KD
Maria Maric

Maria Maric

Kristdemokraterna (plats 33)
41 år, Tibro

Presentera dig själv

Jag är fyrabarnsmamma, gift och bor i Tibro (11000 inv.), Västra Götaland. Jag har dubbla magisterexamnina i statsvetenskap och språk (estniska/kroatiska) vilket jag studerade eftersom jag är intresserad av vad som får människor att vilja ta del i samhället.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Kristdemokratin har inga utopier, nya svårigheter väntar så fort andra är övervunna. Visionen handlar om att varje dag värna freden genom att fortsätta bygga den värdegemenskap som genom handel och den fria rörligheten ökar välmåendet i Europa. Fortsätta hålla mänskliga rättigheter högt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Demokrati handlar om att rätt beslut tas på rätt nivå. Därför är demokrati min viktigaste fråga. Ett lagom EU är ett bättre EU.

 • EU:s framtid

  Vi står idag inför frågan om vilken sorts EU vi ska ha. Ett mellanstatligt, eller ett överstatligt. Jag vill kämpa för det mellanstatliga.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Ekonomi är styrning som sätter upp mål för vart EU ska. Jag vill ha inflytande på detta område för att avstyra att EU-skatter införs.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

EU-budget

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Jag har främst haft kommunala och regionala uppdrag inom kommunledning, skola, barnomsorg, folkhälsa, barnrätt och överförmyndaruppdrag.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag hyser stor respekt för de estniska politiker som navigerade övergången till marknadsekonomi efter Sovjetunionens sammanbrott Laar, Luik, Rebas mfl

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag arbetade länge för att bevara gymnasieskolan i vår kommun, men när jag såg att det ekonomiska underskottet, på grund av få sökande, drabbade grundskolans verksamhet, röstade jag för nedläggning

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska inte syssla med alla politikområden bara för att de skulle kunna. Fokus för EU ska vara på inre marknad och miljöpolitik. Handel ger arbete, arbete välstånd, i välstånd finns fred.

  Argument:EU ska inte syssla med alla politikområden bara för att de skulle kunna. Fokus…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:En kristdemokratisk grundprincip som står mig när är den om förvaltarskapet. Jorden är till låns från våra barn. Därför måste vi alltid sträva efter att förbättra, förvalta och förädla. Inte förstöra.

  Argument:En kristdemokratisk grundprincip som står mig när är den om förvaltarskapet…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Det bör finnas gränsöverskridande regler för dem som jobbar gränsöverskridande. I övrigt formar varje land bäst sin egen socialförsäkringspolitik utifrån sina medborgares behov och förutsättningar.

  Argument:Det bör finnas gränsöverskridande regler för dem som jobbar gränsöverskridande…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det är rimligt med gemensam forskning kring försvarsmateriel och ett tätt informationsutbyte. Däremot tycker jag inte vi ska ha en gemensam armé. De länder som vill organiseras sig så har NATO.

  Argument:Det är rimligt med gemensam forskning kring försvarsmateriel och ett tätt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge varor rör sig över gränserna gör inte soldater det. Många tar den fria rörligheten för självklar, men det är den inte. Genom EU-samarbetet blir vi konkurrenskraftiga mot omvärlden.

  Argument:Så länge varor rör sig över gränserna gör inte soldater det. Många tar den fria…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU består av unika och självständiga länder. Vi är inte en valkrets där delar av EU ska kunna utöva majoritetens makt över andra länder. Det är upp till varje land att enskilt folkomrösta i EU frågor.

  Argument:EU består av unika och självständiga länder. Vi är inte en valkrets där delar…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste kunna stå upp för sina kärnvärden med sanktioner och straff. Mediernas oberoende och rättstatens principer får inte brytas.

  Argument:EU måste kunna stå upp för sina kärnvärden med sanktioner och straff. Mediernas…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:När väl en bindande överenskommelse är mött, oavsett vilken, inom EU-samarbetet så ska den också följas och bötas om den inte uppfylls. Annars förlorar EU helt sin styrkraft.

