MP
Max Troendlé - Fotograf: Sanna Orneklint

Max Troendlé

Miljöpartiet (plats 8)
25 år, Vassmolösa

Presentera dig själv

Jag heter Max Troendlé, är 23 år och bor utanför Kalmar i en buss jag renoverar. Är också färdigutbildad busschaufför till sommaren. Jag har är kommunpolitiker sedan valet 2014, och sitter i MPs nationella styrelse sedan 2017. Jag brinner för att säkra de mänskliga rättigheterna och rädda klimatet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som gör mindre detaljreglering med onödigt krånglig byråkrati, och som istället fokuserar på de frågor som på riktigt är gränslösa: mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Jag vill se ett EU som går i bräschen för att rädda klimatet och säkrar de mänskliga rättigheterna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatet är vår tids ödesfråga. Om vi inte agerar äventyrar vi i förlängningen många, många människors mänskliga rättigheter. Vi behöver agera. Nu.

 • Mänskliga rättigheter

  I många länder inskränks de mänskliga rättigheterna de på flera plan. Detta är inte acceptabelt. EU behöver prioritera att säkra folks rättigheter.

 • EU:s framtid

  Vart EU är på väg och vad EU ska syssla med är avgörande. Ska EU vara en konservativ bromskloss eller drivande motor framåt? För mig är det självklart

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Har varit väldigt aktiv i Miljöpartiet. Först i Grön Ungdom, och numera som kommunpolitiker och ledamot i partistyrelsen. Jag har arbetat i 3 valrörelser och haft tunga uppdrag, både interna och externa. Mitt politiska engagemang bottnar i viljan att alla ska kunna leva goda och lyckliga liv.

Vem är din politiska förebild?

Ett axplock: Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Amanda Lind och Bernie Sander

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga och måste tacklas så snabbt och hårt som möjligt. Vi behöver höja våra klimat- och miljömål, och tillsätta mer resurser samt ändra lagstiftning så vi också klarar dem.

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga och måste tacklas så snabbt och hårt som…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill att EU ska fokusera på säkra människors mänskliga rättigheter, på det viset vill jag att EU ska ha mer inflytande i de sociala frågorna.

  Argument:Jag vill att EU ska fokusera på säkra människors mänskliga rättigheter, på det…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Kanada

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Blir bussförare i juni

Vad har du för bostad i första hand?

Annat

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beatles

Författare/bok

Harry Potter

Radioprogram/podd

Pengar och Politik

Hobby

Snickra och meka. Känslan av att bygga eller laga något själv som man använder varje dag är oslagbar

Mat

Allt som är vegetariskt och innehåller pasta.

Dryck

Vatten från Kalmar. Vi har fantastiskt gott vatten här.