C
Malin Åberg

Malin Åberg

Centerpartiet (plats 41)
30 år, Romakloster

Presentera dig själv

Malin Åberg, 28 år, Gotland. Ursprungligen från en mindre lantbruksgård i Norrtälje med två egenföretagare som föräldrar. Har jobbat i skogsföretag, på gård & är utbildad husdjursagronom samt viltmästare. Klimat- & djuretik engagerar mig mycket, och här har de gröna näringarna en viktig framtidsroll

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett EU där medlemsländer har ett stort inflytande på den nationella politiken men där den gemensamma politiken stärkt samarbetet mellan länder och den europiska ekonomin. Europa ligger även i framkant inom klimatteknik, djuromsorg och jämställdhet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  I och med Brexit ställs ännu högre krav på att Sverige ska driva en linje för en sundare djurhållning och minskad antibiotikaanvändning inom EU.

 • Miljö och klimat

  Fokuset bör ligga på ny klimatsmart teknik och effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser.

 • Näringsliv

  I den nya utformningen av CAP behövs regelförenklingar som gynnar dem som vill bedriva aktiva företag inom jord- och skogsbruk.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Jag har länge delat de centerpartistiska värderingarna, men först nyligen givit mig in i politiken på allvar.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU behöver öka sina klimatambitioner, men för att det ska göra verklig skillnad behöver alla medlemsländer enas om en mycket högre lägstanivå.

  Argument:EU behöver öka sina klimatambitioner, men för att det ska göra verklig skillnad…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver jobba för att hitta mer klimateffektiva bränslen för flyget, här finns det mycket kvar att göra.En skatt på flyg kommer framförallt att missgynna glesbygd som idag har få övriga alternativ.

  Argument:Vi behöver jobba för att hitta mer klimateffektiva bränslen för flyget, här…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver snabba på utvecklingen av nya material och välja mer långsiktigt hållbara alternativ till engångsartiklar i den mån det går.

  Argument:Vi behöver snabba på utvecklingen av nya material och välja mer långsiktigt…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EUs medlemsländer måste ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. Enskilda länder kan inte bära hela ansvaret.

  Argument:EUs medlemsländer måste ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. Enskilda länder…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EUs medlemsländer behöver arbeta mer samordnat för att den fria rörligheten ska värnas.

  Argument:EUs medlemsländer behöver arbeta mer samordnat för att den fria rörligheten ska…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör värna om allas rätt att styra sitt eget liv ifall det inte skadar andra.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har en mycket hög djurvälfärd och klimatåtgärder och biologisk mångfald är högt prioriterade. Det kan vi som svenskar vara stolta över, men vi behöver också se att detta arbete inte är gratis.

  Argument:Sverige har en mycket hög djurvälfärd och klimatåtgärder och biologisk mångfald…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att använda GMO grödor bör det ställas höga krav. Däremot hade även en stor del av de grödor vi idag tar för givet kunna klassats som GMO med dagens klassning.

  Argument:För att använda GMO grödor bör det ställas höga krav. Däremot hade även en stor…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje enskilt medlemsland har bäst insikt i lokala förutsättningar och bör därför besluta om detta. Art- & habitatdirektivet behöver ses över för att bli mer flexibelt & bättre skydda hotade arter.

  Argument:Varje enskilt medlemsland har bäst insikt i lokala förutsättningar och bör…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Lantbruksrådgivare med fokus på produktions- och foderfrågor inom mjölk- och nötköttsföretag

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Sabaton

Film

Finns så många, men Temple Grandin är en av mina favoriter.

Författare/bok

John Ajvide Lindqvist

TV-program

Vem vet mest - här gillar jag att slå min särbo i naturvetenskapsfrågor

Radioprogram/podd

Institutet på P3

Sport

Följer Speedway på internationell- och svensk nivå, men utövar själv löpning, cykling och ridning.

Hobby

Träna mig själv eller hunden

Mat

Svenskt och helst närproducerat - gärna Ny Nordisk Mat

Dryck

Vatten (och kaffe)