M
Micaela Löwenhöök - Fotograf: Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Moderaterna (plats 6)
36 år, Skellefteå

Presentera dig själv

Den långdistanslöpande småbarnsföräldern från Västerbotten. Jag jobbar som strateg för externa relationer vid Region Västerbotten och har en tjänstemannakarriär inom Moderaterna i bagaget. Gift med Andreas, mamma till Carl, 2 år.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är EU smalare men spetsigare. Man jobbar endast med frågor som kräver ett internationellt samarbete och medlemsländerna har därmed större inflytande över frågor som direkt berör dem själva.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Vår rätt att avverka och bruka sin skog får aldrig hämmas av EU-politik som inte förstår sig på hur man bedriver skogsbruk på ett hållbart sätt.

 • Migration och flyktingar

  Jag kräver en rättvis fördelning av flyktingar och migranter inom unionen. Sverige har utnyttjats och migrationen måste bygga på ett gemensamt ansvar.

 • Brott och straff

  EU behöver skärpa sin politik så att den fria rörligheten inte kan missbrukas av medlemsländer och enskilda individer, t.ex. som den görs av tiggare.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Jag har varit aktiv i Moderaterna sen jag var 15 år och har erhållit en rad förtroendeuppdrag i både region och kommun i flera kommuner i Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:En stor utmaning är att finna balans mellan nationernas integritet kontra behovet av en gemensam politik inom unionen med anledning av externa hot.

  Argument:En stor utmaning är att finna balans mellan nationernas integritet kontra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi gynnas va samarbetet, men skulle kunna få ut mer av det om EU:s befogenheter krympte.

  Argument:Vi gynnas va samarbetet, men skulle kunna få ut mer av det om EU:s befogenheter…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Unionen är för diversifierad, det skulle aldrig gå att finna gemensam nytta inom EU genom folkomröstningar. Våra förutsättningar i medlemsländerna ser för olika ut.

  Argument:Unionen är för diversifierad, det skulle aldrig gå att finna gemensam nytta…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eftersom att Sverige är beroende av andra länders framgångar i klimatarbetet är detta rimligt.

  Argument:Eftersom att Sverige är beroende av andra länders framgångar i klimatarbetet är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyget behövs, särskilt för oss som bor i ett glesbygdsland långt från kontinentens centrum. Mer skatter på flyg kommer straffa svenskarna mer än andra EU-medborgare.

  Argument:Flyget behövs, särskilt för oss som bor i ett glesbygdsland långt från…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror inte biståndet bör minskas, däremot inte heller höjas.

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det har visat sig att Sverige gynnats av att behålla sin egen valuta. Jag vill värna den svenska självständigheten till största möjliga mån. Att inga i en valutaunion skulle inte ligga i linje med det

  Argument:Det har visat sig att Sverige gynnats av att behålla sin egen valuta. Jag vill…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En rimlig ekonomisk politik, men i realiteten knappast något som kommer fungera.

  Argument:En rimlig ekonomisk politik, men i realiteten knappast något som kommer…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ju mindre handelshinder som finns inom unionen desto bättre. Marknadsöppenheten som EU innebär är ett av unionens starkaste argument för att existera.

  Argument:Ju mindre handelshinder som finns inom unionen desto bättre. Marknadsöppenheten…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver en rättvisare migrationspolitik där alla medlemsländer tar ansvar. EU bör införa ett gemensamt kvotflyktingsystem.

  Argument:EU behöver en rättvisare migrationspolitik där alla medlemsländer tar ansvar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kontrollerna fyller en viktig funktion att skydda Sveriges yttre gränser.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver en rättvisare migrationspolitik där alla medlemsländer tar ansvar. EU bör införa ett gemensamt kvotflyktingsystem.

  Argument:EU behöver en rättvisare migrationspolitik där alla medlemsländer tar ansvar…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Med en bättre fungerande migrationspolitik inom unionen kommer personer inte behöva sly över havet utan istället kunna hanteras vid EU:s yttre gränser.

  Argument:Med en bättre fungerande migrationspolitik inom unionen kommer personer inte…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Knappast något som skulle förhindra att sexuella tjänster förekommer.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ett förslag som ökar censuren av internet, vilket är dåligt.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att älska vem man vill. Att göra det lagligt i samtliga medlemsländer är ett sätt att befästa denna rättighet.

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att älska vem man vill. Att göra det lagligt i…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag anser inte att det är sveriges ensak att utbetala socialt bistånd till andra andra medlemsländers medborgare.

  Argument:Jag anser inte att det är sveriges ensak att utbetala socialt bistånd till…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin egen kropp. Att göra det lagligt med fri abort i samtliga medlemsländer är ett sätt att befästa denna rättighet.

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin egen kropp. Att göra det…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ett sätt at förstärka EU:s säkerhetspolitik, som är i behov av att förstärkas med anledning av externa hot i form av ökad terrorism och ett upprustat Ryssland.

  Argument:Ett sätt at förstärka EU:s säkerhetspolitik, som är i behov av att förstärkas…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det kommer bli svårare för arbetsgivare att anställa andra EU-medborgare på grund av ökad byråkrati vilket kommer slå mot Sverige i ett läge där landet är i stort behov av utländsk arbetskraft.

  Argument:Det kommer bli svårare för arbetsgivare att anställa andra EU-medborgare på…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det går orimliga summor till jordbruket i Europa, likaså till jordbruk som saknar existensberättigande. EU bör istället satsa på regional utveckling genom t.ex. utbyggd infrastruktur.

  Argument:Det går orimliga summor till jordbruket i Europa, likaså till jordbruk som…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag står inte för könskvotering utan anser att individers lämplighet bör sättas först i alla sammanhang.

  Argument:Jag står inte för könskvotering utan anser att individers lämplighet bör sättas…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det bör vara upp till den enskilda individen att besluta om, varken nationsstat eller EU bör bestämma detta.

  Argument:Det bör vara upp till den enskilda individen att besluta om, varken nationsstat…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör ej lägga mer pengar på bistånd. Däremot bör man rikta sitt bistånd till de länder där man kan göra störst nytta för att människor inte ska behöva fly från sina hemländer.

  Argument:EU bör ej lägga mer pengar på bistånd. Däremot bör man rikta sitt bistånd till…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har inget att göra med den svenska vargjakten. Den bör vara en svensk angelägenhet och därmed hanteras av Sverige.

  Argument:EU har inget att göra med den svenska vargjakten. Den bör vara en svensk…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag talar franska mycket väl med anledning av att jag jobbat i Paris i 1 år samt läst delar av min högskoleutbildning vid Science Po i Bordeaux. Utöver franska talar jag engelska.

Vad har du för yrke?

Strateg för externa relationer vid Region Västerbotten.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bo Kaspers Orkester, Madeleine Peyroux, Rammstein

Film

Billy Elliot, Borta med vinden, samtliga Bond-rullar.

TV-program

Uppdrag Granskning, På Spåret

Radioprogram/podd

Europapodden, Vattnet går

Sport

Löpning, spinning

Hobby

Motionera, jaga älg, resa

Mat

Husmanskost, helst med kött jag själv jagat

Dryck

Rött vin