M
Lynn Thulin - Fotograf: Lynn Thulin

Lynn Thulin

Moderaterna (plats 12)
38 år, Tyringe

Presentera dig själv

Frihetsälskande individualist som tror på människans egen kraft. Jag vill att politik och det offentliga ska ta så liten plats i ditt liv som möjligt.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill att EU ska ha gått tillbaka till sin kärna, halverats budgetmässigt och bara sysslar med det övergripande, av nödvändighet gemensamma frågor, och inte lagstiftning som begränsar dig som individ eller ditt samhälle.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Regional utveckling

  Skåne som region missgynnas i Sverige, internationella regioner måste bli starkare på nationalstatens bekostnad. Mer självständiga ekonomiska beslut.

 • EU:s framtid

  EU ska inte detaljreglera skytte. Internet får inte regleras alls. Personliga frihetsfrågor är avgörande att sätta ner foten i nu innan det är försent

 • Demokrati

  Subsidiaritetsprincipen - varje land fattar sina beslut, därefter kommer det gemensamma - är satt ur spel. EU ska byggas underifrån - inte ovanifrån.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

EU-budget

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Lokalt och regionalt politiskt arbete, skribent,

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Thatcher - stark kvinna med klart sinne och vilja att göra det som är rätt, inte bara det som låter bra.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Det är inte rimligt att huvuddelen av ett lands lagstiftning styrs av EU-direktiv såsom idag. Därför måste målet vara mycket mindre, men ordnat utförande.

  Argument:Det är inte rimligt att huvuddelen av ett lands lagstiftning styrs av…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska inte ha några klimatmål

  Argument:Miljöfrågorna är viktigare och att energipolitiken bryr sig mer om forskning och mindre om ideologi.

  Argument:Miljöfrågorna är viktigare och att energipolitiken bryr sig mer om forskning…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Inget alls. Det är upp till varje land så länge grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Inget EU-land idag ligger så illa till att det kräver åtgärder.

  Argument:Inget alls. Det är upp till varje land så länge grundläggande mänskliga…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Försvar är en sådan typisk fråga som bäst löses gemensamt, tillsammans är EU's länder starka, men NATO ska vara huvudfokus och överordnat som samarbete.

  Argument:Försvar är en sådan typisk fråga som bäst löses gemensamt, tillsammans är EU's…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förslaget är inte utan att det borde finnas med som påtryckningsmedel, ett land kan inte gå med på vad som helst. I nuläget är det osäkert om det skulle kunna gagna, Sveriges ekonomi är för svag.

  Argument:Förslaget är inte utan att det borde finnas med som påtryckningsmedel, ett land…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte som lagstiftande folkomröstningar, men gemensamma folkomröstningar genom nationell nivå skulle vara vägledande.

  Argument:Inte som lagstiftande folkomröstningar, men gemensamma folkomröstningar genom…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Till exempel ska inte länder ha statligt ägd media. Finns det pengar att lägga på sådant så behövs dessa medel kanske inte?

  Argument:Till exempel ska inte länder ha statligt ägd media. Finns det pengar att lägga…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Miljö- och klimatpolitik ska styras av vetenskap, inte av ideologi. Om ekonomiska sanktioner används för vidlyftigt i ren ideologi riskerar verktyget att leda till splittring istället för samarbete.

  Argument:Miljö- och klimatpolitik ska styras av vetenskap, inte av ideologi. Om…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte införa skatt. Absolut inte på något.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Typiskt en populistisk detaljfråga som EU inte ska syssla med.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Istället ska handel, företagande och fri rörlighet kunna nyttjas för att lyfta människor ur fattigdom. Mindre regleringar helt enkelt.

  Argument:Istället ska handel, företagande och fri rörlighet kunna nyttjas för att lyfta…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Europeiska länder gagnas av konkurrens, det har byggt fundamentet för tvåtusen år av framgång, en sådan viktig konkurrensfaktor är olika valutor.

  Argument:Europeiska länder gagnas av konkurrens, det har byggt fundamentet för tvåtusen…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett lands regering inte fattar bra beslut för sitt folks ekonomi så påverkar det också övriga europeiska länder. Därför är detta en fråga som ska ha ett kraftigt påtryckningsmedel.

