C
Magnus Thulin - Fotograf: Max Alm-Norell

Magnus Thulin

Centerpartiet (plats 30)
38 år, Malmö

Presentera dig själv

Jag är utbildad ekonom med examen från London men har även bott, studerat och arbetat i Ungern, Spanien och Turkiet. Född i Malmö men uppvuxen i Småland. Jag driver två företag med inriktning på elektronik och e-handel.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett öppet Europa med liberala värderingar. Mindre gränsöverskridande brottslighet, större fokus på småföretagande och ett organiserat migrationssystem.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  Det är dags att sätta småföretagare i fokus. Dessa står för de flesta arbetstillfällen och bidrar mycket till statskassan. Mindre regelkrångel!

 • Brott och straff

  Det får vara slut på europeiska stöldligor som gör inbrott hos privatpersoner och företagare. Stoppa även vapen-, människo- och narkotikasmuggling.

 • Regional utveckling

  Hellre EU-pengar till den svenska landsbygden än bidrag till länder i öst som inte ställer upp på EUs värderingar.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Har suttit i styrelsen för Centerpartiet i Malmö.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher, Barack Obama, Joe Biden, John McCain, Annie Lööf och Angela Merkel.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Mer fokus på miljö och migration. Dessa är några av vår tids viktigaste frågor.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska inte bli en överstatlig organisation utöver vad den redan är. Det är viktigt att bevara det nationella självstyret. Att vi kan välja våra förtroendevalda själva är av yttersta vikt.

  Argument:EU ska inte bli en överstatlig organisation utöver vad den redan är. Det är…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Nuvarande mål behöver bli ännu starkare men det betyder inte att vi i Sverige inte kan ha ännu högre mål. Klimatmål ger även möjligheter för svenska företag och industri att bli världsledande.

  Argument:Nuvarande mål behöver bli ännu starkare men det betyder inte att vi i Sverige…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor tycker jag vi sköter bäst på nationell och lokal nivå. Detta är starkt kopplat till kultur så det finns ingen anledning att EU ska bestämma över detta.

  Argument:Sociala frågor tycker jag vi sköter bäst på nationell och lokal nivå. Detta är…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Underrättelse och samarbete mellan myndigheter kan bli ännu starkare inom EU. Hotbilden mot EU är ett gemensamt problem. Vi bör även ha möjlighet att hjälpa varandra i krissituationer.

  Argument:Underrättelse och samarbete mellan myndigheter kan bli ännu starkare inom EU…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska stanna i EU. Detta samarbete har gynnat Sverige och svenska företagare mycket. Jag har själv erfarenhet av handel inom EU och tycker detta är mycket positivt.

  Argument:Sverige ska stanna i EU. Detta samarbete har gynnat Sverige och svenska…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag är endast positiv till detta om det gynnar demokratin och att EU blir mindre överstatligt. Ju mer inflytande vanliga människor har, desto bättre.

  Argument:Jag är endast positiv till detta om det gynnar demokratin och att EU blir…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Redan idag kan EU införa ekonomiska straff för medlemsstater som inte sköter sig. Mediernas oberoende är en av de viktigaste delarna i en fungerande demokrati.

  Argument:Redan idag kan EU införa ekonomiska straff för medlemsstater som inte sköter…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att de avtal som sluts inom EU efterlevs så det är en bra möjlighet.

  Argument:Det är viktigt att de avtal som sluts inom EU efterlevs så det är en bra…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Skattepolitik är något som ska skötas nationellt.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är självklart och sunt förnuft. Väldigt mycket av den plast som flyter runt i världens hav är engångsartiklar.

  Argument:Detta är självklart och sunt förnuft. Väldigt mycket av den plast som flyter…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om dessa fattiga regioner ställer upp på EUs liberala och mänskliga värderingar så tycker jag det är OK. Om man inte ställer upp på dessa så ska det ekonomiska stödet minska. Är i grunden emot bidrag.

  Argument:Om dessa fattiga regioner ställer upp på EUs liberala och mänskliga värderingar…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I nuläget tycker jag inte det är aktuellt. Vi har redan sett en finanskris där det tydligt visade sig att EURO-länder ligger på olika nivåer i utvecklingen.

  Argument:I nuläget tycker jag inte det är aktuellt. Vi har redan sett en finanskris där…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Stora budgetunderskott är oseriöst. Vi har redan sett exempel på detta i Italien och jag tycker det är bra att EU tydligt kan markera. Stora budgetunderskott är ett hot för hela EU.

  Argument:Stora budgetunderskott är oseriöst. Vi har redan sett exempel på detta i…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver utveckla den inre marknaden ytterligare. Svenska lantbrukare och företag ska inte blir straffade för att vi har hårda regler i Sverige. Geoblockering av tjänster måste vi också bli av med.

  Argument:Vi behöver utveckla den inre marknaden ytterligare. Svenska lantbrukare och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att EU arbetar med att få till ett gemensamt migrationsavtal där alla länder tar ansvar. Det kan inte endast vara Sverige och några få till som tar ansvar vid flyktingkriser.

