M
Lotta Olsson - Fotograf: Cecilia Magnusson

Lotta Olsson

Moderaterna (plats 21)
60 år, Odensbacken

Presentera dig själv

En energisk oftast glad person som gillar människor, en social person som också gillar att bara umgås med mig själv. Njuter av natur och kultur. Tycker om att driva utveckling. Tycker om när människor behandlar varandra med respekt och ger varandra frihet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara den kontinent i världen unga människor söker sig till och vill arbeta. En kontinent med respekt och frihet för individen som utvecklats, löst klimat och miljöfrågan, vidare med de bästa skolsystemen, bästa företagsklimatet och en trygg plats att både växa upp och bli gammal på.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Hur EU utvecklas de närmaste åren är avgörande. Ska vår del av världen utvecklas och fortsätta att ha en god levnadsstandard eller ska vi hamna efter.

 • Forskning och innovation

  Forskning och innovation är och har alltid varit en del av EUs framgång. Vi behöver förstärka detta och fortsätta att utvecklas.

 • Jordbruk och fiske

  Att en bra matproduktion både vad avser miljö och djurvård, finns och fortsätter att finnas i EU är grunden för både hälsa och välgång.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

16

Politisk bakgrund

Kommunstyrelse, ordf. Gymnasienämnd, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige o riksdagsledamot. Arbetat kommunalt/landsting med; Skol och utbildningsfrågor, hälso och sjukvårdsfrågor, forskningsfrågor. Riksdagen; ersättare i civil-, arbetsmarknad-, finans- samt ledamot i försvar- o näringsutskott.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen enskild person, men gillar visionärer med hjärtat på rätta stället som haft modet att tänka långsiktigt.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Har ändrat åsikt om sprutbytesprogram för missbrukare, vilket jag tidigare var emot. Men programmen sparar liv, minskar smittspridning och ökar chansen för människor att sluta med sitt missbruk.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska vara vasst på de gemensamma frågorna som standardiseringar och frihandel, samt handelsavtal med länder utanför EU. EU ska inte styra sociala, hälso- och sjukvårdsfrågor eller dess lagstiftning.

  Argument:EU ska vara vasst på de gemensamma frågorna som standardiseringar och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Klimatfrågan är en av de viktigaste politiska frågorna just nu, en fråga inget land kan lösa ensamt.

  Argument:Klimatfrågan är en av de viktigaste politiska frågorna just nu, en fråga inget…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över enskilda länders sociala frågor. Dock ska alla EU-länder ta ansvar för sina medborgare och att det ska finnas ett visst socialt skyddsnät även om det får se olika ut.

  Argument:EU ska inte bestämma över enskilda länders sociala frågor. Dock ska alla…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Försvaret ska skötas av de enskilda länderna själva. De länder som vill kan däremot gå med i försvarssamarbetet NATO som jag anser Sverige ska göra. Länder kan också söka andra försvarssamarbeten

  Argument:Försvaret ska skötas av de enskilda länderna själva. De länder som vill kan…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej! EU är en jättemarknad för Sverige och en stor möjlighet. Det finns dock utmaningar, som hur man skapar trygghet samtidigt som det finns en stor rörlighet inom EU.

  Argument:Nej! EU är en jättemarknad för Sverige och en stor möjlighet. Det finns dock…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej!

  Länderna är olika och det viktiga är samarbetet inte att likrikta de olika länderna.

  Argument:Nej!

  Länderna är olika och det viktiga är samarbetet inte att likrikta de…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EUs olika partier kan exkludera de länder som inte värnar fri press och yttradefrihet, vilket skett och är ett bra sätt att minska dessa partiers makt.

  Argument:EUs olika partier kan exkludera de länder som inte värnar fri press och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vet inte hur man på bästa sätt får till en förändring, någon form av sanktion kan ändå vara bra.

  Argument:Vet inte hur man på bästa sätt får till en förändring, någon form av sanktion…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. Det är bra att de enskilda länderna får sköta beskattning.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bra om lagstiftningen istället finns på nationell nivå, men många länder bryr sig inte så mycket om plasten så det kan då vara bra med påtryckning.

  Argument:Bra om lagstiftningen istället finns på nationell nivå, men många länder bryr…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Medlen som utbetalas ska följas upp bättre så att de används på bästa sätt. Många projekt följs inte upp ordentligt. Viktigt att kontrollera och motverka korruption.

  Argument:Medlen som utbetalas ska följas upp bättre så att de används på bästa sätt…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har haft en folkomröstning om detta som sade nej. Att delta i Euro-samarbetet innebär också att man delar ekonomins stabilitet på visst sätt. Andra länders ekonomi påverkar då Sverige.

