C
Martina Johansson

Martina Johansson

Centerpartiet (plats 53)
45 år, Västerljung

Presentera dig själv

En positiv ideolog som alltid ser till alla människors lika värde och att alla kan bidra efter sin förmåga till samhället.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som fortfarande håller ihop och som har öppna gränser och hjälper människor på flykt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  EU ska visa vägen att det är genom demokrati vi kan utveckla länderna och ta samhället framåt.

 • Miljö och klimat

  Genom samarbete kan vi ta steg för att minska den negativa påverkan på klimatet. Det räcker inte med att ett land gör jobbet.

 • Migration och flyktingar

  Vi behöver ha ett öppet Europa som samarbetar för att hjälpas åt att hjälpa de människor som är på flykt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Jag har varit mycket aktiv på kommunal och regional nivå de senaste åren bland annat som gruppledare, och ordförande i nämnd och bolag. Sedan hösten sitter jag i riksdagen för Centerpartiet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf. Hon har visat att hon står fast även när det blåser och har en tydlig kompass när det gäller människors lika värde.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska inte peta i vardagsfrågor för enskilda människor utan det som är viktigt för det som är gränsöverskridande när det gäller handel och miljö.

  Argument:EU ska inte peta i vardagsfrågor för enskilda människor utan det som är viktigt…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det krävs mycket samarbete mellan världens länder och EU för att lösa lösa klimatfrågan så att utsläppen minskar.

  Argument:Det krävs mycket samarbete mellan världens länder och EU för att lösa lösa…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag tror att beslut fattas närmast människor och inte centralt i EU parlamentet, så jag tycker inte inflytande för social frågor ska öka.

  Argument:Jag tror att beslut fattas närmast människor och inte centralt i EU…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Så länge Sverige har kvar sin beslutanderätt över vårt försvar, så ser vi positivt på ett utökat försvarssamarbete.

  Argument:Så länge Sverige har kvar sin beslutanderätt över vårt försvar, så ser vi…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har en ännu större roll att spela idag för samarbete för att dels klara klimatfrågan men också för att hjälpa människor på flykt där vi gemensamt tar ett ansvar.

  Argument:EU har en ännu större roll att spela idag för samarbete för att dels klara…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om vi har gemensamma folkomröstningar i EU så kommer andra länders medlemmar kunna köra över Sveriges medborgare. Beslut ska fattas så nära människan som möjligt.

  Argument:Om vi har gemensamma folkomröstningar i EU så kommer andra länders medlemmar…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländer ska inte kunna bryta mot yttrandefrihet utan att det kostar en stor summa pengar. Det är viktigt att inte högerpopulistiska regeringar kan rösta bort frihet och yttrandefrihet i pressen.

  Argument:Medlemsländer ska inte kunna bryta mot yttrandefrihet utan att det kostar en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen som påverkar klimatet stannar inte i det egna landet, så det krävs att alla länder tar sitt ansvar och minskar sina utsläpp. Att det kostar kan öka intresset i vissa länder.

  Argument:Utsläppen som påverkar klimatet stannar inte i det egna landet, så det krävs…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte besluta om skatter. Vi ska dock arbeta på olika sätt på EU nivå för att minska utsläppen.

  Argument:EU ska inte besluta om skatter. Vi ska dock arbeta på olika sätt på EU nivå för…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är en av de vanligaste skräpet i våra hav. Vi behöver på olika sätt verka för att plasterna minskar i samhället.

  Argument:Plast är en av de vanligaste skräpet i våra hav. Vi behöver på olika sätt verka…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla gynnas av att människor i olika länder klarar sig bättre och att fattigdomen minskar. Därför är det viktigt att vi fortsätter att stödja dessa länder.

  Argument:Alla gynnas av att människor i olika länder klarar sig bättre och att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Länder som bryter mot detta påverkar oss alla och det är viktigt att alla följer regelverket.

  Argument:Länder som bryter mot detta påverkar oss alla och det är viktigt att alla…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svenska företag ska kunna verka på den gemensamma marknaden och därför ska inte länder kunna göra olika val. Dock måste det följa miljö och klimatmålen.

  Argument:Svenska företag ska kunna verka på den gemensamma marknaden och därför ska inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:alla länder måste hjälpas åt för att ge människor på flykt en fristad.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är en regeringsfråga när det är säkert att ändra på gränskontrollerna.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige har tagit emot en stor andel av de flyktingar som kommit till Europa. För att det ska vara hållbart framöver behöver vi en fördelningsnyckel så att fler tar ett ansvar.

  Argument:Sverige har tagit emot en stor andel av de flyktingar som kommit till Europa…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Människor har rätt att söka asyl. Att då skicka tillbaka alla utan att de fått sin rätt prövad är inte en bra lösning.

  Argument:Människor har rätt att söka asyl. Att då skicka tillbaka alla utan att de fått…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga för varje medlemsland att hantera. Sverige har en bra lagstiftning på området.

  Argument:Det är en fråga för varje medlemsland att hantera. Sverige har en bra…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är det som laddar upp otillåtet material som ska vara ansvarig.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla människors lika rätt och värde är viktigt för mig och C. Därför är det självklart att vi tycker att alla länder ska tillåta äktenskap även i samkönade äktenskap.

  Argument:Alla människors lika rätt och värde är viktigt för mig och C. Därför är det…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska arbeta för ett jämställt samhälle utan att fatta beslut i ländernas jämställdhetsbeslut.

  Argument:Vi ska arbeta för ett jämställt samhälle utan att fatta beslut i ländernas…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att ha en gemensam asylpolitik behöver vi ha gemensamma gränser och samarbete för att den inre fria rörligheten ska kunna fortsätta fungera.

  Argument:För att ha en gemensam asylpolitik behöver vi ha gemensamma gränser och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att alla som arbetar har bra villkor, men hur de avtalas är inte det viktigaste.

  Argument:Det är viktigt att alla som arbetar har bra villkor, men hur de avtalas är inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det handlar om att satsa på miljö och klimatåtgärder. Därför kan vi inte sänka stödet.

  Argument:Det handlar om att satsa på miljö och klimatåtgärder. Därför kan vi inte sänka…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att utvecklingen sker inom kontrollerade former, men det kan vara en bra sak för att få mer tåliga grödor.

  Argument:Det är viktigt att utvecklingen sker inom kontrollerade former, men det kan…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tycker att det är de som är närmast som fattar dessa beslut. Alltså nationlellt i nära samarbete med regionala aktörer.

  Argument:Jag tycker att det är de som är närmast som fattar dessa beslut. Alltså…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier