KD
Maria Nilsson - Fotograf: Maria

Maria Nilsson

Kristdemokraterna (plats 38)
53 år, Vänersborg

Presentera dig själv

Jag är en positiv, nyfiken problemlösare. Man, tre barn och vovven Sune. Gillar att umgås med familjen, åka till stugan och lyssna till fågelkvitter på ledig tid. Har jobbat med sjuka nyfödda barn och i skolans värld som MA/NO/TK lärare under de senaste 25 åren, parallellt med politiska uppdrag.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Planer på superstat, EU-armé och EU-skatt har skrotats. Medlemsländernas samarbete har ökat i frågor som fred, klimat, handel, migration och mänskliga rättigheter. Sverige har fortfarande kronan som valuta och EU har slutat lägga sig i föräldraförsäkring och vargbestånd. EU har blivit lagom igen!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Ekonomi, budget och skatter

  Inre marknaden för tjänster. Det ska vara lättare att handla med länder inom EU än med Kanada o Japan. Ja, till svenska kronan. Nej, till EU-skatter.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  SocialaPelaren ett hot då den används för att motivera överstatlig lagstiftning inom familjepolitik, LSS, arbetsmarknadsmodell och kvotering.

 • Annat område

  Modernisera EU:s art-, habitats- och fågeldirektiv.. Sverige måste självständigt kunna hantera frågor relaterade till exempelvis varg och skarv.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Politisk bakgrund

Började min politiska bana som 25 årig småbarnsförälder. Har nu politisk erfarenhet från Kommun och region på alla nivåer, från ersättare , ledamot i flertalet nämnder, ordförande, gruppledare och idag regionrådsersättare med huvudansvar inom hälso o sjukvård.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch Thor och Angela Merkel

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Ett steg tillbaka när det gäller ex arbetsmarknadspolitik, välfärds- och regionalpolitik. Men samtidigt fördjupa samarbetet inom ex den inre marknaden och miljöpolitiken.

  Argument:Ett steg tillbaka när det gäller ex arbetsmarknadspolitik, välfärds- och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutrala EU till 2050.

  I Sverige har vi enats om motsvarande mål för svensk del till 2045 och vi ska fortsätta gå före.

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutrala EU till 2050…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:NEJ till att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Däremot behöver vi gemensamt reglera tillgång till ex socialförsäkringssystem för de som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land.

  Argument:NEJ till att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Däremot behöver vi…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel. Men säger NEJ till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU startade som ett fredsprojekt och jag förstår vikten av ett enat och samspelt Europa även i nutid och ser möjligheterna med ett EU som de mänskliga rättigheternas orädda väktare.

  Argument:EU startade som ett fredsprojekt och jag förstår vikten av ett enat och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej!

  Bättre att de enskilda länderna kan folkomrösta i sakfrågor ex euron

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden ex rättsstatens principer och mediernas oberoende,också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsliga bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, vilket vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsliga bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljett! Stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel, men inte skatt på flygresor. Gärna beskattning på flygbränsle för att få fram förnybart flygbränsle.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljett! Stödjer utbyggnad av EU:s system…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Plastsugrör ok och vi ser gärna fler åtgärder för att få bort nedskräpning av plast, men det är viktigt med konsekvensanalyser om faktiska resultat av olika förslag på förbud.

  Argument:Plastsugrör ok och vi ser gärna fler åtgärder för att få bort nedskräpning av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar”de fattiga regionerna” Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definierar”de fattiga regionerna” Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej! Vi såg under eurokrisen att villkoren för en gemensam valuta inte har uppfyllts. Därför vill vi att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Nej! Vi såg under eurokrisen att villkoren för en gemensam valuta inte har…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, eftersom om ett land inte klarar av att hålla den grundläggande ekonomiska balansen som är överenskommen, drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade ekonomi.

  Argument:Ja, eftersom om ett land inte klarar av att hålla den grundläggande ekonomiska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet i den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet i den inre marknaden måste…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågor måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte gör sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för given.

  Argument:Migrationsfrågor måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I dagsläget inte, men vi fortsätter arbeta för att de yttre gränserna ska fungera bättre, när de gör det då behöver vi inte de inre gränskontrollerna.

  Argument:I dagsläget inte, men vi fortsätter arbeta för att de yttre gränserna ska…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågor, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågor,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt Medelhavet samt stärka kustbevakning och gränskontroller så att färre tar dessa farliga vägar.

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt Medelhavet samt stärka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst. En stor framgång var när Frankrike följde efter, nu hoppas vi på att fler länder gör detsamma frivilligt utan lag.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Men vi är emot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för ”copyrightdirektivet”

  Argument:Vi vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Men vi är emot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Arbeta för JA, men inte lagstifta. Polen ska inte ha inflytande på vår lagstiftning, då kan inte vi heller styra polsk äktenskapslagstiftning. EU:s stadga om mänskliga rättigheter ska följas. PUNKT

  Argument:Arbeta för JA, men inte lagstifta. Polen ska inte ha inflytande på vår…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetarrock betalar skatt i ett annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemet.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Arbeta för, inte lagstifta. Där kan vi och de länder som har rätt till fri abort visa på fördelarna med vår lagstiftning för att de sedan frivilligt lagstiftar i sitt eget land.

  Argument:Arbeta för, inte lagstifta. Där kan vi och de länder som har rätt till fri…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. En EU gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning ex Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag vid behov

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning ex Operation…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha schysta bra villkor. Facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige, så den frågan är inte aktuell för oss kristdemokrater.

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha schysta bra villkor. Facken har ingen rätt att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Idag är skillnaden stor i kostnad för ex en grisbonde i Sverige jämfört med andra EU-länder

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Vi vill tillämpa försiktighets principen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys.

  Argument:GMO-grödor har fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitik bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir ofta en fråga om annat, ex ville EU förbjuda nyblivna mödrar att jobba, inom ramen för ett förslag som som ”bara” var miniminivåer.

  Argument:Familjepolitik bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir ofta en…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Men vi är bekymrade över flertalet länder som i sina egna budgetar endast har 0,7% av BNI till bistånd. Därför bör EU öka sitt bistånd.

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Men vi är…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite Tyska

Vad har du för yrke?

Lärare MA/NO/TK år 3-9

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

John Lundvik Too Late For Love. Lady Gaga, Bradley Cooper Shallow Sebastian Stakset Son of God

Film

A star is born Fonzy

Författare/bok

Skuggorna Ruva Av Jonas Moström

TV-program

Så mycket bättre Mästarnas mästare Husdrömmar Melodifestivalen och Eurovision Song Contest

Radioprogram/podd

NPFpodden Sommarprat P4Väst

Hobby

Långpromenader med vovven, Sune Umgås med familjen Paddla kajak i lugnt vatten

Mat

Tacogratäng

Dryck

Bubbelvatten av olika smak och Pepsi Max