S
Moez Dharsani

Moez Dharsani

Socialdemokraterna (plats 28)
29 år, Trollhättan

Presentera dig själv

Jag heter Moez Dharsani och kandiderar till Europaparlamentet och står på plats 28 på Socialdemokraternas lista. Jag är 27 år och bor i Trollhättan. De viktigaste frågorna för mig är att skapa fler trygga jobb, ha en ambitiös miljö- och klimatpolitik och främja demokratin.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU om 10 år, är att EU-samarbetet ska utvecklas så att fler får ta del av EU. EU ska vara en kraft för att främja fred och demokrati. EU ska ha en politik för att möta människors behov och alla ska känna att EU är till för dem.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

 • Sysselsättning och sociala frågor

 • Demokrati

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vi ser att EU har ett stort politisk inflytande idag, vilket gör det möjligt att kunna nå miljömålen i Parisavtalet och även klara andra gemensamma utmaningar.

  Argument:Vi ser att EU har ett stort politisk inflytande idag, vilket gör det möjligt…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU behöver vara en ledande aktör inom klimat- och miljöpolitiken. Vi behöver öka tempot och satsa på forskning och innovation för att klara omställningen. Jämlikhetsaspekten blir viktigt i arbetet.

  Argument:EU behöver vara en ledande aktör inom klimat- och miljöpolitiken. Vi behöver…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU har redan idag viss inflytande i dessa frågor. Det är även bra att sociala frågor kommer högt upp på dagordningen. Men dessa frågor ska beslutas i Sverige.

  Argument:EU har redan idag viss inflytande i dessa frågor. Det är även bra att sociala…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Det är en lagom nivå som det är just nu.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bidrar till väldigt mycket för Sverige och ger möjlighet att hitta gemensamma lösningar på större frågor.

  Argument:EU bidrar till väldigt mycket för Sverige och ger möjlighet att hitta…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste ta ett ansvar för att klara av de mål som EU har satt upp. Det måste finnas konsekvenser för de länder som väljer att inte fokusera på miljön.

  Argument:Alla medlemsländer måste ta ett ansvar för att klara av de mål som EU har satt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

U2

Film

Interstellar

Författare/bok

Dan Brown och Dean Koontz

TV-program

Game of thrones

Radioprogram/podd

P4

Sport

Fotboll och tennis

Hobby

Löpning

Mat

Lasagne

Dryck

Apelsinjuice