SD
Magnus Persson - Fotograf: Riksdagen

Magnus Persson

Sverigedemokraterna (plats 12)
50 år, Bromölla

Presentera dig själv

48 år pappa till två söner,byggnadsarbetare i 25 år numera riksdagsledamot för Sverigedemokraterna .Sitter på min andra mandatperiod men varit politiskt aktiv i partiet sen 2006. Inbiten jägare och hundägare har två Drevrar och en stövare på gång till sommaren .Även aktiv i Skånes Dreverklubb.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett kraftigt nerbantat EU med minskad byråkrati där fokus ligger på handel och samarbete .Mer makt har flyttats tillbaka till dom nationella parlamenten gällande dom frågor som är av nationell karaktär och där respektive lands folkvalda skall ta besluten och inte byråkrater i Bryssel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Att ta tillbaka makten över svensk jakt och viltvårdspolitik till riksdagen. Den svenska allmogejakten är unik i Europa och den skall vara nationell.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Ta strid mot den sociala pelaren som blir ett hot mot den svenska modellen och vårt välfärdssystem.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Minska ner Sveriges medlemsavgift och säga nej till den föreslagna höjningen.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Politisk bakgrund

Suttit på kommunalt mandat i en landsbygdskommun sen 2006 och sen valet 2014 invald i riksdagen med ansvar för Arbetsmiljöfrågor i Arbetsmarknadsutskottet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Finns många som sticker ut tex Per Albin Hansson eller Churchill

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

LO:s roll inom politiken ,idag har man helt tappat sitt huvuduppdrag vilket är att företräda sina medlemmar oavsett deras politiska tillhörighet. Och inte agera megafon till Socialdemokraterna.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Det nationella självbestämmandet är viktigt.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För första gången har man chans att förändra EU på insidan då EU kritiska partier växer starkt i Europa. Känns idag mer relevant än att driva frågan om ett utträde .

  Argument:För första gången har man chans att förändra EU på insidan då EU kritiska…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det nationella självbestämmandet måste gälla först och främst.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Så länge dom nationella parlamenten är demokratiskt valda är detta frågor som måste hanteras försiktigt.

  Argument:Så länge dom nationella parlamenten är demokratiskt valda är detta frågor som…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I stället för bestraffning bör man bidra med resurser till dom länder som har svårt med kraven.

  Argument:I stället för bestraffning bör man bidra med resurser till dom länder som har…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nationella regler skall alltid beaktas .

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyktingmottagande är en nationell fråga och inget EU skall styra över.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Är en nationell fråga.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Väljer man att skicka hem dom konsekvent så minskar också intresset att ta sig till Europa via medelhavet.

  Argument:Väljer man att skicka hem dom konsekvent så minskar också intresset att ta sig…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Har inga problem med samkönade äktenskap men ser detta som en nationell fråga där man får försöka påverka dom nationella parlamenten.

  Argument:Har inga problem med samkönade äktenskap men ser detta som en nationell fråga…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Är en nationell fråga.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men skall vara frivilligt om medlemsländerna skall deltaga och det beslutet skall tas i det nationella parlamentet.

  Argument:Men skall vara frivilligt om medlemsländerna skall deltaga och det beslutet…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att motverka lönedumpning och då är kollektivavtalsliknande villkor ett bra verktyg .Men behöver följas upp betydligt bättre än vad det gör idag.

  Argument:Det är viktigt att motverka lönedumpning och då är kollektivavtalsliknande…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kompetens skall avgöra oavsett kön är motståndare till kvotering.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Är en nationell fråga .

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Är inget EU skall lägga sig i utan är helt och hållet en fråga för Sveriges riksdag och länsstyrelserna.

  Argument:Är inget EU skall lägga sig i utan är helt och hållet en fråga för Sveriges…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jobbat som ställningsbyggare inom byggbranschen hela mitt yrkesverksamma liv .

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare inom musiken men ett band jag aldrig missar när dom är i Sverige är Dropkick Murphys.

Film

Okänd soldat, Gudfadern ,det finns många bra filmer.

Författare/bok

Sven Hassels böcker.

TV-program

SHL hockey ,nyhetsprogram

Radioprogram/podd

Historiepodden men även olika krimpoddar.

Sport

Ishockey och då givetvis Färjestads BK

Hobby

Jakt och jakthundar då det är något jag växt upp med och delar med mina barn, är mer en livsstil.

Mat

Äter mycket vilt och en vällagad hjortgryta är svårslaget.

Dryck

Ett glas kallt vatten funkar ,men unnar mig gärna en god virre ibland.