L
Maria Weimer - Fotograf: Model House

Maria Weimer

Liberalerna (plats 3)
41 år, Uppsala

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Tyskland flyttade jag till Sverige som 10-åring. Under studietiden i Uppsala väcktes mitt politiska intresse. Jag var riksdagsledamot för (L) 2014-2018 med fokus på energipolitik och klimat. På fritiden finns jag på fjället med min ridgeback Boris, spelar piano och dansar salsa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år är Storbritannien åter en aktiv EU-medlem och fler länder på Balkan har gått med. Klimatpolitiken har gett effekt, jordens uppvärmning har saktat ner, polska kolgruvor stängt. Ett europeiskt FBI har minskat brottsligheten, den fria rörligheten fördjupats och företagsamhet & välstånd ökat.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Ett starkt EU är vårt bästa verktyg för att minska klimatförändringarna. Koldioxidskatt & flygskatt behövs på EU-nivå och gemensam energipolitik.

 • Säkerhet och försvar

  EU behöver ett eget säkerhetsråd, stärkt försvarssamarbete och mer trupp till fredsbevarande insatser i utlandet.

 • Näringsliv

  EU:s fyra friheter behöver fördjupas, ffa fri rörlighet för tjänster. Sverige behöver euron som valuta för att underlätta för svenska företag.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Riksdagsledamot för Liberalerna 2014-2018. Partistyrelsen sedan 2015 och kandidat till Europaparlamentet 2004 samt 2014.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström för att hon oförtröttligt arbetat för att stärka frihandeln.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Flygskatten. Till skillnad från mitt parti är jag förespråkare för den svenska flygskatten och jag gick också till val på det i höstens riksdagsval.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Skatten ska ligga på utsläppen och inte på resan i sig.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europaparlamentet har redan röstat om att förbjuda engångsplast från 2021.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fattigdom bekämpas bäst genom ökat företagande och tillväxt och inte genom bidrag. Samtidigt behövs en viss grundläggande solidaritet med de fattigaste regionerna.

  Argument:Fattigdom bekämpas bäst genom ökat företagande och tillväxt och inte genom…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så fort de tillfälliga inre gränskontrollerna kan avskaffas utan negativa följder för den inre säkerheten i Sverige ska detta bli verklighet.

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så fort de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl måste återvända hem. EU kan bidra till ett bättre återvändande genom återvändandeavtal med länder utanför EU.

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska inte finnas gemensam EU-lagstiftning på detta område.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet och arbetar

  mot dem i riksdagen.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut. Äktenskapslagar är i huvudsak en nationell fråga, men vi välkomnar att land efter land nu erkänner samkönade äktenskap.

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag hoppas att fler länder i världen tillåter fri abort men det ska inte finnas EU-lagstiftning på det här området.

  Argument:Jag hoppas att fler länder i världen tillåter fri abort men det ska inte finnas…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska i högre utsträckning bidra med militär trupp till FN-insatser för fred och säkert i världen.

  Argument:EU ska i högre utsträckning bidra med militär trupp till FN-insatser för fred…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft i ett EU-land ska minst ha de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är

  rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till satsningar på forskning och dessutom ska kvarvarande stöd fokusera mer på naturvård och

  biologisk mångfald.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs en balans mellan olika intressen och dialog med de som berörs, särskilt i rovdjurstäta områden.

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Tyskland

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Modersmål: tyska Flytande: engelska, franska, spanska Enkel förståelse: portugisiska & serbiska/kroatiska/bosniska

Vad har du för yrke?

Diplomat på UD. Har arbetet på svenska ambassaden i Colombia och vid EU-representationen i Bryssel.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Sting, Povel Ramel, kubansk salsa och Mozart, Beethoven & Chopin.

Film

Amadeus, Mitt Afrika, The Shawshank Redemption, De andras liv.

Författare/bok

Selma Lagerlöf, David Grossman, Erich Kästner, André Aciman, Christa Wolf.

TV-program

Har ingen TV.

Radioprogram/podd

Lundströms bokradio

Sport

Dans: salsa och bachata

Hobby

Spelar piano (helst klassiskt) och fiol (helst folkmusik). Älskar fjället, vinter som sommar. Målar.

Mat

Allt från Italien och Sydtyskland. Vilda djur och bär från Härjedalen.

Dryck

Torrt vitt vin från mina hemtrakter i Tyskland. Kubanska romdrinkar.