KD
Martin Hallander

Martin Hallander

Kristdemokraterna (plats 10)
27 år, Solna

Presentera dig själv

Jag är 25 år och kommer ifrån Malmö. Jag är så mycket Malmöit man bara kan vara. Tidigare även bott i Uppsala och Göteborg där jag studerat. Jobbar just nu som förbundsordförande för KDU Sverige och pendlar därför mellan Stockholm och Malmö.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU är otroligt viktigt för Sverige och en självklar del av vår framtid. Frihandel och den inre marknaden är viktiga hörnstenar för svensk ekonomi och för europeisk fred. Men EU ska heller inte bli en superstat. EU ska inte syssla med frågor vi kan hantera själva. Make EU lagom again.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Fler frihandelsavtal med omvärlden är den enskilt viktigaste uppgiften för Europa att hantera de närmaste åren

 • EU:s framtid

  Att EU inte ska gå mot en superstat och att bekämpa de federalistiska tendenserna är avgörande för att hålla en bra sammanhållning i Europa.

 • Migration och flyktingar

  Säkra gränser mot tredje land är viktigt för att EU ska kunna bevara den fria rörligheten och att Europa ska ha en ansvarsfull migrationspolitik

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Jag blev aktiv i KD och KDU när jag var 16 år gammal. Jag har alltid vetat att jag står till höger i svensk politik och ville driva en borgerlig politik för Sverige. KDU och KD var därför det självklara alternativet för mig.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

John McCain, Ronald Reagan och Lech Walesa är några.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nationellt tiggeriförbud. Var tidigare emot ett sådant, men efter att ha läst mycket om frågan och sett hur detta påverkar människor blev jag för ett nationellt förbud.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU inte detaljreglera frågor vi kan hantera själva vare sig det gäller rovdjurspolitik, välfärdspolitik, skattepolitik eller det svenska snuset. Samtidigt behövs mer samarbete i handel och miljöfrågor

  Argument:EU inte detaljreglera frågor vi kan hantera själva vare sig det gäller…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU-kommissionens mål om ett koldioxidneutralt EU 2050 är bra. Här måste EU jobba målmedvetet och hårdare för att kunna uppfylla detta mål.

  Argument:EU-kommissionens mål om ett koldioxidneutralt EU 2050 är bra. Här måste EU…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Den sociala pelaren är fullständigt vansinnig och här måste vi stå upp för den svenska modellen och vår familjepolitik. Samtidigt finns det vissa konsekvenser av den inre marknaden som måste regleras

  Argument:Den sociala pelaren är fullständigt vansinnig och här måste vi stå upp för den…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Ett absolut nej till en gemensam EU-armé. Men samarbete kring försvarsmatriel och civilförsvar/beredskap är en bra idé.

  Argument:Ett absolut nej till en gemensam EU-armé. Men samarbete kring försvarsmatriel…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har sina svagheter men är i grunden ett oerhört viktigt projekt för freden i Europa och Sveriges ekonomi. EU är en självklar del av vår framtid.

  Argument:EU har sina svagheter men är i grunden ett oerhört viktigt projekt för freden i…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är varken en stat eller ett homogent område. Folkomröstningar i hela EU är dåligt för att det skulle dessutom missgynna små stater och är inget som EU ska syssla med.

  Argument:EU är varken en stat eller ett homogent område. Folkomröstningar i hela EU är…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste stå upp för våra gemensamma värden. Pressfriheten är under inga som helst omständigheter kompromissbart. Kränker man den, då måste det få konsekvenser.

  Argument:Vi måste stå upp för våra gemensamma värden. Pressfriheten är under inga som…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart måste länder som inte följer gemensamt fattade beslut bötas för det. Så fungerar det även idag.

  Argument:Självklart måste länder som inte följer gemensamt fattade beslut bötas för det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flygresor ska inte beskattas, det är utsläppen som ska beskattas. Dessutom så är det att öppna pandoras ask för att ge EU beskattningsrätt.

  Argument:Flygresor ska inte beskattas, det är utsläppen som ska beskattas. Dessutom så…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen beslutades det om ett antal förbud. Det är bra. Däremot ska man inte bara förbjuda produkter bara för att utan det måste vara följt av konsekvensanalyser och få reell effekt.

  Argument:Nyligen beslutades det om ett antal förbud. Det är bra. Däremot ska man inte…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Regionstödet ska och måste minskas. Det ska gå till regioner som verkligen behöver det men inte mer. Där är det dock bra att standarden höjs i hela EU.

  Argument:Regionstödet ska och måste minskas. Det ska gå till regioner som verkligen…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska inte gå med i euron. Sverige bör dessutom söka ett undantag i fördragen emot att gå med i eurosamarbetet. Detta för att garantera att vi inte kommer gå med euron så länge vi inte vill det.

  Argument:Sverige ska inte gå med i euron. Sverige bör dessutom söka ett undantag i…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om länder inte följer gemensamma överenskomna regler ska det få konsekvenser. Länder som inte tar ekonomiskt ansvar måste förstå det.

  Argument:Om länder inte följer gemensamma överenskomna regler ska det få konsekvenser…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Generellt måste handeln av varor och tjänster bli bättre. Däremot ska man samtidigt vara försiktig så att det inte riskerar sammanhållningen i Europa.

