MP
Malte Roos - Fotograf: Vivien Galinon

Malte Roos

Miljöpartiet (plats 24)
26 år, Malmö

Presentera dig själv

Utbildad statsvetare med en magisterexamen i Global politik och samhällsomvandling och en kandidatexamen i Internationella Relationer. F.d. språkrör för Gröna studenter. Brinner för global utveckling och biståndsfrågor. Fotbollsdomare och fantasynörd.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år har vi ett ännu bättre EU som agerar som en kraftfull och progressiv kraft för en hållbar och rättvis värld. EU agerar i världens intresse och inte utifrån vad som gynnar enskilda medlemsländer mest. EU ska vara en föregångare inom internationellt demokratiskt beslutsfattande.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU måste agera kraftfullt för att minska klimatutsläppen med åtminstone 70% till 2030 från 1990:s nivåer och nå nettonoll senast 2040.

 • Mänskliga rättigheter

  Att skydda mänskliga rättigheter och utveckla demokratin inom och utanför Europas gränser ska vara ett av EU:s kärnområden.

 • Annat område

  Jag vill reformera EU:s biståndspolitik, och även utrikes- och handelspolitiken, så att de grundar sig i Parisavtalet och Agenda 2030.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationellt bistånd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

7

Politisk bakgrund

Jag har varit språkrör för Miljöpartiets studentförbund Gröna studenter, adjungerad till partistyrelsen och riksdagsgruppen, ersättare i Grundskolenämnden i Malmö, ledamot av Grön Ungdoms Internationella Utskott, med mera.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Malala Yousafzai, Margot Wallström

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Flera. Det är viktigt att vara öppen för fakta och bra argument. Exempel: synen på EU, där jag tidigare var motståndare men nu är en stark förespråkare. Internationellt samarbete är nödvändigt och bra

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Politiska beslut bör fattas så nära de som berörs av beslutet som möjligt. I frågor som rör många länder, t.ex. klimat & mänskliga rättigheter, så behöver EU därför större möjligheter att påverka.

  Argument:Politiska beslut bör fattas så nära de som berörs av beslutet som möjligt. I…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Världen har bara ca 10 år på sig att agera kraftfullt om vi ska ha möjlighet att klara Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Då krävs ett grönt och progressivt EU som gör vad som krävs.

  Argument:Världen har bara ca 10 år på sig att agera kraftfullt om vi ska ha möjlighet…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut om just sociala frågor bör i grunden ligga på medlemsstaterna, men EU bör vara en pådrivare för bra beslut i medlemsländerna som stärker människors levnadssituation.

  Argument:Beslut om just sociala frågor bör i grunden ligga på medlemsstaterna, men EU…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:EU ska inte ha ett gemensamt försvar, och EU-medel ska inte gå till vapenindustrin. Däremot bör det finnas ett utökat samarbete inom säkerhetsfrågor, exempelvis beredskap för naturkatastrofer osv.

  Argument:EU ska inte ha ett gemensamt försvar, och EU-medel ska inte gå till…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är en fantastisk organisation med brister, som har gett svenskar och européer väldigt mycket. Vi bör vara kvar i EU och forma den till en grön och progressiv kraft för hållbar utveckling i världen.

  Argument:EU är en fantastisk organisation med brister, som har gett svenskar och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beslut ska tas med så stort medborgarinflytande som möjligt, och folkomröstningar är en sådan möjlighet. Dock måste valdeltagandet öka markant för att det ska vara ett bra system.

  Argument:Beslut ska tas med så stort medborgarinflytande som möjligt, och…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att skydda demokratin och mänskliga rättigheter ska vara ett av EU:s kärnuppdrag, och det måste finnas kännbara sanktioner mot länder som inte respekterar demokratiska principer.

  Argument:Att skydda demokratin och mänskliga rättigheter ska vara ett av EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det ska finnas bindande regler som tvingar EU:s medlemsländer att minska utsläppen tillräckligt snabbt, annars kommer vissa länder bara att släpa efter vilket straffar hela världen.

  Argument:Det ska finnas bindande regler som tvingar EU:s medlemsländer att minska…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen från flyget måste minska, och principen om att förorenaren betalar är fullt rimlig. En flygskatt på EU-nivå är ett av flera nödvändiga instrument som behöver användas.

  Argument:Utsläppen från flyget måste minska, och principen om att förorenaren betalar är…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast i haven är ett av de största miljöproblemen i vår tid. EU tog nyligen beslut om att förbjuda flera engångsartiklar i plast, men ännu fler plastartiklar borde förbjudas i framtiden.

  Argument:Plast i haven är ett av de största miljöproblemen i vår tid. EU tog nyligen…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska alltid visa solidaritet med utsatta. Genom att stötta fattigare regioner ekonomiskt kan vi skapa en större sammanhållning och bidra till en positivt ekonomisk och politisk utveckling i Europa.

  Argument:Vi ska alltid visa solidaritet med utsatta. Genom att stötta fattigare regioner…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euron är en bra idé i teorin, men faller i praktiken på att de ekonomiska skillnaderna mellan länderna är för stora. Sverige bör ha samma fördragsenliga rätt som Danmark att stå utanför euron.

  Argument:Euron är en bra idé i teorin, men faller i praktiken på att de ekonomiska…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla medlemsländer ska ha en ansvarsfull finanspolitik. Åtstramningspolitiken som tvingades på krisländerna 09-10 förvärrade dock krisen, och är alltså inte alltid en bra lösning.

