MP
Märta Stenevi - Fotograf: Lars Dareberg

Märta Stenevi

Miljöpartiet (plats 7)
47 år, Limhamn

Presentera dig själv

Jag är 43 år, fd marknads- och inköpschef som blev partipolitiskt aktiv först 2012. Sedan 2014 heltidspolitiker, tidigare som region- och kommunalråd, nu som gruppledare.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som ställt om till en hållbar utveckling med nollutsläpp, och som återupprättat förtroendet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

 • Mänskliga rättigheter

 • Regional utveckling

Politisk bakgrund

Jag gick med i Miljöpartiet 2012 och valdes 2014 till regionråd i Region Skåne. 2016 blev jag istället stadsbyggnadskommunalråd i Malmö stad, och är nu gruppledare på heltid i Malmö.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU behöver ha inflytande på gränsöverskridande frågor, t ex klimatfrågor, pressfrihet och mänskliga rättigheter. EU bör däremot hålla sig från frågor som rör lokala och regionala beslut.

  Argument:EU behöver ha inflytande på gränsöverskridande frågor, t ex klimatfrågor,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatmålen måste skärpas väsentligt jämfört med idag. Vi vill se en bindande utsläppsbudget för medlemsländerna, och 100% förnybar energi i hela EU.

  Argument:Klimatmålen måste skärpas väsentligt jämfört med idag. Vi vill se en bindande…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:För att skapa förutsättningar för fri rörlighet behöver EU slå fast vissa ramar för social hållbarhet som gäller alla länder. EU behöver även ta ansvar för grundläggande mänskliga rättigheter.

  Argument:För att skapa förutsättningar för fri rörlighet behöver EU slå fast vissa ramar…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi vill värna alliansfriheten, och vill inte se EU-medel gå till vapenindustrin och utökat militärt samarbete. Däremot gärna ett utvecklat samarbete kring krishantering.

  Argument:Vi vill värna alliansfriheten, och vill inte se EU-medel gå till vapenindustrin…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. EU behövs om vi ska få tillräcklig kraft i omställningen till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Argument:Nej. EU behövs om vi ska få tillräcklig kraft i omställningen till ett socialt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beroende på fråga kan det vara ett bra sätt att stärka demokratin inom EU. Det förutsätter dock ett tillräckligt valdeltagande i medlemsstaterna.

  Argument:Beroende på fråga kan det vara ett bra sätt att stärka demokratin inom EU. Det…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att kräkningar av demokratin möts med sanktioner om EUs trovärdighet ska upprätthållas.

  Argument:Det är viktigt att kräkningar av demokratin möts med sanktioner om EUs…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det måste kosta att släppa ut. Därför vill vi se en bindande utsläppsbudget och möjligheten till sanktioner kopplade till det.

  Argument:Det måste kosta att släppa ut. Därför vill vi se en bindande utsläppsbudget och…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Flygbränslet måste beskattas och flyget ingå fullt ut i utsläppshandeln, så att flygindustrin börjar betala för sina utsläpp. Flygresorna behöver minska i Europa.

  Argument:Ja. Flygbränslet måste beskattas och flyget ingå fullt ut i utsläppshandeln, så…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, absolut. Plasten i naturen måste minska, och det är naturligt att börja där det finns alternativ.

  Argument:Ja, absolut. Plasten i naturen måste minska, och det är naturligt att börja där…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att EU ska hålla ihop som fredssystem måste rika stater vara beredda att hjälpa fattigare. Alla bidrag inom EU måste dock villkoras på demokratiska grundkrav och dess bidrag till grön omställning.

  Argument:För att EU ska hålla ihop som fredssystem måste rika stater vara beredda att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Vi bör istället se till att få ett fördragsenligt undantag i likhet med Danmark.

  Argument:Nej. Vi bör istället se till att få ett fördragsenligt undantag i likhet med…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att medlemsstaterna är beredda att hjälpa till vid en kris, men samtidigt måste de krav som ställs på staterna också kunna följas upp med ev sanktioner.

  Argument:Det är viktigt att medlemsstaterna är beredda att hjälpa till vid en kris, men…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Grundprincipen om fri handel är god, men länder måste kunna gå före och ställa högre krav inom vissa områden.

