KD
Lukas Forsberg Bernevång - Fotograf: Kristdemokraterna

Lukas Forsberg Bernevång

Kristdemokraterna (plats 42)
22 år, Åkersberga

Presentera dig själv

Mitt namn är Lukas Forsberg Bernevång och är 20 år. Jag är ursprungligen från Jönköping, men är nu mera bosatt i Åkersberga, norr om Stockholm. Till vardags jobbar jag som hotellreceptionist och pluggar en utvidgad juridisk introduktionskurs. På min fritid sysslar jag med lite allt möjligt.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är att fokuset för unionen ska vara på de stora gemensamma frågorna, så som miljöhotet, migrationen och de mänskliga rättigheterna, och att de små frågorna får lämnas åt de nationella parlamenten att besluta om.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Miljöförändringar och avgaser känner inga landsgränser. Det effektivaste sättet att hantera dem är genom internationellt samarbete.

 • Mänskliga rättigheter

  Idén om de mänskliga rättigheterna som byggt västerlandet måste skyddas och bevaras. Både utom och inte minst inom unionen!

 • EU:s framtid

  För att säkra sammanhållningen i unionen så bör inte mer beslutsmakt över de små frågorna flyttas till EU-nivå.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Jag är uppvuxen med politiken och det har alltid varit en del av mitt liv. Har sedan 6 år tillbaka valt att engagera mig aktivt i KDU och KD. Har under denna tid haft olika uppdrag inom partiet och ungdomsförbundet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson (tidigare partiledare för KD) för hans rakryggade hållning i förespråkandet av de kristen-judiska värderingarna.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Kärnkraften: Under lång tid var jag riktigt negativ till den, men har på senare tid insett fördelarna med den vid omställningen till effektivare och grönare alternativ.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Istället bör samarbetet fördjupas inom exempelvis den inre marknaden och miljön.

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:I Sverige har vi redan enats om att vara ett koldioxidneutralt land till 2045. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort.

  Argument:I Sverige har vi redan enats om att vara ett koldioxidneutralt land till 2045…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning vilket är dåligt, då dessa frågor sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel är absolut välkommet och viktigt för den gemensamma säkerhet. Men en gemensam EU-armé är inte att eftersträva.

  Argument:Mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel är absolut välkommet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har ända sedan grundandet byggt fred och försoning mellan länder som tidigare aldrig skulle kunna tänkt sig att samarbeta. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har ända sedan grundandet byggt fred och försoning mellan länder som…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är inget att eftersträva, men däremot kan ju enskilda länder hålla folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är inget att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som till exempel pressfriheten) också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det man har kommit överens om skall hållas. Bryter man mot en överenskommelse i en så här viktig fråga och överenskommelsen också är rättsligt bindande så skall det inte gå obemärkt förbi.

  Argument:Det man har kommit överens om skall hållas. Bryter man mot en överenskommelse i…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Istället för att starffbeskatta resänären bör EU;s system för utsläppsrätter för flyg byggas ut och de globala regelverken göras om så att man kan beskatta flygbränslet.

  Argument:Istället för att starffbeskatta resänären bör EU;s system för utsläppsrätter…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Engångsartiklar av plast är bland de största bovarna när det kommer till nedskräpningen av vår natur. Fler förbjud är välkomna, men bör följas upp av konsekvensanalyser om de faktiska resultaten.

  Argument:Engångsartiklar av plast är bland de största bovarna när det kommer till…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det beror på hur man definerar ”de fattiga regionerna”. Regionalfonderna ska minskas på totalen, men dem ska ges ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definerar ”de fattiga regionerna”. Regionalfonderna ska…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Under eurokrisen såg vi att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts av medlmesländerna. Därför ska Sverige på överskådlig tid behålla kronan.

  Argument:Under eurokrisen såg vi att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade ekonomi. Därför ska det inte löna sig att bryta emot dessa regler.

  Argument:Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Bättre utbyte betyder mer och starkare tillväxt.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det handlar om solidaritet och denna frågan måste lösas gemensamt. De länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av union förgivet.

  Argument:Det handlar om solidaritet och denna frågan måste lösas gemensamt. De länder…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det handlar om solidaritet och att värna om människovärdet. Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer gemensamt ansvar.

  Argument:Det handlar om solidaritet och att värna om människovärdet. Omfördelningen är…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är inte humant att bara skicka tillbaka alla som försöker ta sig till Europa. Långsiktigt måste EU hitta fler hållbara och gemensamma lösningar på att stoppa döden på Medelhavet.

  Argument:Det är inte humant att bara skicka tillbaka alla som försöker ta sig till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst. Frankrike har gjort det till exempel. Men sexköpslagstiftning lämpar sig däremot inte för överstatligt kompromissande.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska ha en modern och fungerande upphovsrätt. Men jag är dock emot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Vi ska ha en modern och fungerande upphovsrätt. Men jag är dock emot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning så ska inte heller vi ha det i deras.

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör kunna få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör kunna få akut hjälp. De som…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Men risken är att en pan-europeisk lagstiftning i detta fallet skulle kunna leda till att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länders.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Men risken är att en…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför är detta förslaget om en EU-gemensam gränspolis som komplettera nationella myndigheter bra.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Fler insatser av motsvarande slag vid behov är välkommet.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU-nivå ge facken denna rätt är inte rätt väg.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer jämlika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, men också vissa risker. Det är därför viktigt att gå försiktigt fram och endast tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, men också vissa risker. Det är därför viktigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna. Kvotering är inget bra i detta fall och det blir inte bättre av att det skulle beslutas om på EU-nivå.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. Vad som anbelangar familjen ska beslutas så nära familjen som möjligt, och att dra upp det på EU-nivå är ej rätt väg att gå.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. Vad som anbelangar familjen…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Genom ökat bistånd så hjälper vi inte bara utsatta länder utan Europa blir också en demokratisk motvikt mot de totalitära stater som försöker skapa inflytande i t.ex. Afrika genom nyckfullt bistånd.

  Argument:Genom ökat bistånd så hjälper vi inte bara utsatta länder utan Europa blir…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag kan prata flytande engelska och, om det behövs, hjälplig spanska.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som timanställd hotellreceptionist och studerar en juridisk introduktionskurs.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ted Gärdestad

Film

Star Wars Espisode V och Rouge One: A Star Wars Story.

Författare/bok

"På västfronten intet nytt" av Erich Maria Remarque.

TV-program

"How I Meet Your Mother", "House of Cards" och "Mythbusters".

Radioprogram/podd

"Vetenskapsradion historia" och "Public Service" på SR P1 och podden "Codex History of Video Games".

Sport

Ishockey (om jag ska se på något) och innebandy (om jag ska spela något).

Hobby

Att läsa och studera historia.

Mat

Långkok och grillat.

Dryck

Alkoholfri ginger beer (helst så stark ingefärssmak som bara möjligt).