S
Mariya Voyvodova - Fotograf: Andreas Sjöö

Mariya Voyvodova

Socialdemokraterna (plats 23)
42 år, Västra frölunda

Presentera dig själv

Sambo, bosatt i Göteborg, född och uppvuxen i Bulgarien.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Som stor o kritisk Europavän tror jag på ett starkt o enat Europa som motar främlingsfientligheten, står upp för mänskliga rättigheter och värnar miljön. Morgondagens EU behöver socialdemokratiska idéer som vågar utvidga demokratin bortom nationalstaterna o ser potentialen i ett europeiskt samarbete

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Demokratin i Europa hotas av mörka krafter. Demokratin måste försvaras varje minut och vinnas av varje generation.

 • Migration och flyktingar

  EU ska genom en gemensam migrationspolitk ta sitt ansvar för människor som tvingas fly för sina liv till följd av krig, konflikt eller förföljelse.

 • Jämställdhet

  Det går bakåt för jämställdheten i EU. Vi måste uppmärksamma och reagera på motgångarna genom kraftfulla feministiska politiska reformer.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Jag har haft kommunlpolitiska uppdrag på olika nivåer i Göteborgs kommun. Jag har bland annat suttit i en stadsdelsnämnd, Konsumentnämnden, Gothenburg European Office, Kulturnämnden, Göteborgs HBTQ-råd, Rådet för nationella minoriteten romer och kommunfullmäktige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU bör ha mer politiskt inflytande i tre avgörande ödesfrågor: klimatomställningen, migrationen och säkerheten.

  Argument:EU bör ha mer politiskt inflytande i tre avgörande ödesfrågor:…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatomställningen är vår tids största utmaning och den kräver gemensamma lösningar. Minskade klimatutsläpp är viktigast.

  Argument:Klimatomställningen är vår tids största utmaning och den kräver gemensamma…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Medlemsländerna har yttersta ansvaret för socialpolitiken. Men i frågor som den europeiska pelaren för sociala rättigheter, till ex lika lön för lika villkor, krävs ökat samarbete och inflytande.

  Argument:Medlemsländerna har yttersta ansvaret för socialpolitiken. Men i frågor som den…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU, med respekt för varje medlemslands suveränitet, ska utveckla sin förmåga att genom civila och militära insatser bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet.

  Argument:EU, med respekt för varje medlemslands suveränitet, ska utveckla sin förmåga…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige behövs i EU och EU behöver Sverige för att bevara freden och lösa klimatkrisen och gemensamt med övriga medlemsstater finna vägar som kan möta och lösa de svårigheter som Europa står inför.

  Argument:Sverige behövs i EU och EU behöver Sverige för att bevara freden och lösa…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU behöver komma tillbaka till de grundläggande värderingarna som respekt för demokrati och MR. Medborgarna ska känna att de har samma förutsättningar och att EU kan förbättra livet för vanligt folk.

  Argument:EU behöver komma tillbaka till de grundläggande värderingarna som respekt för…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns illiberala stater som tar ett allt starkare grepp om medierna, domstolarna och kulturlivet. Det ska finnas ett skarpare verktyg för att värna demokratin och rättstatens principer i hela EU.

  Argument:Det finns illiberala stater som tar ett allt starkare grepp om medierna,…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Generellt har EU bland de strängaste miljöreglerna i världen men ofta har svensk lagstiftning gått ännu längre. EU:s främsta utmaning är ett fortsatt gränsöverskridande samarbete.

  Argument:Generellt har EU bland de strängaste miljöreglerna i världen men ofta har…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje medlemsstat behöver se över hur flygets klimatpåverkan kan minska i linje med EUs miljömål. Flyget betalar endast 15% av sina utsläpp. Andelen hållbart framställda förnybara bränslen behöver öka

  Argument:Varje medlemsstat behöver se över hur flygets klimatpåverkan kan minska i linje…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europaparlamentet antog i mars en slutlig överenskommelse om ny lagstiftning som ska minska de vanligast förekommande engångsartiklarna av plast som hamnar i naturen, i synnerhet i våra hav.

  Argument:Europaparlamentet antog i mars en slutlig överenskommelse om ny lagstiftning…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De länderna har idag mycket bättre ekonomi. Det är rimligt om mindre resurser går till jordbruksstöd och istället i större utsträckning riktas till att lösa gemensamma problemen som klimatförändringar

  Argument:De länderna har idag mycket bättre ekonomi. Det är rimligt om mindre resurser…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Svenska folket röstade genom en folkomröstning att Sverige ska stå utanför euron. Svenska kronan står starkt idag och inget tyder på att svenska folket har ändrat sig i frågan.

  Argument:Svenska folket röstade genom en folkomröstning att Sverige ska stå utanför…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska följa överenskomna riktlinjer och principer. Om de inte gör det kommissionen ska vidta åtgärder. Budgetreglerna gäller bara euroländerna som berörs av ev ekonomiska sanktioner.