  Argument:Nej. Grundprincipen om fri handel är god, men länder måste kunna gå före och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder i EU behöver vara med och ta ansvar för den pågående flyktingkrisen i världen. Möjligheten till sanktioner när medlemsstater inte följer beslut är nödvändig.

  Argument:Alla länder i EU behöver vara med och ta ansvar för den pågående flyktingkrisen…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Tullens kontroller av vapen och droger är viktig, med gränskontrollerna som infördes 2016 är ett stort hinder för den fria rörligheten och regioners utveckling. De måste bort.

  Argument:Tullens kontroller av vapen och droger är viktig, med gränskontrollerna som…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, med en gemensam yttre gräns måste länderna också hjälpas åt att ta ansvar för flyktingarna. Dessutom behöver det bli möjligt att söka asyl från hemlandet eller i annat land än ankomstlandet.

  Argument:Ja, med en gemensam yttre gräns måste länderna också hjälpas åt att ta ansvar…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Absolut inte. Rätten att söka asyl måste värnas och istället behöver det införas lagliga vägar för att söka asyl från hemlandet eller direkt i annat land än ankomstlandet.

  Argument:Absolut inte. Rätten att söka asyl måste värnas och istället behöver det…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Ingen ska ha rätt att köpa en annan människas kropp.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är rimligt att upphovsmän får betalt för sitt material, men det är viktigt att inte begränsa yttrandefriheten genom obligatoriska filter och minskade möjligheter att dela innehåll.

  Argument:Det är rimligt att upphovsmän får betalt för sitt material, men det är viktigt…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Att älska den man vill är en grundläggande rättighet och att kunna gifta sig med den man älskar och lever med är en självklar konsekvens av detta.

  Argument:Ja. Att älska den man vill är en grundläggande rättighet och att kunna gifta…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska verka för att ingen behöver lämna sitt hemland pga ekonomisk utsatthet. Men den fria rörligheten måste gälla alla, oavsett ekonomisk status.

  Argument:EU ska verka för att ingen behöver lämna sitt hemland pga ekonomisk utsatthet…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, rätten till fri och säker abort är en central rättighet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

  Argument:Ja, rätten till fri och säker abort är en central rättighet för jämställdhet…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frontex ska inte användas mot individer som söker skydd i Europa. En gränspolis vars uppgift är att stoppa vapen och droger kan vara rimligt, när det finns säkra vägar för asylsökande.

  Argument:Frontex ska inte användas mot individer som söker skydd i Europa. En gränspolis…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU behöver i vissa fall samordna militära insatser för att skydda civilbefolkningen i konflikter. Fokus måste dock vara på EUs roll i som fredsskapare genom diplomati och bistånd.

  Argument:EU behöver i vissa fall samordna militära insatser för att skydda…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är positivt att sträva efter liknande villkor inom EU så att den fria rörligheten inte ifrågasätts.

  Argument:Det är positivt att sträva efter liknande villkor inom EU så att den fria…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att allt stöd till jordbruket bidrar till omställningen till ett hållbart jordbruk som värnar biologisk mångfald, minskar giftanvändningen och inte utarmar marken.

  Argument:Det är viktigt att allt stöd till jordbruket bidrar till omställningen till ett…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Medlemsstaterna ska även fortsatt ha rätt att själva bestämma över vilka grödor som ska tillåtas och inte.

  Argument:Medlemsstaterna ska även fortsatt ha rätt att själva bestämma över vilka grödor…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en viktig fråga som vi gröna drivit hårt. Det är angeläget inte minst för att indirekt stärka kvinnors och flickors rättigheter till utbildning, representation, makt och inflytande.

  Argument:Det är en viktig fråga som vi gröna drivit hårt. Det är angeläget inte minst…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, det är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Det är viktigt att länder som Sverige, som ligger före, kan fortsätta driva på för mer progressiva regler.

  Argument:Ja, det är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Det är viktigt att länder som…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, och biståndet bör fokuseras till de fattigaste länderna och de mest utsatt människorna.

  Argument:Ja, och biståndet bör fokuseras till de fattigaste länderna och de mest utsatt…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för hela EU, som art- och habitatdirektivet, men förvaltningsbeslut som licensjakt behöver vara nationella.

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, lite franska och tyska.

Vad har du för yrke?

Jag är fd marknadschef, nu gruppledare för MP Malmö.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier