SD
Martin Kirchberg - Fotograf: SD Kalmar län

Martin Kirchberg

Sverigedemokraterna (plats 21)
53 år, Torsås

Presentera dig själv

51-åring från Kalmar, utbildad till civilingenjör på Chalmers. Yrkeslivet har främst varit inom telekomindustrin där jag arbetat med teknisk utveckling, ledarskap och personalfrågor. Sedan 2018 är jag Regionråd i Kalmar län. Har familj med tre barn och bor på landsbygden i sydöstra Småland.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år ska EU vara ett frivilligt samarbete mellan självständiga nationer, ett nationernas Europa. Befolkningen är trygg och varje nation beslutar om sina egna lagar. Mellan länderna bedrivs en intensiv frihandel och samarbetet mot gränsöverskridande brottslighet och terror är mycket effektivt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Ekonomi, budget och skatter

  Vi måste förhandla till oss samma undantag som Danmark har vad gäller anslutningen till Euron. Eurozonen kommer att lida svårt i kommande kriser.

 • Näringsliv

  Energifrågan. Vi måste slå vakt om och bygga ut den svenska kärnkraften. Annars har vi att välja mellan elbrist, tysk kolkraft eller rysk gas.

 • Internationell handel

  Vi måste slå vakt om frihandeln. EU ska inte sätta upp höga tullar mot omvärlden utan stäva efter handel på lika villkor med andra länder.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Ekonomi och finansiella frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Har verkat i nio år som kommun- och regionpolitiker i många olika politiskt styrda organ.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ian Wachtmeister i Sverige. Nigel Farage i Europa.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Vindkraften. Förr tyckte jag bra om vindkraft men i takt med att jag bättre förstått elsystemets uppbyggnad och de enorma subventioner som vindkraftindustrin lyckats utverka så är jag väldigt kritisk.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU:s inre marknad och samarbete inom gränsöverskridande brottsbekämpning och terrorism är bra men det är helt orimligt att andra länders politiker har mer inflytande över svenska lagar än vi själva.

  Argument:EU:s inre marknad och samarbete inom gränsöverskridande brottsbekämpning och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Systemet med utsläppsrätter fungerar bra. EU bör verka för att länder utanför EU anammar liknande system.

  Argument:Systemet med utsläppsrätter fungerar bra. EU bör verka för att länder utanför…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor anser vi är inrikespolitik, svenska väljare ska kunna välja det parti som företräder deras önskemål bäst.

  Argument:Sociala frågor anser vi är inrikespolitik, svenska väljare ska kunna välja det…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Försvaret är en av de allra mest primära uppgifterna för en stat. Det är alltså en nationell fråga, inget för EU. Man kan säkert hitta vettiga samarbeten mellan enskilda länder.

  Argument:Försvaret är en av de allra mest primära uppgifterna för en stat. Det är alltså…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver omformas kraftigt och det ser ut att finnas möjlighet till detta nu när allt fler kritiska röster mot EU höjs. Om detta inte lyckas bör Sverige lämna EU i dess nuvarande form.

  Argument:EU behöver omformas kraftigt och det ser ut att finnas möjlighet till detta nu…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige. Vi behöver fler folkomröstningar men detta ska vara på nationell nivå.

  Argument:Andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige. Vi behöver fler…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vem ska avgöra vad som är oberoende, vem som är kränkt osv. EU ska inte ha den typen av överordnad ställning gentemot medlemsstaterna som rätt att straffa medlemsstater innebär.

  Argument:Vem ska avgöra vad som är oberoende, vem som är kränkt osv. EU ska inte ha den…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha den typen av överordnad ställning gentemot medlemsstaterna. EU ska hellre fokusera på att skapa goda förutsättningar för medlemsstaterna att klara målen.

  Argument:EU ska inte ha den typen av överordnad ställning gentemot medlemsstaterna. EU…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss EU-skatter i alla former. EU ska inte ha den typen av överordnad ställning gentemot medlemsstaterna.

  Argument:Vi motsätter oss EU-skatter i alla former. EU ska inte ha den typen av…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Angrip problem där insatsen ger mest utdelning. Över 90 procent av världens plastskräp härstammar från floder i framförallt Asien. EU bör angripa problemen där istället för att bedriva symbolpolitik.

  Argument:Angrip problem där insatsen ger mest utdelning. Över 90 procent av världens…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se en kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i allra största grad användas för investeringar i Sverige.

  Argument:Vi vill se en kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill förhandla fram ett undantag precis som Danmark har. Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står utanför EMU. Sverige ska kunna bedriva egen penningpolitik.

  Argument:Vi vill förhandla fram ett undantag precis som Danmark har. Euroländerna klarar…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje stat ska kunna föra sin egen finanspolitik som passar det landets förutsättningar. Medlemsstater i eurozonen är dessutom redan straffade genom att de är med i den instabila valutaunionen.

  Argument:Varje stat ska kunna föra sin egen finanspolitik som passar det landets…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera handeln för vissa varor och tjänster för att skydda säkerhet och hälsa.

