V
Malin Björk - Fotograf: Evalena Rönnbäck

Malin Björk

Vänsterpartiet (plats 1)
51 år

Presentera dig själv

Aktivist från Göteborg som blev heltidspolitiker 2014. Envis men också övertygad om att vi kommer fixa att bygga ett mer jämlikt Sverige och Europa som räddar klimatet, trycker tillbaks rasister och nationalister, och står upp för mänskliga rättigheter.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU har förändrats till ett europeiskt samarbete som sätter planeten före marknadsliberalismen och storföretagen. Ett samarbete som räddar människor istället för banker. Ett EU som demokratiserats och som står upp för schyssta arbetsvillkor, rättsstat, och allas lika värde.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Arbetet för jämlikhet, klimaträttvisa, demokrati, jämställdhet och en human flyktingpolitik handlar om att stärka grundläggande mänskliga rättigheter.

 • Miljö och klimat

  Det är EU:s som ska förändras, inte klimatet! Klimatomställningen måste vara rättvis, så att de som förorenar mest också betalar/bidrar mest.

 • Migration och flyktingar

  EU ska stå upp för mänskliga rättigheter och vara en fristad för människor på fukt. Ansvaret ska delas. Sätt stopp för fästning Europa politiken.

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Min bakgrund är i civilsamhället, både som aktivist och som anställd, innan jag blev började jobba i EU-parlamentet.. Mitt engagemang har alltid varit inriktat på internationell solidaritet, social rättvisa, feminism, antirasism, och hbtq rättigheter.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Flera: Audre Lorde, Moa Martinsson, Eva-Britt Svensson (v), min mamma,.. Men mest har jag alltid inspirerats av kraften i gemensam organisering.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Sveriges riksdag är mycket mer demokratiskt än EU:s institutioner. EU ska användas begränsat för att tex klara klimatkrisen och bekämpa den enorma skatteflykten.

  Argument:Sveriges riksdag är mycket mer demokratiskt än EU:s institutioner. EU ska…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vänsterpartiet vill se tuffare klimatmål och att EU:s budget ska läggas om för att satsa på klimatomställning. Vi kräver också ökad klimaträttvisa, där de rika som förorenar mest ska bidra mer.

  Argument:Vänsterpartiet vill se tuffare klimatmål och att EU:s budget ska läggas om för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar vår alliansfrihet och motsätter oss militariseringen av EU.

  EU:s budget ska inte användas till att finansiera krigsmaterielindustrin, den ska stödja klimaträttvisa och demokrati.

  Argument:Vi värnar vår alliansfrihet och motsätter oss militariseringen av EU. EU:s…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. För oss är det dock inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den starkaste demokratiska förankringen finns i de olika ländernas parlament. Vänsterpartiet är kritiskt till  förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer överstatlig riktning

  Argument:Den starkaste demokratiska förankringen finns i de olika ländernas parlament…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är en grundsten i en demokrati. EU måste kunna försvara demokrati och rättsstat. Därför är vi positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende.

  Argument:Oberoende medier är en grundsten i en demokrati. EU måste kunna försvara…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har en klimatkris och det är avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar och att vi klarar omställningen. Att länder som inte uppfyller målen straffas är då rimligt.

  Argument:Vi har en klimatkris och det är avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens administration ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfalla varje land.

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet ville därför gå längre och förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det bör ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst. Vi måste samtidigt stoppa EUs skadliga åtstramningspolitik.

  Argument:Det bör ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Det handlar om att påtvingas EU:s byråkratiska centralsstyrning. Sverige ska ha en egen, självständig ekonomisk politik.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Det handlar om att påtvingas EU:s…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och att själva bestämma hur de ska lösa sina problem.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av miljö, säkerhet och folkhälsa måste få gå före företagens vinstintressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av miljö,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Istället för att invänta Orbán och hans gelikar bör Sverige nu driva på för en koalition av villiga länder som fördelar ansvaret. De som inte deltar kan sen bestraffas genom tex minskat EU stöd.

  Argument:Istället för att invänta Orbán och hans gelikar bör Sverige nu driva på för en…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl, och också försvårar den fria rörligheten överlag.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt orimligt att de länder som ligger först på vägen in i EU ska ta allt ansvar. Fördelningen innebör att alla länder tar ansvar och skapar dessutom en större valfrihet för asylsökande.

  Argument:Det är helt orimligt att de länder som ligger först på vägen in i EU ska ta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förslaget strider mot Genevekonventionen som skrevs för att garantera flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. EU ska upprätthålla internationell rätt, inte montera ner den.

  Argument:Förslaget strider mot Genevekonventionen som skrevs för att garantera…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har länge drivit att fler länder ska ta efter Sverige, och vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa, men att det är varje land som sen lagstiftar.

  Argument:Vi har länge drivit att fler länder ska ta efter Sverige, och vill att EU…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks, men åtgärderna riskerar att blockera långt mycket mer än de bör och ska.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Hbtq personer ska inte diskrimineras i någon del av livet. Därför ska EU arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla länder. Vi vill dock inte att EU lagstiftar om familjepolitik.

  Argument:Hbtq personer ska inte diskrimineras i någon del av livet. Därför ska EU arbeta…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste stå upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter när dessa hotas av högerkonservativa. Vi har framgångsrikt tagit striden i EU-parlamentet. Aborträtten ska dock beslutas nationellt.

  Argument:EU måste stå upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter när dessa…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande repressiva befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

  De existerande militära ’EU’ insatserna drivs mest på och bärs upp av enskilda medlemsländers intressen i olika regioner..

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU. De…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU behöver ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har sen 1996 lagstiftning som sätter minimiregler för föräldraledighet. I den revidering som nu sker har vi drivit på för ökad jämställdhet. Enskilda länder måste få gå före och ha bättre regler.

  Argument:EU har sen 1996 lagstiftning som sätter minimiregler för föräldraledighet. I…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle, och att uppfylla Agenda 2030.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför hjälpa fattiga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå, varmed EU i viss mån bör kunna ingripa mot det som är oförenligt med dessa åtaganden

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag pratar engelska och franska flytande, och jobbar på att min passiva spanska en gång ska bli aktiv.

Vad har du för yrke?

Min bakgrund är från civilsamhället med jobb i NGOs som projektansvarig och policyutvecklare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

LP, Silvana Imam, Eddy Pretto, Laleh, Ane Brun, Queen...

Film

Gammal: Fanny och Alexander Ny: Woman at War (Isländsk)

Författare/bok

Susanna Alakoski Chimamanda Ngozi Adichie Maj Gull Axelsson Russel Banks Felicia Mulinari

TV-program

Förutom nyhetsprogram och dokumentärer:)? Mest serier: Falsk indentitet, Sense 8, ...

Radioprogram/podd

Lyssnar glatt på det mesta från P1 och P3 och när jag hinner, tex En varg söker sin pod

Sport

Är gammal fotbollsspelare och ser fram emot VM i sommar, men just nu försöker jag lära mig crawla!

Hobby

Fiska krabbor på sommaren, läsa romaner, umgås med mina vänner och familj, campa runt.

Mat

Nu är det mest asiatiskt, men det ändras med jämna mellanrum.

Dryck

Vatten, kaffe, och vin