M
Måns Linge - Fotograf: Fredrik Wennerlund

Måns Linge

Moderaterna (plats 30)
28 år, Kalmar

Presentera dig själv

Jag bor i centrala Kalmar med min fästmö och vår mops. På fritiden spelar jag fotboll i Rockneby IK och följer Kalmar FF. Jag är aktiv i Moderaterna för att jag tror att människor kan själva. Och att vi i politiken finns till för att människor ska få möjlighet att kunna själva.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Sverige är ett exportberoende land. I en omvärld där den globala konkurrensen blir allt hårdare blir vårt samarbete i EU allt viktigare.

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. Mer kärnkraft, mer samarbete och att använda resurserna på rätt sätt är av yttersta vikt.

 • Kultur och utbildning

  I en global omvärld måste våra unga förberedas för en global arbetsmarknad. Möjligheten att kunna studera i hela EU är viktigt för detta.

Politisk bakgrund

Började i socialnämnden för åtta år sedan och sitter idag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordförande i omsorgsnämnden, vice ordförande i utskottet för arbetsmarknad och integration i Kalmar kommun.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska ägna sig åt gemensam gränsöverskridande problem och mindre åt sådant som länder själva bestämmer.

  Argument:EU ska ägna sig åt gemensam gränsöverskridande problem och mindre åt sådant som…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Sverige och EU har väldigt ambitiösa klimatmål, fler behöver ta efter.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut om svensk välfärd och arbetsmarknad ska ta sig i Sverige, inte i Bryssel.

  Argument:Beslut om svensk välfärd och arbetsmarknad ska ta sig i Sverige, inte i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Som ett komplement till Nto bör samarbetet i EU utökas. Säkerhet bygger vi tillsammans.

  Argument:Som ett komplement till Nto bör samarbetet i EU utökas. Säkerhet bygger vi…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket kan bli bättre med EU, men att som litet exportberoende land vore det förödande att lämna unionen.

  Argument:Mycket kan bli bättre med EU, men att som litet exportberoende land vore det…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att inte följa gemensamt uppsatta regler och mål måste få konsekvenser.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns mycket att göra för att minska utsläppen från flyg. Men att ge EU beskattningsrätt är inte rätt väg att gå.

  Argument:Det finns mycket att göra för att minska utsläppen från flyg. Men att ge EU…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att underlätta fri handel är det viktigt att det sker på lika villkor i hela EU, vissa nationella undantag och specialregler bör dock kunna få vara kvar.

  Argument:För att underlätta fri handel är det viktigt att det sker på lika villkor i…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fler länder behöver ta ett större ansvar och följa de ingång överenskommelserna. Gör man inte det bör det få konsekvenser.

  Argument:Fler länder behöver ta ett större ansvar och följa de ingång…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Innan gränskontrollerna helt kan försvinna så måste kontrollen vid EUs yttre gräns stärkas.

  Argument:Innan gränskontrollerna helt kan försvinna så måste kontrollen vid EUs yttre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar, det är inte hållbart i längden. Fler länder behöver ta sitt ansvar.

  Argument:Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar, det är inte hållbart i…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att söka asyl ska man ta sig till EU på ett legalt sätt. Det är dock viktigt att se över och underlätta de legala vägarna till EU.

  Argument:För att söka asyl ska man ta sig till EU på ett legalt sätt. Det är dock…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Friheten på internet behöver värns, uppladdningsfilter är ett dåligt förslag.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är en grundläggande princip som inte får kompromissas med.

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är en grundläggande princip som inte får…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldraledigheten ska bestämmas av familjerna själva, inte av riksdagen och definitivt inte i europaparlamentet.

  Argument:Föräldraledigheten ska bestämmas av familjerna själva, inte av riksdagen och…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vad har du för yrke?

Politiska sekreterare och halvtidspolitker

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Swedish House Mafia

TV-program

Dexter

Radioprogram/podd

P3 Dokumentär

Sport

Jag har spelat fotboll i hela mitt liv och följer Kalmar FF i vått och torrt!