C
Louise Grabo - Fotograf: Lucas Persson

Louise Grabo

Centerpartiet (plats 6)
28 år, Vara

Presentera dig själv

Jag är en 26-årig tjej från Vara-slätten som har ett stort engagemang för EU, internationell politik och näringslivspolitik. Jag är första vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och har en kandidatexamen i europakunskap från Göteborgs universitet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU är att EU ska vara en union där fred, frihet och hållbarhet är ledorden. EU ska ha en viktig roll ur ett internationellt perspektiv och stå upp upp för demokratiska värden. EU ska ha tagit viktiga steg för att minska koldioxidutsläppen i unionen för att kunna uppnå klimatmålen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Utsläppen har inga gränser och därför måste vi på samarbeta mer på EU-nivå för att minska utsläppen

 • Demokrati

  Alla EU-länder ska leva upp till demokratiska principer. Medlemsländer som inte gör det bör få minskande regionalbidrag.

 • Näringsliv

  De fyra friheterna är grunden i EU-samarbetet och gör att svenska företag kan växa och utvecklas. Det skapar jobb och tillväxt i Sverige och EU.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag är vice ordförande för CUF och kommunfullmäktigeledamot i Vara kommun.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Områden som är gränsöverskridande som miljö och klimat, handel och migration är områden där EU behöver göra mer men man ska inte besluta om social- eller arbetsmarknadspol.

  Argument:Områden som är gränsöverskridande som miljö och klimat, handel och migration är…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Detta är vår tids viktigaste fråga och därför måste EU ta på sig ledartröjan när det kommer till klimat och miljö. Den fossila energin måste minska drastiskt.

  Argument:Detta är vår tids viktigaste fråga och därför måste EU ta på sig ledartröjan…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Detta bör ske på nationell nivå.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det rent militära samarbetet ska inte utökas men det säkerhetspolitiska kan och bör utökas. De nya hoten ser annorlunda ut idag och det kräver samarbete i EU.

  Argument:Det rent militära samarbetet ska inte utökas men det säkerhetspolitiska kan och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är det viktigaste internationella samarbetet vi har och Sverige behöver EU.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det kan vara en bra idé i EU i framtiden. I dagsläget bör vi få upp röstdeltagandet i EU-valet eftersom intresset redan är lågt från medborgarna.

  Argument:Det kan vara en bra idé i EU i framtiden. I dagsläget bör vi få upp…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag förespråkar en koldioxidskatt på EU-nivå som skulle inkludera flyget.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. Men om dessa länder inte lever upp till demokratiska principer och mänskliga rättigheter så bör det ekonomiska stödet minska.

  Argument:Nej. Men om dessa länder inte lever upp till demokratiska principer och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte i dagsläget men kanske i framtiden.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr

  har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat

  europeiska medborgare

  Argument: EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr

  har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige ska följa Schengen-reglerna.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I förhållande till storlek och ekonomiska förutsättningar.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska skapas lagliga vägar till Europa så att ingen behöver fly över medelhavet.

  Argument:Det ska skapas lagliga vägar till Europa så att ingen behöver fly över…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nationell angelägenhet

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte begränsa friheten på internet ytterligare.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är en bra vision men en nationell angelägenhet som inte EU bör lagstifta om.

  Argument:Det är en bra vision men en nationell angelägenhet som inte EU bör lagstifta…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jordbruket är en EU-angelägenhet och att minska denna budget kraftigt hade fått konsekvenser för svenska bönder.

  Argument:Jordbruket är en EU-angelägenhet och att minska denna budget kraftigt hade fått…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i

  växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen

  sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i

  växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej och detta bör inte vara en EU-angelägenhet.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bör vara nationell angelägenhet.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan den största givaren i humanitärt bistånd. Genom mer handel kan man uppnå liknande resultat, det bör vara prio.

  Argument:EU är redan den största givaren i humanitärt bistånd. Genom mer handel kan man…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska och franska (delvis)

Vad har du för yrke?

Generalsekreterare för Swedish FinTech Association

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet