L
Maria Lundqvist-Brömster - Fotograf: Johan Engman

Maria Lundqvist-Brömster

Liberalerna (plats 10)
64 år, Håknäs

Presentera dig själv

Jag är gift, 3 vuxna barn och 4 barnbarn. Socionom. Tolv år som heltidspolitiker. Fyra år inom landsting och åtta år i riksdag. Idag regionpolitiker. Brinner för socialpolitiska frågor, allas lika rätt, mänskliga fri-och rättigheter och demokratifrågor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU där alla medlemsländer respekterar mänskliga fri och rättigheter. Ett EU där alla länder efterlever de demokratiska spelreglerna. Ett EU där alla tar ett gemensamt ansvar för flyktingpolitiken. En EU -organisation som präglas av närhet, mindre krångel och byråkrati.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Ett hårdare tryck med sanktioner mot de länder inom EU som inte respekterar mänskliga rättigheter.

 • Jämställdhet

  Fler kvinnor i arbete och satsningar på barn och äldreomsorg.

 • Miljö och klimat

  Jag vill se ett EU som samarbetar kring klimatfrågan . Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidskatt och en europeisk flygskatt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Suttit i kommunstyrelse, ordförande i barn och utbildningsnämnd, kommunfullmäktige. Landstingsråd och riksdagsledamot . Nu regionpolitiker.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg, fd partiledare för dåvarande Folkpartiet.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:EU måste bli starkare för att lösa de utmaningar som kommer.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Delmålen som nu finns uppsatta räcker inte. 2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

  Argument:Delmålen som nu finns uppsatta räcker inte. 2050 ska EU inte ha några…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Med en gemensam ekonomi krävs att det finns ett grundläggande socialt skydd i alla medlemsländer. Den sociala pelaren är mycket viktig i detta sammanhang.

  Argument:Med en gemensam ekonomi krävs att det finns ett grundläggande socialt skydd i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Runt omkring oss finns mycket av krig och konflikter. Vi måste inom EU samarbeta kring försvaret.

  Argument:Runt omkring oss finns mycket av krig och konflikter. Vi måste inom EU…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket dåligt förslag. EU måste hålla ihop och samarbeta för att lösa de utmaningar som finns. Tillsammans blir vi friare, Sverige rikare och omvärlden tryggare.

  Argument:Mycket dåligt förslag. EU måste hålla ihop och samarbeta för att lösa de…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU samarbetet är ett demokratiskt arbete. Viktigt med gemensamt beslutsfattande.

  Argument:EU samarbetet är ett demokratiskt arbete. Viktigt med gemensamt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Stöd ska bara gå till länder som respekterar grundläggande fri-och rättigheter och rättsstatens principer.

  Argument:Mycket bra förslag. Stöd ska bara gå till länder som respekterar grundläggande…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. Alla länder måste ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna läggas på länder som inte lever upp till klimatmålen.

  Argument:Ganska bra förslag. Alla länder måste ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. En bränslebaserad flygskatt i EU bör införas.

  Argument:Mycket bra förslag. Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. En…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. All plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi vill se en avgift på plast som inte återvinns.

  Argument:Mycket bra förslag. All plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi vill se…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. Om EU ska bli starkt behöver alla regioner växa ekonomiskt. Det är inte bidrag som skapar tillväxt. EU:s olika stöd måste minskas och slås ihop för att uppnå bättre effekt.

  Argument:Ganska bra förslag. Om EU ska bli starkt behöver alla regioner växa ekonomiskt…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Euron underlättar handel och ekonomisk integration. Sverige förlorar på att stå utanför.

  Argument:Mycket bra förslag. Euron underlättar handel och ekonomisk integration. Sverige…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. Andra länder blir lidande av att ett land inte sköter sin ekonomi. Det bör finnas ekonomiska sanktioner om ett land inte följer regelverken.

  Argument:Ganska bra förslag. Andra länder blir lidande av att ett land inte sköter sin…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycketbra förslag. Vi måste fortsätta att riva handelshinder inom EU. Regelbördan för företag ska minskas.

  Argument:Mycketbra förslag. Vi måste fortsätta att riva handelshinder inom EU…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Varje land inom EU måste leva upp till rätten att söka asyl.

  Argument:Mycket bra förslag. Varje land inom EU måste leva upp till rätten att söka…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. Den fria rörligheten inom EU är central och ska försvaras.

  Argument:Ganska bra förslag. Den fria rörligheten inom EU är central och ska försvaras…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Alla EU-länder måste dela på ansvaret. Fördelningen måste bli mer rättvis och baseras på befolkningsstorlek och ekonomisk styrka.

  Argument:Mycket bra förslag. Alla EU-länder måste dela på ansvaret. Fördelningen måste…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Dåligt förslag. Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varken bra eller dåligt. . Synen är olika på prostitution inom EU. Som liberal är det viktigt att påverka och motivera medlemsländerna . Den svenska sexköpslagen är ett gott exempel som bör spridas.

  Argument:Varken bra eller dåligt. . Synen är olika på prostitution inom EU. Som liberal…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket dåligt förslag. Vi motsätter oss det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet.

  Argument:Mycket dåligt förslag. Vi motsätter oss det uppladdningsfilter som föreslås i…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. All EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut.

  Argument:Mycket bra förslag. All EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varken bra eller dåligt. Fattigdom löses i de flesta fall genom utveckling. Tiggeri är ingen lösning. Till den som är på tillfälligt besök i annat EU-land ska socialtjänsten kunna ge akut hjälp.

  Argument:Varken bra eller dåligt. Fattigdom löses i de flesta fall genom utveckling…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. EU bör verka för rätten till fri abort. Om man vägras abort i sitt hemland ska man ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

  Argument:Mycket bra förslag. EU bör verka för rätten till fri abort. Om man vägras abort…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket bra förslag. Vi vill gå längre genom att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen. Samma regler och rättssäkerhet ska gälla överallt.

  Argument:Mycket bra förslag. Vi vill gå längre genom att EU på sikt tar över ansvaret…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varken bra eller dåligt.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ganska dåligt förslag. EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Man ska ha minst de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är rimliga.

  Argument:Ganska dåligt förslag. EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra förslag. Hälften av stödet bör omfördelas till satsningar på forskning och kvarvarande stöd mer på naturvård och biologisk mångfald.

  Argument:Bra förslag. Hälften av stödet bör omfördelas till satsningar på forskning och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varken eller. Viktigt med en balans.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket dåligt förslag. Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Det är företagens ansvar i första hand att tillse att jämställdheten blir bättre inom EU .

  Argument:Mycket dåligt förslag. Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. Det är bra för jämställdheten och tillväxten. Det innebär inte att EU ska ha en gemensam föräldraförsäkring.

  Argument:Ganska bra förslag. Det är bra för jämställdheten och tillväxten. Det innebär…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Biståndet bör utvecklas och värnas .

  Argument:Ganska bra förslag. EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varken bra eller dåligt.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska och spanska lite grann.

Vad har du för yrke?

Socionom inom familjerätt.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Är i stort allätare. Lyssnar på allt och musik är viktigt för mig.

Film

Flera men Sagan om ringen ligger mig varmt om hjärtat.

Författare/bok

Ingen speciell . Tycker om biografier och läser just nu Michelle Obama.

TV-program

Nyheter, dokumentärer och en del matprogram.

Radioprogram/podd

Inget speciellt. Lyssnar på allt.

Sport

Skidåkning alpint.

Hobby

Sjunga i kör och vara med mina barnbarn.

Mat

En god grillad köttbit med härligt rostade grönsaker.

Dryck

Vatten, rött vin.