MP
Magnus Wåhlin - Fotograf: Thea Isaksson

Magnus Wåhlin

Miljöpartiet (plats 16)
49 år, Växjö

Presentera dig själv

Kommunpolitiker i Växjö med fokus på hållbarhetsfrågor och social rättvisa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En stark union som tagit de kloka besluten för att klara klimatmålen, migrationsfrågorna och social jämlikhet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Att klara klimatmålen. Agenda 2030 ska genomsyra alla reformer i unionen. Tågresandet ska öka på flygets bekostnad med viktiga reformer för att tågen

 • Migration och flyktingar

  Fler lagliga vägar in i EU. Fler länder tar ansvar för de som kommer och integrationen förbättras i alla medlemsländer.

 • Mänskliga rättigheter

  Säkra rättigheter för kvinnor, HBTQ-personer och flyktingar. Rätten att bestämma över sin egen kropp, reformer i me-too kölvatten och rimliga levnadsf

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Politiskt aktiv sedan jag var 15. Kommunpolitiker.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Ferm för hennes idoga arbete för mänskliga rättigheter. Desmond Tutu för hans kamp för försoning i Sydafrika.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Detta gäller på området miljö och klimat, mänskliga rättigheter och migrationsfrågorna. Frågor som behöver lösas gemensamt.

  Argument:Detta gäller på området miljö och klimat, mänskliga rättigheter och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi måste lösa klimatfrågan tillsammans, det är en global fråga som berör alla.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja det kan prövas i vissa fall. Beslut ska ligga nära människor.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:JA

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Detta har vi drivit.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ganska dåligt förslag. EU behöver hålla samman.

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Framförallt ska vi stötta varandra över gränserna så att EU håller samman.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Frihandel är bra om den också styrs.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja helst, det kan finnas situationer då det behövs. Däremot att stärka tullen för att få tag i vapen och narkotika är viktigt.

  Argument:Ja helst, det kan finnas situationer då det behövs. Däremot att stärka tullen…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej! Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, vi ska hitta andra sätt att säkerställa upphovspersoners rättigheter.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja självklart!

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, vi vill inte försämra den rätt som finns idag.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja självklart ska alla ha tillgång till säker och fri abort.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, ingen gemensam gränspolis men fler lagliga vägar in i EU.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Eu ska arbeta med att vara ett fredsprojekt.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja och istället öka miljö- och landsbygdsstödet.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, den ska vara strängt kontrollerad.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det är ett bra förslag.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det är bra och att de som är mer generösa fortsätter vara det.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja medlemsländerna ska lägga minst 0,7% av BNP.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej det behövs gemensamma regler för att skydda den biologiska mångfalden men helst ska beslut om rovdjur tas så nära dem de drabbar som möjligt.

  Argument:Nej det behövs gemensamma regler för att skydda den biologiska mångfalden men…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och en del spanska

Vad har du för yrke?

Skolpräst

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Melissa Horn, Ulf Lundell, Robyn, Sting

Film

Ingen

Författare/bok

Paul Auster

TV-program

Homeland

Radioprogram/podd

Klotet

Sport

Vollyboll, fotboll

Hobby

Odla trädgården, läsa böcker, laga mat

Mat

Pasta med havets frukter

Dryck

Öl