L
Martin Ängeby

Martin Ängeby

Liberalerna (plats 11)
49 år, Bromma

Presentera dig själv

Jag brinner för min egen och andras frihet. Fria människor skapar fantastiska saker tillsammans. Jag är en pragmatiker som gräver där jag står. Bor i Bromma, arbetar med internationellt bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU finns för att skapa fred, välstånd och frihet. Om tio år ska det fungera ännu bättre. Starkare ekonomi, tryggare samhällen, stärkt position i världen. Det Europeiska samarbetet ska stärkas, samtidigt som vi säkrar medborgarnas insyn och inflytande.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Viktiga beslut fattas i Europaparlamentet, men de rapporteras knappt i Svensk media. En löpande kontakt med väljarna i Sverige är viktigt.

 • Mänskliga rättigheter

  Det är värderingarna som är kärnan i EU. Vi ska värna mänskliga rättigheter i EU och i världen.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Alla medlemsländer måste ta hand om sina egna medborgare. Den fria rörligheten ska värnas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Mitt jobb är internationellt men mitt politiska arbete är lokalt. Det är de jordnära frågorna som demokratin ska lösa först, innan vi tar till de stora orden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Lotta Edholm

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har gradvis insett att flyktingpolitiken måste harminiseras på EU-nivå

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Vi måste lösa klimatkrisen tillsammans. Vi behöver ett gemensamt försvar och en standardiserad flyktingpolitik, och ett utökat polissamarbete mot människohandel, organiserad brottslighet och terrorism

  Argument:Vi måste lösa klimatkrisen tillsammans. Vi behöver ett gemensamt försvar och en…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Dagens åtgärder räcker inte för att nå dagens mål. Vi måste ha en europeisk koldioxidskatt. Sen kan vi skruva upp målen.

  Argument:Dagens åtgärder räcker inte för att nå dagens mål. Vi måste ha en europeisk…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Alla länder i EU ska tillhandahålla social trygghet för sina medborgare. Ingen ska behöva resa till ett annat land för att tigga. Därför säger jag ja till den sociala pelaren.

  Argument:Alla länder i EU ska tillhandahålla social trygghet för sina medborgare. Ingen…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Sverige bör bli medlemmar i Nato, och säka sin säkerhet i det samarbetet. Vi ska samtidigt samarbeta med EU.

  Argument:Sverige bör bli medlemmar i Nato, och säka sin säkerhet i det samarbetet. Vi…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skapar välstånd, frihet och stabilitet. För sverige och för Europa. Ett utträde vore katastrofalt.

  Argument:EU skapar välstånd, frihet och stabilitet. För sverige och för Europa. Ett…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar fungerar sällan bra, så få frågor kan reduceras till "Ja" eller "nej". Frågan "hur" måste alltid besvaras. Den representativa demokratin är överlägsen.

  Argument:Folkomröstningar fungerar sällan bra, så få frågor kan reduceras till "Ja"…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Vill man inte ha EU:s värderingar ska man inte heller ha EU:s pengar.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, utsläpp ska kosta.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, flygets utsläpp ska beskattas.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. EU är just nu i färd med att förbjuda engångsartiklar i plast.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Stödet ska inte minskas men det ska villkoras och säkras mot korruption.

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron blir bättre och bättre, och det är bäst för Sverige att vara med i Euron.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart. Det som skapar kostnader för andra ska få en faktura.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja. Och snus ska vara tillåtet i hela EU. Snus är ett bra alternativ till rökning.

  Argument:Ja. Och snus ska vara tillåtet i hela EU. Snus är ett bra alternativ till…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den som inte är solidarisk ska inte heller främjas av andras solidaritet.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, Sverige ska ta bort gränskontrollerna när EU:s yttre gräns fungerar. Inte förr, inte senare.

  Argument:Ja, Sverige ska ta bort gränskontrollerna när EU:s yttre gräns fungerar. Inte…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Med storlek avses både folkmängd och ekonomiska förutsättningar.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla asylsökande ska få en individuell bedömning.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det viktigaste är att förbättra de utsattas situation. Det är inte självklart att förbud är det som fungerar bäst. Människohandel är redan förbjudet, och där måste bekämpningen öka.

  Argument:Det viktigaste är att förbättra de utsattas situation. Det är inte självklart…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om samma regler gäller i hela Europa, så att inte ett mindre nogräknat land kan skapa egna intäkter genom slapp lagstiftning.

  Argument:Bra om samma regler gäller i hela Europa, så att inte ett mindre nogräknat land…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Likhet inför lagen ska gälla som princip i hela EU.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Hemländerna har ansvaret för socialt utsatta medborgare. Den som arbetar i annat EU-land ska ha samma rättigheter som infödda arbetande.

  Argument:Hemländerna har ansvaret för socialt utsatta medborgare. Den som arbetar i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På sikt ska alla kvinnor i Europa ha rätt till fri abort. Men för att nå dit måste vi arbeta med eftertanke och god strategi.

  Argument:På sikt ska alla kvinnor i Europa ha rätt till fri abort. Men för att nå dit…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Yttre gränskontroll är en förutsättning för den fria rörligheten.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nato ska vara vår första prioritet för militärt samarbete. FN ska prioriteras för fredsbevarande arbete.

  Argument:Nato ska vara vår första prioritet för militärt samarbete. FN ska prioriteras…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Facket ska kunna kräva vad de vill, men deras krav ska inte vara tvingande.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla näringar ska bära sig själva.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Höga säkerhetskrav ska gälla, men är grödan säker så ska den vara tillåten.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En grupp kvinnor eller en grupp män ska vara fria att skapa sig ett bolag tillsammans och styra det. Det är deras rätt som fria människor.

  Argument:En grupp kvinnor eller en grupp män ska vara fria att skapa sig ett bolag…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Minimireglerna gör varken till eller från för oss i Sverige.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan idag världens största biståndsgivare. Det är viktigt att pengarna används rätt, inte att det blir mer pengar.

  Argument:EU är redan idag världens största biståndsgivare. Det är viktigt att pengarna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jaktpolitiken är en del av miljöpolitiken, och den ska vara Europeisk för att den ska funka bra.

  Argument:Jaktpolitiken är en del av miljöpolitiken, och den ska vara Europeisk för att…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska, spanska, tyska

Vad har du för yrke?

Generalsekreterare för biståndsorganisationen Silc - Svenskt internationellt liberalt centrum

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Post Malone

Film

Filmen Gerry av Gus van Sant, 2002, med Matt Damon och Casey Affleck

Författare/bok

James Ellroys böcker om Kennedymorden.

TV-program

Rapport.

Radioprogram/podd

Snedtänkt med Kalle Lind.

Sport

Löpning som utövare, fotboll som åskådare.

Hobby

Fritidshuset i Dalarna, skönlitteratur och att klinka på diverse musikinstrument.

Mat

Torsk.

Dryck

Kaffe.