste tvärtom rusta upp våra gränser och ha bra koll på vilka som kommer in landet.

  Argument:Vi måste ha koll på vad som händer i landet. Vi måste tvärtom rusta upp våra…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Detta är en av de viktiga reformenerna som måste till för att lösa invandringsproblemen.

  Argument:Detta är en av de viktiga reformenerna som måste till för att lösa…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vägen över medelhavet är farlig, EU måste sluta avtal med länderna runt medelhavet så att ingen tar den farliga vägen.

  Argument:Vägen över medelhavet är farlig, EU måste sluta avtal med länderna runt…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svergies model är den bästa modellen när det gäller lagstiftningen om sexköp. Franrike införde samma model som Svergie och det går bra för dem,

  Argument:Svergies model är den bästa modellen när det gäller lagstiftningen om sexköp…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En modern upphovsrätts måste införs istället.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Denna frågan ska regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje medborgare ska ha tillgång till landets egna välfärd.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta ska skötas på nationell nivå.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Samarbete med EU för ett tryggare Europa är väldigt bra.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har gjort flera lyckade insatser därför ska EU även göra fler insatser.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en fråga som EU ska engagera sig i.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU. Skill

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Med hjälp av försiktighetsprincipen så är det ett bra förslag.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vissa förslag kan bestämmas framför matbordet inom familjen. Detta är inget EU har och göra med. Familjer vet bäst själva.

  Argument:Vissa förslag kan bestämmas framför matbordet inom familjen. Detta är inget EU…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi däremot bekymrade ö

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter Sverige själva!!!

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag skriver och talar engelska flytande. Min tyska är däremot svagare, jag skulle säga att jag förstår en del tyska men att tala tyska är jag inte bra på.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar en del som kommunpolitiker, jag studerar även på hermods och har ett deltidsjobb på Ica.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Chris Brown/ Justin Biber

Film

The Transporter

Författare/bok

Hans Rosling factfulness

TV-program

Lyxfällan

Radioprogram/podd

Lyssnar ej på radio

Sport

Fotboll

Hobby

Politik

Mat

Pizza/Steak

Dryck

Coola