C
Madelaine Jakobsson - Fotograf: Ida Bygdén

Madelaine Jakobsson

Centerpartiet (plats 16)
42 år, Nordmaling

Presentera dig själv

Jag är 41 år, bor i Mullsjö, Nordmalings kommun med min man och våra tre barn. Just nu är jag kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling, ett fantastiskt uppdrag! Jag är utbildad lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett medmänskligt, varmt och öppet Europa! Ett EU där alla länder jobbar för jämställdhet och för alla människors lika rätt och värde. Mörka vindar blåser i Europa och det måste vi jobba mot tillsammans i EU, vi kan inte låta populister och rasister styra agendan!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  Flickor/kvinnor ska ha samma förutsättningar som klllar/män i hela EU, representationen i EU:s politiska församlingar måste bli jämställd

 • Mänskliga rättigheter

  I alla EU:s länder måste människors lika rätt och värde försvaras

 • Miljö och klimat

  Utsläppen måste minska och de förnyelsebara bränslena måste ta över!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

2006-2014 fritidspolitiker med olika uppdrag, sedan 2014 är jag kommunstyrelsens ordförande i Nordmalings kommun, sedan 2019 är jag också invald i SKL:s utbildningsberedning

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf, en stark, smart och kompetent politiker som står kvar när det blåser och som verkligen står upp för sina värderingar

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det måste skruvas i EU:s politik och jag tycker att man måste bli tuffare inom vissa områden men nivån är bra

  Argument:Det måste skruvas i EU:s politik och jag tycker att man måste bli tuffare inom…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Ska vi få till en gemensam förändring och verkligen förändra så måste vi bli tuffare

  Argument:Ska vi få till en gemensam förändring och verkligen förändra så måste vi bli…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Fri rörlighet är viktigt, vissa andra frågor som rör arbetsmarknad ska EU inte lägga sig i, som t.ex LAS etc. Då det gäller jämställdheten däremot måste vi i EU jobba mycket mer

  Argument:Fri rörlighet är viktigt, vissa andra frågor som rör arbetsmarknad ska EU inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver EU idag mer än någonsin, vi behöver en stark gemenskap

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beslut ska fattas så nära människor det berör som möjligt

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Inget land ska kunna bryta mot viktiga principer som pressfrihet och rättssäkerhet utan sanktioner

  Argument:Inget land ska kunna bryta mot viktiga principer som pressfrihet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste ta ett gemensamt ansvar om vi ska få till en förändring, utsläppen ser inga landsgränser

  Argument:Vi måste ta ett gemensamt ansvar om vi ska få till en förändring, utsläppen ser…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte bestämma över medlemsländernas skatter

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plasten är ett stort problem, vi måste gemensamt se till att få bort plasten och skydda våra hav

  Argument:Plasten är ett stort problem, vi måste gemensamt se till att få bort plasten…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska inte införa euro

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Då det påverkar hela EU så är det viktigt att reglerna följs

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste ta ett gemensamt ansvar i EU

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Regeringen tar det beslutet efter bedömning av säkerhetsläget

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste ta ett gemensamt ansvar

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste värna asylrätten

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sexköpslagen som finns i Sverige är bra, men det finns olika lagar om detta i olika länder och det är svårt att ha en lag gemensamt

  Argument:Sexköpslagen som finns i Sverige är bra, men det finns olika lagar om detta i…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är varje individs ansvar inte plattformarnas

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:allas lika rätt och värde ska försvaras, kärlek som kärlek

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viktig kamp för jämställdheten

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi behöver ha gemensam asylpolitik som utgår från medmänsklighet och ordning och reda och den inre fria rörligheten behöver en fungerande yttre gräns

  Argument:Vi behöver ha gemensam asylpolitik som utgår från medmänsklighet och ordning…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi behöver ta ett gemensamt internationellt ansvar

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga är att man har bra villkor inte exakt hur de ser ut

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver stärka jordbrukens konkurrenskraft

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Under kontrollerade former

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:tror inte på kvotering, attityder och grundvärderingarna måste vi jobba med

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna det berör som möjligt, välfärdspolitiken är en nationell angelägenhet

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna det berör som möjligt,…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ska vara en nationell fråga

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska - flytande Tyska - hyfsat

Vad har du för yrke?

Jag är lärare , åk 4-9 i sv, eng och sva men nu är jag kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bruno Mars, Magnus Uggla och mycket annat

Film

A star is born

Författare/bok

Emma Hamberg, Fredrik Backman, Carin Gerhardsen mfl

TV-program

Outlander, Vår tid är nu, Fröken Frimans Krig

Radioprogram/podd

rix morgonzoo, Wahlgren och Wistam

Sport

Hockey

Hobby

att läsa , träna på gym och träffa vänner

Mat

asiatisk mat, skaldjur

Dryck

cola