SD
Mattias Eriksson-Falk

Mattias Eriksson-Falk

Sverigedemokraterna (plats 17)
30 år, Gävle

Presentera dig själv

Jag är född och uppväxt i Gävle, Gävleborgs län. Jag är pappa till två barn och har förutom ett stort intresse för politiken även intresse för sport och då gäller det främst hockey och Brynäs.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år hoppas jag att det EU vi ser idag inte finns längre, jag vill se detta överstatliga projekt förändras för att istället se de enskilda nationerna kunna samarbeta på mellanstatlig nivå inom exempelvis handel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Vi vill förändra asyl- och flyktingpolitiken. Sverige kan inte låta sig styras av regelverk från EU som påverkar vilka som bosätter sig i landet.

 • Demokrati

  EU ska förändras i grunden. Vi vill ser mer samarbete på mellanstatlig nivå och dagens EU-kommission ska få mindre inflytande och demokratiseras.

 • Brott och straff

  Jag är positiv till stärkt samarbete kring polisens möjligheter att hitta och lagföra kriminella över nationsgränser.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Konstitutionella frågor

Politisk bakgrund

Jag är idag kommunalråd i opposition i Gävle kommun. Under mandatperioden 2015-2018 var jag regionråd I opposition inom Region Gävleborg.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson Roger Hedlund

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU har idag fått oerhört mycket makt över människors vardag genom den överstatlighet som präglar EU. SD vill ser mer mellanstatligt arbete mellan de enskilda nationerna i Europa.

  Argument:EU har idag fått oerhört mycket makt över människors vardag genom den…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Den främsta orsaken till utsläpp idag är inte från Europa. Resurser för ett bättre klimat bör istället riktas in på internationella insatser där utsläppen är betydligt större.

  Argument:Den främsta orsaken till utsläpp idag är inte från Europa. Resurser för ett…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor är något som ska vara förbehållet de enskilda länderna att besluta om.

  Argument:Sociala frågor är något som ska vara förbehållet de enskilda länderna att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:EU ska inte bilda ett eget försvar eller få inflytande över de nationella försvarsmakterna.

  Argument:EU ska inte bilda ett eget försvar eller få inflytande över de nationella…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I första hand bör EU förändras i grunden och bli ett samarbete på mellanstatlig nivå. Visar det sig att detta inte är möjligt ser jag det inte som främmande att driva frågan om ett utträde återigen.

  Argument:I första hand bör EU förändras i grunden och bli ett samarbete på mellanstatlig…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag har svårt att se ett behov av EU-folkomröstningar, med samarbete på mellanstatlig nivå så blir frågorna främst för de enskilda nationerna att ta ställning till.

  Argument:Jag har svårt att se ett behov av EU-folkomröstningar, med samarbete på…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna är emot flygskatten.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Idag har vi en situationen där fattigare regioner får ekonomiskt stöd och indirekt en subvention till företagen som genom det kan konkurrera mot svenska företag med skattemedel. Det säger SD nej till.

  Argument:Idag har vi en situationen där fattigare regioner får ekonomiskt stöd och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har röstat nej till att införa euron. Trots det är vi formellt tvungna att göra så. SD vill ha ett formellt undantag från att införa euron. Vi vill ha kvar den svenska kronan.

  Argument:Sverige har röstat nej till att införa euron. Trots det är vi formellt tvungna…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det blir allt viktigare att motverka även de icke-tariffära handelshindren, som t.ex. subventioner, importhinder eller omotiverade nationella standarder, utöver tullavgifter.

  Argument:Det blir allt viktigare att motverka även de icke-tariffära handelshindren, som…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inget land ska tvingas att ta emot ett visst antal människor. Varje enskild stat ska själva kunna bestämma vilka som bosätter sig där.

  Argument:Inget land ska tvingas att ta emot ett visst antal människor. Varje enskild…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gränskontroller fungerar både som en kontroll av människor men även ett skydd mot brottslighet och terrorism. Gränskontrollerna ska kunna återinföras utan tidsbegränsning när länderna så själva vill.

  Argument:Gränskontroller fungerar både som en kontroll av människor men även ett skydd…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ingen land ska tvingas att ta emot asylsökande. Prövningar ska istället kunna göras på plats i olika länder med vilka EU har avtal med om särskilda transitcenter.

  Argument:Ingen land ska tvingas att ta emot asylsökande. Prövningar ska istället kunna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Båtarna och passagerarna ska återföras till den hamn de kom ifrån eller till närmaste transitcenter.

  Argument:Båtarna och passagerarna ska återföras till den hamn de kom ifrån eller till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De enskilda länderna ska själva besluta i frågor som rör straffrätt. Dock är jag positivt inställd till den lagstiftning som idag finns i Sverige.

  Argument:De enskilda länderna ska själva besluta i frågor som rör straffrätt. Dock är…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att sådana insatser främst måste riktas mot de stora och organiserade illegala aktörerna, vars servrar ofta finns utanför EU.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att sådana insatser främst måste riktas mot de stora…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medborgare från andra EU-länder som inte avser att bidra genom arbete eller liknande till den gemensamma välfärden i Sverige ska inte heller kunna nyttja de välfärdsystem vi har.

  Argument:Medborgare från andra EU-länder som inte avser att bidra genom arbete eller…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att kvinnor ska kunna göra abort är en självklarhet. Däremot måste man alltid kunna diskutera kring vart gränsen för fri abort ska vara. Vart gränsen går är för de enskilda staterna att besluta om.

  Argument:Att kvinnor ska kunna göra abort är en självklarhet. Däremot måste man alltid…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fungerande yttre gräns är en förutsättning för att fri rörlighet inom EU ska fungera. SD ställer sig därför positiva till önskemålet om 10 000 gränspoliser genom Frontex.

  Argument:En fungerande yttre gräns är en förutsättning för att fri rörlighet inom EU ska…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill bevara arbetsmarknadens parters rätt att förhandla villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Utländska aktörer ska inte kunna kringgå regelverket när de konkurrerar i Sverige.

  Argument:Sverigedemokraterna vill bevara arbetsmarknadens parters rätt att förhandla…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Processen kring fördelning av bidragen bör istället ses över. Med tanke på Sveriges inbetalningar i EU-avgift och den del vi får tillbaka i stöd till lantbruket borde det vara betydligt mer.

  Argument:Processen kring fördelning av bidragen bör istället ses över. Med tanke på…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Frågor som föräldraledighet ska de enskilda länderna besluta om.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Frågor som rör jakt, skogsnäring m.m. ska vara förbehållet Sverige att själva besluta om. Vi kan inte låta EU med dålig koll på våra förutsättningar bestämma över detta.

  Argument:Frågor som rör jakt, skogsnäring m.m. ska vara förbehållet Sverige att själva…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad och har arbetat som yrkeschaufför.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Radioprogram/podd

Karlavagnen

Sport

Ishockey

Hobby

Motorcyklar

Mat

Husmanskost och kinesiskt

Dryck

Pepsi max