C
Lovisa Kronsporre

Lovisa Kronsporre

Centerpartiet (plats 27)
24 år, Brottby

Presentera dig själv

Jag studerar på juristprogrammet och har en stark drivkraft att påverka samhället till det bättre. EU-frågorna är otroligt viktiga-de påverkar oss i hög grad och är mycket avgörande för att lösa våra gemensamma utmaningar, exempelvis miljö och klimathotet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill att EU ska visa vägen framåt. Det handlar om att EU ska stå upp för jämställdhet, demokrati och klimatfrågor. Jag har en vision om ett grönare Europa som tar ansvar och visar världen att gemensamma problem löses på bästa sätt genom samarbete, inte genom ökad slutenhet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Utsläpp är ett gränsöverskridande problem och påverkas klimatet oavsett var det sker. Därför krävs ökat samarbete i denna fråga mellan EU:s länder!

 • Jordbruk och fiske

  EU måste fortsätta arbetet för en hållbar livsmedelsproduktion med höga krav på djurvälfärd, hållbarhet och minskad användning av antibiotika.

 • Demokrati

  EU kan visa vägen framåt och som Centerpartist vill jag visa att den vägen framåt bygger på demokrati och alla likas värde.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Politisk bakgrund

Varit ordförande för kulturnämnden i Vallentuna och sitter idag i kommunfullmäktige. Är utöver det ersättare i riksdagen, nämndeman och ordförande för en stiftelse. Sitter även i kårfullmäktige vid Stockholms universitet och är tidigare ordförande Jusek students nationella styrelse.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf är för mig en stor inspiratör och politisk förebild. Hon står stadigt och viker sig inte för hatet och populismen.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Jag anser att EU ska lägga fokus på de gemensamma utmaningarna vi står inför. Det betyder att ifall ett beslut lämpligare fattas på lokal/regional/nationell nivå ska det fattas där.

  Argument:Jag anser att EU ska lägga fokus på de gemensamma utmaningarna vi står inför…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:De stora klimatutmaningarna vi står inför kräver samarbete internationellt för att sänka utsläppen rejält och lösa klimatfrågan.

  Argument:De stora klimatutmaningarna vi står inför kräver samarbete internationellt för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Som centerpartist tror jag på att beslut blir bäst när det fattas så nära som möjligt till människor som berörs och anser därför att EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor.

  Argument:Som centerpartist tror jag på att beslut blir bäst när det fattas så nära som…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Centerpartiet ser positivt på ett fördjupat försvars och säkerhetssamarbete inom EU. Viktigt är dock att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Centerpartiet ser positivt på ett fördjupat försvars och säkerhetssamarbete…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet tycker inte att EU ska ha beslutanderätt över ländernas skattepolitik. Däremot vill Centerpartiet använda andra medel på EU-nivå i syfte att bedriva ett ambitiöst klimat och miljöarbete.

  Argument:Centerpartiet tycker inte att EU ska ha beslutanderätt över ländernas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Solidaritet är en viktig princip för EU-samarbetet, därför är detta viktigt. En strategi för jämnare fördelning bör tas fram, där faktorer såsom storlek och tidigare mottagande bör tas hänsyn till.

  Argument:Solidaritet är en viktig princip för EU-samarbetet, därför är detta viktigt. En…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För en fungerande inre rörlighet i unionen krävs en fungerade yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på ordning och reda och medmänsklighet.

  Argument:För en fungerande inre rörlighet i unionen krävs en fungerade yttre gräns och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att vi stärker konkurrenskraften för jordbruket och fokuserar på klimat och miljöåtgärder. Därför är det ett dåligt förslag att dra ner på resurserna!

  Argument:Det är viktigt att vi stärker konkurrenskraften för jordbruket och fokuserar på…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Utvecklingen bör ske under noga kontrollerade former, så länge det säkerställs är jag positivt inställd till de möjligheter GMO kan medföra.

  Argument:Utvecklingen bör ske under noga kontrollerade former, så länge det säkerställs…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva, EU ska inte besluta om den här typen av frågor utan fokusera på exempelvis miljö och klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

  Argument:Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva, EU ska inte besluta om den…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut om vargjakt fattas bäst på nationell nivå där lokala och regionala hänsyn kan beaktas, till exempel hänsyn till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Beslut om vargjakt fattas bäst på nationell nivå där lokala och regionala…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och spanska.

Vad har du för yrke?

Snart färdig jurist och är vid sidan av det aktiv i kommunpolitiken i min hemkommun Vallentuna.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Per Gessles musik och framförallt Roxette!

Författare/bok

Lars Keplers böcker!

TV-program

Just nu Svenska nyheter med Jesper Rönndahl.

Sport

Ridning

Dryck

Vatten!