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik avgörs otvivelaktigt bättre på nationell nivå. Här tydliggörs även ett problem med olika bidragssystem, de kan användas som påtryckningsmedel i andra sammanhang, en ändamålsglidning.

  Argument:Migrationspolitik avgörs otvivelaktigt bättre på nationell nivå. Här tydliggörs…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De gränskontrollerna är ändå bara en illusion! Åk själv så får du se. Men vi stödjer att varje medlemsstat efter egen bedömning ska kunna kunna stänga sina gränser eller införa kontroller.

  Argument:De gränskontrollerna är ändå bara en illusion! Åk själv så får du se. Men vi…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet. Sedan ska stater följa internationella konventioner så att asyl söks i första säkra land, då skulle inte problemet ens uppstå till dagens grad.

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet. Sedan ska stater följa…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om man kommer över Medelhavet har man gjort det illegalt mha människosmugglare. Asyl ska alltid sökas i första säkra land. Det enda land med krig som gränsar till EU är faktiskt Ukraina.

  Argument:Om man kommer över Medelhavet har man gjort det illegalt mha människosmugglare…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte kunna lägga sig i enskilda länders straffrätt, det är i grunden en nationell fråga. Däremot när det gäller trafficking och gränsöverskridande brottslighet kan EU ha en viktig funktion.

  Argument:EU ska inte kunna lägga sig i enskilda länders straffrätt, det är i grunden en…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förslagen beror på att mäktiga företag med föråldrade affärsmodeller lyckats med sin lobbying, hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att inskränka den fria åsiktsbildningen

  Argument:Förslagen beror på att mäktiga företag med föråldrade affärsmodeller lyckats…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det ska vara upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor. Däremot bör man respektera samkönade äktenskap ingångna i andra länder.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det ska vara upp till varje medlemsstat att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism och att svenska skattepengar i första hand ska gå till svenska pensionärer och andra som har stora behov i Sverige.

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism och att svenska skattepengar i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna aborträtten. Samtidigt anser vi att det är viktigt att respektera den mångfald av värderingar som finns på den europeiska kontinenten och låter sådana beslut fattas nationellt

  Argument:Det är viktigt att värna aborträtten. Samtidigt anser vi att det är viktigt att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:SD vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till dess att alla medlemsstater kan garantera ett fullgott gränsskydd. Skydd mot illegal forcering, smuggling och annan brottslighet är prio

  Argument:SD vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till dess att alla…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:SD anser att försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. Vi vill satsa på att bygga upp det nationella försvaret. Det finns andra effektivare sätt att samverka vid krig i vår omvärld.

  Argument:SD anser att försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. Vi vill…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill försvara den svenska modellen mot lönedumpning.

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Dagens politik är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella reformprogram, utan att svenska bönder och jordbrukare får minskade stöd.

  Argument:Dagens politik är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har intagit en mycket försiktig hållning till GMO. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om de långsiktiga ekologiska effekterna.

  Argument:Vi har intagit en mycket försiktig hållning till GMO. Det finns ett stort behov…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Åtgärder för ökad jämställdhet ska vara en nationell fråga. Kvotering är ett mycket ineffektivt sätt att komma till rätta med bristande jämställdhet och det leder på sikt till kompetensutarmning.

  Argument:Åtgärder för ökad jämställdhet ska vara en nationell fråga. Kvotering är ett…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Regler för föräldraledighet ska vara en nationell fråga att bestämma om. I grunden anser vi också att det ska vara upp till varje familj att välja hur man vill fördela föräldraledighet.

  Argument:Regler för föräldraledighet ska vara en nationell fråga att bestämma om. I…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Hur vi vill stödja utvecklingsländer ska vara en nationell fråga. En stor del av EU:s biståndspengar går idag till länder som t.ex Turkiet. Vi vill istället rikta biståndet till nöd- och krishjälp.

  Argument:Hur vi vill stödja utvecklingsländer ska vara en nationell fråga. En stor del…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige ska naturligtvis hanteras i Sverige. Vargfrågan behöver få avgöras så nära som möjligt de som är direkt påverkade av vargen i sin livsmiljö.

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige ska naturligtvis hanteras i Sverige…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska. Förstår lite spanska.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom elektroteknik och telekommunikation. Nu heltidspolitiker.

Vad har du för bostad i första hand?

Fritidshus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Pink Floyd, Queen, Black Sabbath, AC/DC, ZZ Top, Jethro Tull, Deep Purple, Marillion, Mike Oldfield

Film

Nyckeln till frihet. Gudfadern.

Författare/bok

Dan Brown, Harry Macfie, F. William Engdahl. Mest facklitteratur i övrigt.

TV-program

Ser knappt på TV längre. Gillar Top Gear.

Radioprogram/podd

25 minuter. Macro Voices.

Sport

MTB-cykling. Tittar gärna på tennis eller ishockey.

Hobby

Jakt, segling, träbåtar.

Mat

En god köttbit. Gillar husmanskost. Äter gärna LCHF-kost.

Dryck

Dricker mest vatten men gillar att testa olika ölsorter. Gärna ett glas vin ibland.