  Argument:När väl en bindande överenskommelse är mött, oavsett vilken, inom EU-samarbetet…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är genom utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel som vi ska nå miljömålen på det området, inte genom att beskatt biljetter för vanliga medborgare.

  Argument:Det är genom utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel som vi ska nå…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det gäller att inte bli fartblind och tro att förbud är lösningen på alla problem. Jag vill se en ordentlig konsekvensanalys av vilken effekt ett förbud kan få innan de beslutas.

  Argument:Det gäller att inte bli fartblind och tro att förbud är lösningen på alla…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är en definitionsfråga på sätt och vis. De stöd som ges ska vara riktade och motiverade. Att stötta länder från fattigdom är bra inriktning.

  Argument:Det är en definitionsfråga på sätt och vis. De stöd som ges ska vara riktade…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att stå fria i i konjunktursvängningar behöver Sverige kunna föra en självständig penningpolitik. Jag vill inte lämna över den makten till EU.

  Argument:För att stå fria i i konjunktursvängningar behöver Sverige kunna föra en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom de europeiska ländernas ekonomi är så sammanflätad skadare det unionen om ett land tillåts att inte uppfylla grundläggande ekonomisk stabilitet. Det måste finnas en sporre att nå mål.

  Argument:Eftersom de europeiska ländernas ekonomi är så sammanflätad skadare det unionen…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att förbättra utbytet i den inre marknaden bör det ses över vilka specialregler som inte längre är relevanta. Att ta bort alla, bara för att, är vare sig effektivt eller relevant.

  Argument:För att förbättra utbytet i den inre marknaden bör det ses över vilka…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det går inte att ta emot EU bidrag och sedan inte ställa upp på gemensamma utmaningar. Migrationsfrågan behöver vi lösa gemensamt, därför ska det inte gå att smita utan att det känns.

  Argument:Det går inte att ta emot EU bidrag och sedan inte ställa upp på gemensamma…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Så länge den yttre gränskontrollen inte fungerar, med tillhörande ingångna avtal kring migrationsfrågan, behövs inre kontroll. Först om yttre förbättras, kan inre gränskontroll tas bort.

  Argument:Så länge den yttre gränskontrollen inte fungerar, med tillhörande ingångna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asyl är inte enbart någonting man kan få i Sverige och alla medlemsländer behöver ta ett gemensamt ansvar, både utifrån storlek, men också utifrån vilka resurser som finns.

  Argument:Asyl är inte enbart någonting man kan få i Sverige och alla medlemsländer…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alltför många människor möter döden på Medelhavet. Det krävs bättre avtal kring kustbevakning med kringliggande länder och bättre gränskontroll, men jag tror att just förslaget att återsända når rätt

  Argument:Alltför många människor möter döden på Medelhavet. Det krävs bättre avtal kring…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är en fråga som inte ska lösas på EU nivå. Gemensamma förbud kräver kompromisser, vilket kan luckra upp vår restriktiva lagstiftning när den nöts mot andra länders inställning.

  Argument:Detta är en fråga som inte ska lösas på EU nivå. Gemensamma förbud kräver…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tillsammans med KD motsätter jag mig copyrightdirektivet och vill arbeta för en modernare lagstiftning för att skydda upphovsrätten. Där är tvånget att stoppa uppladdning fel lösning.

  Argument:Tillsammans med KD motsätter jag mig copyrightdirektivet och vill arbeta för en…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vilka lagar som finns kring äktenskap ska inte bestämmas på EU nivå. Att kräva att Sverige har får inflytande på polsk äktenskapslagstiftning är att ge Polen rätt att bestämma över den svenska.

  Argument:Vilka lagar som finns kring äktenskap ska inte bestämmas på EU nivå. Att kräva…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det ska gå att få akut hjälp i Sverige för EU medborgare som så behöver, men i regel ska de få mer långsiktigt stöd från sina hemländer, där de betalar skatt och har rätt till socialförsäkring.