  Argument:Det är viktigt att EU arbetar med att få till ett gemensamt migrationsavtal där…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska i största möjliga mån undvika gränskontroller inom EU men detta får inte gå ut över den nationella säkerheten. Jag tycker att EU behöver stärka sin yttre gräns avsevärt.

  Argument:Vi ska i största möjliga mån undvika gränskontroller inom EU men detta får inte…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är en av anledningarna till att vi behöver ett fungerande migrationsavtal inom EU. Sverige och några få andra länder kan inte ta hela EU:s ansvar vid en flyktingkris.

  Argument:Detta är en av anledningarna till att vi behöver ett fungerande migrationsavtal…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Man måste ha rätt att söka asyl i ett annat land eller inom EU men detta måste ske på ett mer ordnat sätt. Ambassader utanför EU skulle kunna ta större ansvar i denna fråga.

  Argument:Man måste ha rätt att söka asyl i ett annat land eller inom EU men detta måste…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om detta kan motverka trafficking och människohandel så är jag positiv till förslaget. Tycker i så fall förslaget ska vara utformat ungefär som svensk lagstiftning.

  Argument:Om detta kan motverka trafficking och människohandel så är jag positiv till…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Internet skapas av användaren och inte av stora nätplattformar. Jag tycker att friheten på internet ska vara stor. Filter bör endast användas för uppenbart brottsligt innehåll, så som barnpornografi.

  Argument:Internet skapas av användaren och inte av stora nätplattformar. Jag tycker att…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Tycker att detta är viktigt men en nationell fråga och inget som EU behöver lagstifta om. Vi i Sverige kan dock föregå med gott exempel.

  Argument:Tycker att detta är viktigt men en nationell fråga och inget som EU behöver…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att ekonomiskt hjälpa sin medborgare är en nationell fråga. EU ska ge möjligheten till fri rörlighet men det bygger på att man kan försörja sig.

  Argument:Att ekonomiskt hjälpa sin medborgare är en nationell fråga. EU ska ge…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker detta är självklart men även en nationell fråga. Jämställdhetspolitik och kvinnors rättigheter i enskilda länder bör till största mån drivas nationellt.

  Argument:Jag tycker detta är självklart men även en nationell fråga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vissa länder inom EU (Grekland, Italien, Spanien osv.) får ta ett stort ansvar för den yttre gränsen. Jag tycker det är rimligt att andra länder hjälper till mer. Ett starkare samarbete är positivt.

  Argument:Vissa länder inom EU (Grekland, Italien, Spanien osv.) får ta ett stort ansvar…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker EU ska vara mer aktivt civilt istället för militärt. Vi kan hjälpa till med sjukvård, demokrati- och institutionsbyggande.

  Argument:Jag tycker EU ska vara mer aktivt civilt istället för militärt. Vi kan hjälpa…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker att vi ska ha fri rörlighet för människor i Europa och att regler ska vara liknande över hela EU.

  Argument:Jag tycker att vi ska ha fri rörlighet för människor i Europa och att regler…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svenska lantbrukares konkurrenskraft måste bli starkare inom EU. Jag tycker att många länders regler ligger långt ifrån Sveriges och därför kan vi inte sänka stödet till lantbruket i Sverige.

  Argument:Svenska lantbrukares konkurrenskraft måste bli starkare inom EU. Jag tycker att…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är svårt att förbjuda utvecklingen men jag tycker att det behövs en stark kontroll.

  Argument:Det är svårt att förbjuda utvecklingen men jag tycker att det behövs en stark…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kompetens (oavsett kön eller ursprung) ska avgöra vilka som sitter i en styrelse, inte EU.

  Argument:Kompetens (oavsett kön eller ursprung) ska avgöra vilka som sitter i en…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta bestämmer vi bäst i Sverige och genom svensk lagstiftning.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet ska gå till de allra fattigaste länderna. Dessutom viktigt att bistånd inte hamnar i någon diktators händer. Vi måste ha en stark kontroll när vi ger bistånd (skattepengar).

  Argument:Mer av biståndet ska gå till de allra fattigaste länderna. Dessutom viktigt att…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut angående rovdjur i medlemsländer ska vara en nationell fråga och beslutas nationellt och lokalt.

  Argument:Beslut angående rovdjur i medlemsländer ska vara en nationell fråga och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, delvis spanska och tyska.

Vad har du för yrke?

Jag driver företag och har gjort så i tio år. Driver idag ett teknik- och e-handelsföretag.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Hans Zimmer, Kings of leon, Nirvana och Bo kaspers orkester

Film

Inception, A beautiful mind, Das Untergang och Das Leben der Anderen.

Författare/bok

Barack Obamas biografier, Lars Kepler och GW.

TV-program

Uppdrag granskning, Agenda, Aktuellt, Opinion, Antikrundan, På spåret och Gift vid första ögonkastet

Radioprogram/podd

P3 dokumentär, Spår, Studio ett, konflikt, kaliber, Premier league-podden och Pådden Ekwall Olsson

Sport

Fotboll och Crossfit

Hobby

Träning, teknik, politik, familj och sällskapsspel

Mat

Italienskt, indiskt, mellanöstern och husmanskost

Dryck

Vin, öl och vatten