  Argument:Om ett lands regering inte fattar bra beslut för sitt folks ekonomi så påverkar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte så länge EU's direktiv innebär detaljreglering som är utsatt för kortsiktig politisk opinion som stör marknaden och oredovisad lobbying. Olikhet främjar utveckling.

  Argument:Inte så länge EU's direktiv innebär detaljreglering som är utsatt för…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Immigration är en nationell fråga. Var och ett land måste göra sin bedömning och sedan får totalen rätta sig efter summan av bedömningar.

  Argument:Immigration är en nationell fråga. Var och ett land måste göra sin bedömning…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har inte tagit tag i sin lagstiftning på migrationsområdet eller sin arbetsmarknad, därmed behövs en konservatism fortfarande avseende gränskontroller.

  Argument:Sverige har inte tagit tag i sin lagstiftning på migrationsområdet eller sin…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en bra tanke, men fortfarande måste varje land vara fritt att besluta efter sina förutsättningar. Det är en global fråga för varje land, inte en administrativ EU-fråga.

  Argument:Det är en bra tanke, men fortfarande måste varje land vara fritt att besluta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Istället ska det bli bättre system för arbetskraftsimmigration med ansökan vid gränsen och gemensamt samarbete med de EU-länder som vill ingå.

  Argument:Istället ska det bli bättre system för arbetskraftsimmigration med ansökan vid…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste vara en fråga för varje land såvida det inte gäller människosmuggling och övergrepp.

  Argument:Det måste vara en fråga för varje land såvida det inte gäller människosmuggling…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte en EU-fråga. Brott beivras i efterhand i enlighet med respektive lands lagar.

  Argument:Inte en EU-fråga. Brott beivras i efterhand i enlighet med respektive lands…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att arbeta för mänskliga rättigheter är en självklar del i ett gott samarbete.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje land är ansvarigt för sina medborgares yttersta behov.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att arbeta för mänskliga rättigheter är en självklar del i ett gott samarbete.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att ta gemensamt ansvar för ländernas gränsarbete är en självklar roll för EU.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma styrkor främjar kontinuitet och lärande.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Facket är bra för att organisera de som vill gå den vägen, men arbetsmarknaden måste vara öppen för alla.

  Argument:Facket är bra för att organisera de som vill gå den vägen, men arbetsmarknaden…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje näring måste kunna stå på egna ben och det är viktigare att slå vakt om konkurrens som bygger framgång och håller efter prisbilden för medborgarna.

  Argument:Varje näring måste kunna stå på egna ben och det är viktigare att slå vakt om…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fråga där forskning och inte politik ska styra.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Definitivt inte en EU-fråga, alldeles för påträngande på den enskildes egen beslutanderätt.

  Argument:Definitivt inte en EU-fråga, alldeles för påträngande på den enskildes egen…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Återigen en fråga för den enskilde, knappt ens en fråga för staten och definitivt inte för EU.

  Argument:Återigen en fråga för den enskilde, knappt ens en fråga för staten och…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Handel, bra avtal för företagande och innovation leder till framgång i utvecklingsländer, inte bistånd.

  Argument:Handel, bra avtal för företagande och innovation leder till framgång i…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Till viss del är biologisk mångfald ett internationellt åtagande och kräver samarbete, men det ska vila på vetenskaplig grund och utifrån de länder som är berörda för varje fråga.

  Argument:Till viss del är biologisk mångfald ett internationellt åtagande och kräver…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska, franska och latin

Vad har du för yrke?

Socionom och akademiker, historiker/religionsvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Metallica, Freddie Mercury, Rogers, Johnny Cash, Elle King, Sandi Thom, Aerosmith, Kelling

Film

Hobbit, Fast & the furious

Författare/bok

Gabaldon, Tolkien, Stephen Hawking Richard Dawkins

TV-program

Efterlyst, The originals, Suits

Radioprogram/podd

Hur kan vi, Bubbla, Champagne med Henrik Jönsson,

Sport

skytte

Hobby

skytte

Mat

sjömansbiff

Dryck

lingondricka