  Argument:Det ska gå att få akut hjälp i Sverige för EU medborgare som så behöver, men i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Återigen ett förslag som tar bort Sveriges rätt att själva bestämma över vår lagstiftning, om det lyfts till EU-nivå. Vi kan behöva anpassa oss till andra, vilket inte säkert gynnar oss i Sverige.

  Argument:Återigen ett förslag som tar bort Sveriges rätt att själva bestämma över vår…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom vi är för fri rörlighet inom EU blir den yttre gränsen vårt gemensamma försvar. Detta kan lösas genom ekonomisk omfördelning, men det skapar större vi känsla med gemensam gränspolis.

  Argument:Eftersom vi är för fri rörlighet inom EU blir den yttre gränsen vårt gemensamma…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Samordnad EU-ledning har redan visat sig effektiv och framgångsrik. Vid behov ska EU ta sitt ansvar.

  Argument:Samordnad EU-ledning har redan visat sig effektiv och framgångsrik. Vid behov…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill inte ge facket via EU ge dem en makt de inte ens har idag. De kan inte kräva att en svensk är ansluten till kollektivavtal. Bra arbetsförhållanden är viktigt, men facklig anslutning frivillig

  Argument:Jag vill inte ge facket via EU ge dem en makt de inte ens har idag. De kan inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksstödet bör successivt minskas. Det behövs även regelförenklingar. Stöd bör riktas mer specifikt för att uppnå ökad konkurrensneutralitet.

  Argument:Jordbruksstödet bör successivt minskas. Det behövs även regelförenklingar. Stöd…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Under förutsättning att dessa grödor har genomgått omfattande tester av expertmyndigheter kan vi med försiktighetsprincipen i åtanke tänka oss att tillåta vissa grödor.

  Argument:Under förutsättning att dessa grödor har genomgått omfattande tester av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För det första är det inte en angelägenhet för EU hur enskilda länder har sin lagstiftning kring bolagsstyrelser. För det andra tror jag inte på kvotering.

  Argument:För det första är det inte en angelägenhet för EU hur enskilda länder har sin…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldraledighet, som en del av socialförsäkringen, är varje enskilt lands angelägenhet och ska inte beslutas om på EU nivå.

  Argument:Föräldraledighet, som en del av socialförsäkringen, är varje enskilt lands…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU lägger en procent av sin budget till bistånd och redan idag finns regelverk om att alla länder ska lägga 0,7% av BNI till bistånd. Detta efterlevs inte idag. Om det uppfylls ökar biståndet.

  Argument:EU lägger en procent av sin budget till bistånd och redan idag finns regelverk…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den svenska viltvården är en angelägenhet för Sverige, inte Bryssel och EU.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Estniska, Kroatiska (flytande i tal och skrift) Franska, Tyska, Finska (läs- och hörförståelse)

Vad har du för yrke?

Jag är statsvetare och arbetar som ombudsman för Kristdemokraterna i Västra Götaland.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lyssnar på musik för att upprätthålla mina språk, just nu mest Tim Bendzko, Cervena Jabuka, Arop.

Film

Återgår ofta inte till samma flimer, men självklart sett Starwars filmerna om och om.

Författare/bok

Momo eller kampen om tiden av Michael Ende, säger så mycket om relationer till varandra och till tid

TV-program

Tittar knappt på TV utöver nyhetsprogram, hinner inte med stor familj och politik.

Radioprogram/podd

Älskar att lyssna, men letar efter en ny favorit. Gillar P3 dokumentär och lyssnar på Hur kan vi?

Sport

Tittar gärna på fotboll och Taekwondo, men själv springer jag för fokus och avkoppling.

Hobby

Läser gärna, helst fantasy/Sci-fic, som talar om verkligheten, men utan verklighetens begränsningar.

Mat

Allt barnen äter. Är de nöjda, är jag nöjd.

Dryck

Kaffe