KD
Magnus Kolsjö - Fotograf: Kristdemokraterna

Magnus Kolsjö

Kristdemokraterna (plats 21)
48 år, Järfälla

Presentera dig själv

Jag är uppväxt i Småland. Idag bor jag i Kallhäll utanför Stockholm tillsamman med min partner Simon som flyttade till Sverige från Malaysia för snart sex år sedan. Jag har sysslat med politik på olika sätt både som förtroendevald, politisk tjänsteman och som vice förbundsordförande för RFSL.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är tankarna på EU-skatter, gemensamt försvar och europeisk socialpolitik lagda åt sidan. EU är en stark röst för mänskliga rättigheter, en global ledare i klimatomställningen och har många nya och växande företag inom den digitala sektorn. EUs medborgare är väl rustade att möta framtiden.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Forskning och innovation

  EU måste satsa mer på forskning och utveckling för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter tex inom artificiell intelligens och robotisering.

 • Migration och flyktingar

  EU behöver en rättssäker gemensam asylpolitik men behöver också arbeta för att skapa framtidshopp i de länder människor flyr från.

 • Miljö och klimat

  För att klara klimatutmaningen behöver EU mer kärnkraft för en trygg och stabil försörjning av ren energi.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Jag har haft kommunala uppdrag i nämnder och som ersättare i kommunfullmäktige. Jag har varit nämndeman i tingsrätt samt varit politiskt sakkunnig och biträdande kanslichef i riksdagen och politiskt sakkunnig på Finansdepartementet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Den generation ledare som fick slut på kalla kriget: Reagan, Thatcher, Kohl, Gorbatjov och Johannes Paulus II.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, jag tycker det är viktigt att man som människa och politiker både kan och får ändra uppfattning när man får ny kunskap, situationen förändras eller man blir övertygad av någon annans argument.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men samarbetet vad gäller exempelvis inre marknaden, digitalisering och migration bör fördjupas.

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Det är viktigt att arbeta för att nå målet om ett koldioxidneutralt EU 2050. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort.

  Argument:Det är viktigt att arbeta för att nå målet om ett koldioxidneutralt EU 2050…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Välfärdsfrågor sköts bättre på nationell nivå. Men vi behöver exempelvis gemensamt reglera tillgången till socialförsäkringssystem för människor som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land.

  Argument:Välfärdsfrågor sköts bättre på nationell nivå. Men vi behöver exempelvis…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det är bra med mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men vi ska inte ha något gemensamt EU-försvar.

  Argument:Det är bra med mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är jag inte för. Däremot kan ju enskilda länder folkomrösta om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är jag inte för…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) också möts av konsekvenser.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något jag är helt för.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I Europa ska vi beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Jag stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:I Europa ska vi beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Jag stödjer utbyggnad av…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen beslutades att bland annat förbjuda plastsugrör. Det behövs fler åtgärder mot nedskräpningen med plast, men det är viktigt med ordentliga konsekvensanalyser innan man beslutar om nya förbud.

  Argument:Nyligen beslutades att bland annat förbjuda plastsugrör. Det behövs fler…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Jag vill minska regionalfonderna på totalen men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regioner.

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Jag vill minska…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Jag tycker därför att Sverige bör behålla kronan för överskådlig tid.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Stabilitetspakten är mycket viktig. Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa.

  Argument:Stabilitetspakten är mycket viktig. Om ett land inte klarar av att hålla…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, därför bör vi ha så få inre gränskontroller som möjligt. Innan vi kan ta bort de inre kontrollerna måste EU gemensamt få den yttre gränskontrollen att fungera.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, därför bör vi ha så få inre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att stoppa döden på Medelhavet och att skapa framtidshopp i länder människor flyr från men att skicka tillbaks flyktingar till sina hemländer bryter mot internationell lag.

  Argument:Det är viktigt att stoppa döden på Medelhavet och att skapa framtidshopp i…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att EU arbetar tillsammans för att bekämpa all form av trafficking. Men att exportera den svenska sexköpslagen till EU är inte rätt väg att gå.

  Argument:Det är viktigt att EU arbetar tillsammans för att bekämpa all form av…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det behövs en modern och fungerande upphovsrätt men uppladdningsfilter och länkskatt är skadligt både för demokratin och den europeiska ekonomin.

  Argument:Det behövs en modern och fungerande upphovsrätt men uppladdningsfilter och…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska inte ha någon EU-lagstiftning om äktenskap men EU måste se till att den EU-dom som säger att alla medlemsstater måste godkänna äktenskap som ingåtts i annat EU-land efterföljs.

  Argument:Vi ska inte ha någon EU-lagstiftning om äktenskap men EU måste se till att den…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp och EU-medborgarens hemland bör betala för den. De som arbetar och betalar skatt här bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp och…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att alla kvinnor har tillgång till fria, säkra och lagliga aborter, därför är det en dålig idé att öppna upp abortlagstiftningen för att EU ska fatta beslut om den.

  Argument:Det är viktigt att alla kvinnor har tillgång till fria, säkra och lagliga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna, därför bör en EU-gemensam gränspolis kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det har genomförts flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis EU:s insats i Adenviken utanför Somalias kust. Jag ser gärna fler insatser av motsvarande slag vid behov.

  Argument:Det har genomförts flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar här. Att på EU nivå ge facken en sådan rättighet är ett dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska på ett sätt som utjämnar villkoren mellan EUs bönder. Skillnaden i kostnad för att vara exempelvis grisbonde i Sverige jämfört med andra EU-länder är för stor.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska på ett sätt som utjämnar villkoren…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter. GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker.

  Argument:EU bör bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna. Hur ett bolags styrelse sätts samman är en fråga för bolagets ägare.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En procent av EUs budget går till bistånd det är bra. Många medlemsländer når inte EUs gemensamma mål att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd. EU som helhet bör i den bemärkelsen öka sitt bistånd.

  Argument:En procent av EUs budget går till bistånd det är bra. Många medlemsländer når…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Utredare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Alphaville, Steve Grand och Eminem

Film

Mao´s last dancer, Remember the Titans och The Matthew Shepard story

Författare/bok

Machiavellis Fursten och Krigskonsten av Sun Zi

TV-program

Vita huset, Brooklyn Nine-Nine och The Americans

Radioprogram/podd

Studio Ett och Ekots lördagsintervju

Sport

OS-invigningen

Hobby

Digitalslöjd

Mat

Smålandsdoppa, ostkaka och rostad anka

Dryck

Vatten och lemonad