  Argument:Medlemsländerna ska följa överenskomna riktlinjer och principer. Om de inte gör…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att EU tar hänsyn till de nationella förutsättningarna och det som medlemsländerna har förhandlat fram.

  Argument:Det är viktigt att EU tar hänsyn till de nationella förutsättningarna och det…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gemensamma gränser kräver en gemensam hållbar migrationspolitik med ett gemensamt asylsystem. Det kan inte bara vara upp till ett fåtal länder i Europa att ta ansvar.

  Argument:Gemensamma gränser kräver en gemensam hållbar migrationspolitik med ett…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver istället stärka unionens yttre gräns för att stoppa den hänsynslösa människosmugglingen. Bättre kontroll över vilka som tar sig in i EU samt värna den fria rörligheten mellan EU-länderna.

  Argument:Vi behöver istället stärka unionens yttre gräns för att stoppa den hänsynslösa…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det viktigaste är att få ett gemensamt regelverk hur hanteringen av asylprocessen går till och att flera länder tar ansvar för människor på flykt.

  Argument:Det viktigaste är att få ett gemensamt regelverk hur hanteringen av…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag står upp för asylrätten och humaniteten. Varje människa som söker asyl i Sverige ska ha rätten att få sitt fall prövat.

  Argument:Jag står upp för asylrätten och humaniteten. Varje människa som söker asyl i…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen skall spridas till hela EU. Den har varit framgångsrik och är en bra lösning att komma åt efterfrågan, minska den organiserade brottsligheten och normera frågan om sexköp.

  Argument:Den svenska sexköpslagen skall spridas till hela EU. Den har varit framgångsrik…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU och medlemsstaterna måste förstärka sitt arbete och bekämpa diskriminering och hatbrott hårdare. Registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU.

  Argument:EU och medlemsstaterna måste förstärka sitt arbete och bekämpa diskriminering…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige ska sätta tryck på länder som inte tar ansvar för sina medborgare. Kommuner och frivilliga organisationer kan dock genom ett Idéburet offentligt partnerskap ge stöd till utsatta EU-medborgare.

  Argument:Sverige ska sätta tryck på länder som inte tar ansvar för sina medborgare…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till fri abort är självklar. Det är en grundläggande rättighet som bör finnas i alla EUs medlemsländer. Samtidigt vill vi inte att EU får beslutsrätt över medlemsländernas abortlagstiftning.

  Argument:Rätten till fri abort är självklar. Det är en grundläggande rättighet som bör…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU är en politisk allians, inte en militärallians. Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen över sin egen gräns, en utökning av Frontex ändrar inte detta faktum.

  Argument:EU är en politisk allians, inte en militärallians. Varje medlemsstat ska även i…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är en politisk allians och ska inte utvecklas till en militärallians utan i större grad bör EU:s mjuka makt utvecklas, till exempel handel, bistånd och diplomati, för att möte de nya hoten.

  Argument:EU är en politisk allians och ska inte utvecklas till en militärallians utan i…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha lika bra avtal och villkor, oavsett var man kommer ifrån. Seriösa företag ska inte konkurreras ut av oseriösa. EU:s arbetsmiljöregler ska omfatta alla arbetstagare.

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha lika bra avtal och villkor, oavsett var man…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Pengarna måste användas mer effektivt för att skapa jobb och utveckling. Mindre pengar till passivt gårdsstöd och mer till miljösatsningar, forskning och innovation. Sådant som gynnar hela landsbygden

  Argument:Pengarna måste användas mer effektivt för att skapa jobb och utveckling. Mindre…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jämställdhet på styrelsenivå är en central demokratisk princip som har positiva ekonomiska effekter, bl.a. ett minskat könslönegap. EU ska dock inte lagstifta om detta.

  Argument:Jämställdhet på styrelsenivå är en central demokratisk princip som har positiva…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Minimiregler finns inom EU redan idag. Det viktigaste är att ta jämställdhetsfrågorna på allvar och göra allt vi kan för att förverkliga kvinnor och mäns lika rättigheter och friheter.

  Argument:Minimiregler finns inom EU redan idag. Det viktigaste är att ta…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har en viktig roll för att öka välståndet i världen. Bistånd till utvecklingsländer är en viktig del i att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck.

  Argument:EU har en viktig roll för att öka välståndet i världen. Bistånd till…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi ska följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och habitat direktivet, och om till exempel vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus ska licensjakt vara möjligt. Skyddsjakt ska alltid efter behov

  Argument:Vi ska följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och habitat direktivet, och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Bulgarien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Bulgariska, ryska, engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Statsvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Prince

Film

Star Wars

Författare/bok

J. D. Salinger "Räddaren i nöden" Harper Lee "Dödssynden"

TV-program

Dokument utifrån Kobra

Radioprogram/podd

Europapodden

Sport

Friidrott

Hobby

Dansa

Mat

Lax

Dryck

Vatten