  Argument:Alla medlemsländer ska ha en ansvarsfull finanspolitik. Åtstramningspolitiken…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nationella undantag och specialregler gör det möjligt för länder att ha t.ex. högre djurskyddskrav och miljöregler. Det är något som borde uppmuntras snarare än bekämpas.

  Argument:Nationella undantag och specialregler gör det möjligt för länder att ha t.ex…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder ska ta sitt ansvar och hjälpa människor på flykt. Länder som inte gör detta bör förlora bidrag, och länder som tar ett större ansvar bör få extra stöd.

  Argument:Alla länder ska ta sitt ansvar och hjälpa människor på flykt. Länder som inte…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten är en av EU:s bästa byggstenar och ska värnas. Som Malmöbo ser jag också hur gränskontrollerna skadar arbetsmarknaden i Skåne. Gränskontrollerna måste bort!

  Argument:Den fria rörligheten är en av EU:s bästa byggstenar och ska värnas. Som Malmöbo…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder ska ta sitt ansvar och hjälpa människor på flykt. EU bör fördela asylsökande rättvist mellan medlemsstaterna, med möjlighet för de asylsökande att påverka vilket land de placeras i.

  Argument:Alla länder ska ta sitt ansvar och hjälpa människor på flykt. EU bör fördela…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och att skicka tillbaka asylsökande utan att pröva deras fall vore ett brott mot internationell lag, bl.a. principen om non-refoulment.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och att skicka tillbaka asylsökande…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svensk sexköpslag, att det är förbjudet att köpa sex men inte att sälja, är bra och borde införas i fler EU-länder. Detta behöver inte göras genom EU-lagstiftning, dock.

  Argument:Svensk sexköpslag, att det är förbjudet att köpa sex men inte att sälja, är bra…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Obligatoriska uppladdningsfilter och så kallad "länkskatt" är oerhört skadligt för det fria internet och måste stoppas.

  Argument:Obligatoriska uppladdningsfilter och så kallad "länkskatt" är oerhört skadligt…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att gifta sig med andra av samma kön är en självklar mänsklig rättighet och EU ska ha kraftfulla instrument för att förhindra diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter.

  Argument:Rätten att gifta sig med andra av samma kön är en självklar mänsklig rättighet…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tvärtom måste skyddet av utsatta EU-medborgare stärkas ytterligare, och vi måste se till att deras hemländer förbättrar förutsättningarna för dem att leva i välstånd där hemma.

  Argument:Tvärtom måste skyddet av utsatta EU-medborgare stärkas ytterligare, och vi…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Aborträtten är en mänsklig rättighet och alla kvinnors rätt att själv bestämma över sina kroppar ska skyddas i EU, och i resten av världen genom bistånd och diplomati.

  Argument:Aborträtten är en mänsklig rättighet och alla kvinnors rätt att själv bestämma…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gränspolisen kan spela en viktig roll för att rädda liv på havet och förhindra vapen- och narkotikasmuggling, men ska inte förhindra flyktingar att ta sig in till EU.

  Argument:Gränspolisen kan spela en viktig roll för att rädda liv på havet och förhindra…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska vara en fredsunion som arbetar fredsfrämjande och konfliktförebyggande i sin utrikes- och säkerhetspolitik. EU ska inte bli en militärunion.

  Argument:EU ska vara en fredsunion som arbetar fredsfrämjande och konfliktförebyggande i…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det ska råda lika villkor på svensk arbetsmarknad, det skapar ett rättvisare system som förbättrar villkoren för utländsk arbetskraft och gör att fler svenska arbetare kan acceptera konkurrensen.

  Argument:Det ska råda lika villkor på svensk arbetsmarknad, det skapar ett rättvisare…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksstödet i sin nuvarande form bör göras om, så att en mindre del går direkt till produktion och att stödet istället gynnar omställningen till ett mer miljövänligt jordbruk.

  Argument:Jordbruksstödet i sin nuvarande form bör göras om, så att en mindre del går…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen ska råda kring kontrollen och godkännandet av GMO, och varje land ska ha rätt att säga nej.

  Argument:Försiktighetsprincipen ska råda kring kontrollen och godkännandet av GMO, och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är ett bra instrument för att öka jämställdheten på de högsta posterna, och vad det gäller just de största börsbolagens styrelser är behovet av detta stort.

  Argument:Kvotering är ett bra instrument för att öka jämställdheten på de högsta…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Föräldraledigheten är ett viktigt instrument för att göra det möjligt att kombinera yrkesliv och familjeliv, och för att främja jämställdhet mellan könen. EU bör gå före här.

  Argument:Föräldraledigheten är ett viktigt instrument för att göra det möjligt att…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill öka biståndet till minst 0.7% av BNI och reformera biståndspolitiken så att den är i linje med Parisavtalet, Agenda 2030 och internationella människorättskonventioner.

  Argument:Jag vill öka biståndet till minst 0.7% av BNI och reformera biståndspolitiken…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att EU har en ambitiös lagstiftning som skyddar och gynnar den biologiska mångfalden, inklusive rovdjur. Om det direktivet luckras upp riskerar skyddet av fler arter att hotas.

  Argument:Det är viktigt att EU har en ambitiös lagstiftning som skyddar och gynnar den…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska - flytande Spanska - grundläggande

Vad har du för yrke?

Lärarvikarie. Jag är utbildad statsvetare med inriktning på global politik och samhällsomvandling.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Green Day

Film

Love Actually eller A Star Is Born

Författare/bok

Patrick Rothfuss: The Name of the Wind

TV-program

Game of Thrones

Radioprogram/podd

The Anthropocene Reviewed

Sport

Fotboll och Ultimate Frisbee

Hobby

Läsa fantasyromaner

Mat

Tacos