C
Mattias Claesson - Fotograf: Mattias Claesson

Mattias Claesson

Centerpartiet (plats 31)
53 år, Björkvik

Presentera dig själv

Regionpolitiker med vilja att förändra och utveckla Europa. Trygg och lugn med vana att fungera i de politiska rummen. Bouende på landsbygd med stort engagemang i såväl idrottsrörelse som kyrka och familjeföretaget.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett stabilt och välorganiserat EU som stöpts om från detaljreglerande till att mer arbeta med gemensamma målsättningar gentemot länder och grupper av länder som är viktiga för Europa. Handel, miljö och fred är då viktiga delar. Sverige är ett tongivande land som andra lyssnar och följer.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

 • Säkerhet och försvar

 • Jordbruk och fiske

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Ekonomi och finansiella frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, röstade nej till att Sverige skulle vara med i EU. Ändrade mig och valde att se fördelarna och röstade för att införa Euron. Men det är nu ganska länge sedan.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Efter dryga 12 år som heltidspolitiker är det nog det som är yrket. Ekonomi och försäljning tidigare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Inge speciell artist. Lyssnar på det som kommer ut från radion.

TV-program

Zappar bland kanalerna. Hoppar över såporna.

Radioprogram/podd

P4 Sörmland, RIx FM.

Sport

Fotboll, cykel

Hobby

Arbeta i föreningslivet.

Mat

Traditionell söndagsstek med potatis och sås.

Dryck

Mer och mer blir det alkoholfri öl.