  Argument:Generellt måste handeln av varor och tjänster bli bättre. Däremot ska man…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt och gemensama regler måste följas. Samtidigt så kommer inte migrationsfrågan lösas med piska och sanktioner. Det kommer bara riskera EUs sammanhållning.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt och gemensama regler måste följas…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Principiellt är jag som skåning emot gränskontroller mellan Sverige och Danmark. Däremot så är det oansvarigt att ta bort de nu. Först måste gräns till tredje land säkras. Innan dess är de nödvändiga.

  Argument:Principiellt är jag som skåning emot gränskontroller mellan Sverige och…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en av faktorerna men absolut inte den enda. Det är en mycket komplex fråga med många bottnar. Men länders storlek måste absolut spela en roll i omfördelningen av asylsökande.

  Argument:Det är en av faktorerna men absolut inte den enda. Det är en mycket komplex…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi bör övergå till ett asylkvotssystem som huvudregel för att söka asyl till Europa för att få kontroll över migrationspolitiken. Det innebär också att gränsen mot tredje land måste säkras.

  Argument:Vi bör övergå till ett asylkvotssystem som huvudregel för att söka asyl till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen är bra och det vore bra om fler länder antog den. Däremot är detta ingen fråga som EU ska hantera. Då riskerar snarare andra länder att få inflyttande på vår lagstiftning.

  Argument:Den svenska sexköpslagen är bra och det vore bra om fler länder antog den…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En modern upphehovsrättslagstiftning. Däremot är de idéer om uppladdningsfilter en otroligt dum idé och riskerar att skada det fria internet.

  Argument:En modern upphehovsrättslagstiftning. Däremot är de idéer om uppladdningsfilter…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag hoppas att fler länder inför samkönade äktenskap. Men äktenskapsfrågan är inte en EU fråga. Det riskerar att få motsatt effekt dessutom. Vissa rättigheter bör dock följa med den fria rörligheten.

  Argument:Jag hoppas att fler länder inför samkönade äktenskap. Men äktenskapsfrågan är…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Har du inte rätt att befinna dig i Sverige ska du heller inte få del av välfärdssystemet. Där måste vi bli tydligare. Dock, om du bor här och betalar skatt här ska man självklart få del av välfärden

  Argument:Har du inte rätt att befinna dig i Sverige ska du heller inte få del av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag står bakom svensk abortlagstiftning. Däremot så är detta inte en EU fråga. Tvärtom riskerar det bli att andra länder som har en hårdare lagstiftning kommer påverka oss. Det vore inte bra.

  Argument:Jag står bakom svensk abortlagstiftning. Däremot så är detta inte en EU fråga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten ställer höga krav på att EU måste hålla vår yttre gräns säker. Här måste EU lägga mer resurser på att hjälpa, komplettera och kontrollera att EUs yttre gräns är säker.

  Argument:Den fria rörligheten ställer höga krav på att EU måste hålla vår yttre gräns…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Idag har EU haft flera framgångsrika insatser i omvärlden. Detta bör man fortsätta med där det är meningsfullt och finns anledning till. Däremot bör detta främst vara samordnande och inte något annat.

  Argument:Idag har EU haft flera framgångsrika insatser i omvärlden. Detta bör man…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I Sverige ska det råda schysta villkor på arbetsmarknaden. Idag kan facket inte ens kräva detta för svenska arbetare. Åt då göra det för andra vore inte välkommet.

  Argument:I Sverige ska det råda schysta villkor på arbetsmarknaden. Idag kan facket inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag går alldeles för mycket pengar i jordbrukssubventioner. Detta gynnar dessutom främst andra jordbruk än det svenska. Det snedvrider konkurrensen och tar en alldeles för stor del av EUs budget

  Argument:Idag går alldeles för mycket pengar i jordbrukssubventioner. Detta gynnar…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Försiktighetsprincipen bör tillämpas och det bör genomgås av konsekvensanalyser

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är fel oavsett om det sker i Sverige eller EU. Detta är så långt ifrån en EU-fråga det bara kan vara.

  Argument:Kvotering är fel oavsett om det sker i Sverige eller EU. Detta är så långt…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitik är en strikt nationell fråga. Det är svenska föräldrar som ska bestämma över föräldrarledigheten, inte politiker vare sig i Sverige eller EU. Detta är inte en EU-fråga.

  Argument:Familjepolitik är en strikt nationell fråga. Det är svenska föräldrar som ska…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ett effektivt bistånd där det behövs är det viktigt att vi har. Sverige gynnas av bättre levnadsvillkor i omvärlden. Däremot är frihandeln den bästa fattigdomsbekämpningen, inte biståndet.

  Argument:Ett effektivt bistånd där det behövs är det viktigt att vi har. Sverige gynnas…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är ingen annan än de som lever med vargen som ska besluta om vargjakten. Inte EU.

  Argument:Det är ingen annan än de som lever med vargen som ska besluta om vargjakten…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och relativt god danska

Vad har du för yrke?

Jobbar heltid som förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Vad har du för bostad i första hand?

Annat

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Roxette och Per Gessle

Film

Letters from Iwo Jima, allt med Clint Eastwood.

Författare/bok

Elie Wiesels bok Natten är den bok som enskilt berört mig och påverkat mig mest

TV-program

Seinfeld är det bästa som producerats på TV

Radioprogram/podd

Lilla Drevet. Den är ofta emot det jag politiskt tror på men ofta väldigt intressanta perspektiv.

Sport

Malmö FF.

Hobby

Jag tycker det är fantastiskt att titta på film eller att spela spel med vänner

Mat

Italienskt och centraleuropeiska köket är några favoriter

Dryck

En god tryck med gin som grund är svårslaget