SD
Ludvig Aspling

Ludvig Aspling

Sverigedemokraterna (plats 7)
37 år, Sollentuna

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Unionen bör fokusera på en fungerande inre marknad och hantering av gränsöverskridande säkerhetsproblem men gör idag mycket mer än så, unionens så kallade kompetens bör därför snävas in.

  Argument:Unionen bör fokusera på en fungerande inre marknad och hantering av…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Målet om att minska EU:s växthusgasutsläpp med 40 procent jämfört med 1990 års nivå fram till 2030 är väl avvägt även om vi tyvärr kanske inte når hela vägen fram.

  Argument:Målet om att minska EU:s växthusgasutsläpp med 40 procent jämfört med 1990 års…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Medlemsländerna är väldigt olika på den här punkten och bör ha kvar sitt självbestämmande.

  Argument:Medlemsländerna är väldigt olika på den här punkten och bör ha kvar sitt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Medlemsländerna samarbetar redan inom ramen för NATO och Sverige har ett mycket djupgående försvarssamarbete med Finland. Militarisering av unionen är inte nödvändig och heller inte önskvärd.

  Argument:Medlemsländerna samarbetar redan inom ramen för NATO och Sverige har ett mycket…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU är en plattform för samarbete som vi har ganska liten kontroll över, om unionen rör sig i starkt oönskad riktning, och vi ser små möjligheter till förbättring måste Sverige välja att lämna.

  Argument:EU är en plattform för samarbete som vi har ganska liten kontroll över, om…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU lagstiftning fungerar ofta så att den gynnar vissa medlemsstater och missgynnar andra. Folkomrösningar skulle riskera att bli ett sätt för intressen stora medlemsstater att köra över små.

  Argument:EU lagstiftning fungerar ofta så att den gynnar vissa medlemsstater och…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla EU-länder är idag fungerande demokratier, väljarna kan begära politiskt ansvar vad gäller inrikespolitiska frågor.

  Argument:Alla EU-länder är idag fungerande demokratier, väljarna kan begära politiskt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska över huvud taget vara försiktigt med att "straffa" länder. Detta är dessutom i stort sett omöjligt att genomföra.

  Argument:EU ska över huvud taget vara försiktigt med att "straffa" länder. Detta är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha någon beskattningsrätt över huvud taget.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Plastutsläppen i haven kommer från Kina, Thailand, Indonesien, Filipinerna bland annat. EU står för en försvinnande liten del.

  Argument:Plastutsläppen i haven kommer från Kina, Thailand, Indonesien, Filipinerna…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns mycket lite som talar för att utjämningsprogrammen fortfarande fungerar.

  Argument:Det finns mycket lite som talar för att utjämningsprogrammen fortfarande…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklarhet.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns idag något som kallas excessive deficit procedure, vilket i praktiken är ganska tandlöst. Det finns inget bra sätt att lösa detta på utan är ett inneboende problem med valutasamarbetet.

  Argument:Det finns idag något som kallas excessive deficit procedure, vilket i praktiken…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Detta skulle sannolikt öka konkurrensen men vissa specialregeler kan behöva finnas kvar. Snuset till exempel.

  Argument:Detta skulle sannolikt öka konkurrensen men vissa specialregeler kan behöva…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att ta ansvar för sin ekonomi borde belönas, inte bestraffas.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En självklarhet.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en utrikespolitisk fråga som unionen egentligen inte bör ha mandat att lägga sig i.

  Argument:Detta är en utrikespolitisk fråga som unionen egentligen inte bör ha mandat att…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge situationen i hemlandet inte utsätter sökande för skyddsgrundande behandling. I så fall bör första säkra landsprincipen gälla.

  Argument:Så länge situationen i hemlandet inte utsätter sökande för skyddsgrundande…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi står bakom principen såklart men straffrätt ska förbli en nationell kompetens, särskilt vad gäller brott som inte är gränsöverskridande.

  Argument:Vi står bakom principen såklart men straffrätt ska förbli en nationell…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Otillåten spridning är i grund och botten ett brott och straffrätt ska vara en nationell kompetens, förslaget riskerar också att inskränka yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen.

  Argument:Otillåten spridning är i grund och botten ett brott och straffrätt ska vara en…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Familjepolitik ska tillhöra den nationella kompetensen, jag är säker på att detta kommer bli verklighet i alla fall tids nog.

  Argument:Familjepolitik ska tillhöra den nationella kompetensen, jag är säker på att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU gäller inte människor utan specifikt arbetskraft, personer som inte arbetar eller har uppehållsrätt ska inte kunna kräva något av andra medlemsstater.

  Argument:Den fria rörligheten i EU gäller inte människor utan specifikt arbetskraft,…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Abortlagstiftning är en laddad fråga som måste tillhöra medlemsstaterna. Vi skulle aldrig acceptera att vår abortlagstiftning skrevs av Irländska eller Polska politiker.

  Argument:Abortlagstiftning är en laddad fråga som måste tillhöra medlemsstaterna. Vi…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill också förstärka Frontex.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Väpnade insatser bör framförallt genomföras under FN-flagg.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla i Sverige, bör vara en självklarhet.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jordbruksbudgeten är för stor och väldigt ineffektiv.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är försiktigt positiva till ökad användning av GMO.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jämställdhet bör var an nationell fråga, kvotering är heller sällan en framkomlig väg.

  Argument:Jämställdhet bör var an nationell fråga, kvotering är heller sällan en…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bör vara en nationell fråga vad gäller lagstiftning men det är viktigt att framförallt familjen får så stor frihet som möjligt.

  Argument:Bör vara en nationell fråga vad gäller lagstiftning men det är viktigt att…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Anslaget till utgiftsområde 6 i kommande långtidsbudget är redan ganska stort. Biståndet bör skötas av medlemsländerna, dessa samarbetar idag väldigt nära och inblandning från EU är inte nödvändig.

  Argument:Anslaget till utgiftsområde 6 i kommande långtidsbudget är redan ganska stort…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ser väldigt olika ut geografiskt och viltförvaltning bör vara en nationell fråga.

  Argument:EU ser väldigt olika ut geografiskt och viltförvaltning bör vara en nationell…