  Argument:Vi har haft en folkomröstning om detta som sade nej. Att delta i…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Ingår man i samarbetet gäller det att sköta sin ekonomi. Hur straffet ska se ut är svårare att säga.

  Argument:Ja. Ingår man i samarbetet gäller det att sköta sin ekonomi. Hur straffet ska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Svårt att bedömma, vissa undantag kan kanske behövas. Länderna i EU ser väldigt olika ut och då kan vissa specialregler behövas.

  Argument:Svårt att bedömma, vissa undantag kan kanske behövas. Länderna i EU ser väldigt…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I princip är det viktigt att alla hjälps åt med flyktingproblematiken, om inget speciellt inträffat.

  Argument:I princip är det viktigt att alla hjälps åt med flyktingproblematiken, om inget…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Måste utredas först, om den yttre gränskontrollen inte fungerar är den inre kontrollen nödvändig.

  Argument:Måste utredas först, om den yttre gränskontrollen inte fungerar är den inre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I princip, men det kan finnas undantag.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flyktingarna över medelhavet är många gånger offer för smugglare, som tjänar stora pengar på dem. Det måste finnas annat sätt att stödja dessa människor än denna desperata flykt.

  Argument:Flyktingarna över medelhavet är många gånger offer för smugglare, som tjänar…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Förbudet finns redan i Sverige och det bör vara en nationell fråga även om jag som person är för ett förbud., viktigt att inte lagstiftning i Sverige ändras.

  Argument:Förbudet finns redan i Sverige och det bör vara en nationell fråga även om jag…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Osäker på om denna åtgärd är det bästa sättet att stävja detta.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte en EU-fråga även om jag personligen tycker den är viktig. Om man önskar att sådana frågor ska skötas av EU riskerar vi att det blir sämre lagar än de vi har i Sverige.

  Argument:Inte en EU-fråga även om jag personligen tycker den är viktig. Om man önskar…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, detta är ett nationellt ansvar.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Även om jag är starkt för, är detta en nationell fråga. Viktigt att det fortsätter att vara så, så att Sverige inte förlorar sin fria aborträtt. Om lagstiftningen kommer upp på EU-nivå kan vi förlora!

  Argument:Även om jag är starkt för, är detta en nationell fråga. Viktigt att det…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensam polis kanske inte är bäst, men man ska samarbeta och förstärka gränsskyddet!

  Argument:Gemensam polis kanske inte är bäst, men man ska samarbeta och förstärka…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU är ingen militär gemenskap. Bättre med detta samarbete i NATO-form.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, det är viktigt att det finns rörlighet utan detaljstyre.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Succesivt men inte för drastiskt. Svenska bönder ska inte förlora på detta i förhållande till övriga EU.

  Argument:Succesivt men inte för drastiskt. Svenska bönder ska inte förlora på detta i…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Viktigt att ta fram nya bra grödor.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, detta är en nationell fråga. Detta är en attitydfråga att jobba med men inte en fråga man kan lagstifta fram

  Argument:Nej, detta är en nationell fråga. Detta är en attitydfråga att jobba med men…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, detta är en nationell fråga.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, EU-länderna har redan bra nivåer. Viktigt däremot att följa upp resultat och effektivitet bättre.

  Argument:Nej, EU-länderna har redan bra nivåer. Viktigt däremot att följa upp resultat…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vargjakten i Sverige borde vara en nationell fråga då man värnat bevarandestatus.

  Argument:Vargjakten i Sverige borde vara en nationell fråga då man värnat…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag talar bra engelska och jobbar på med min franska.

Vad har du för yrke?

Nu Riksdagsledamot. Tidigare Intensivvårdssjuksköterska och ledare i akutsjukvård och pol.sek mm

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare.

Film

En oväntad vänskap. Härlig film som visar på möjligheter och vad kärlek kan göra med människor.

Författare/bok

Mest faktaböcker men gillar deckare och biografier också. Ingen riktig favorit.

TV-program

Dålig på TV, men ser nyheterna och gillar engelska deckare och bonusfamiljen.

Radioprogram/podd

Historiepodden

Sport

Skidor på längden o tvären samt löpning för mig. Publiksport, simhopp, hockey och skidskytte.

Hobby

Varierar, just nu löpning, paddling och trädgård.

Mat

Gillar att laga då jag är ledig och har tid, gärna till många. Grillat på sommar, grytor på vinter.

Dryck

Vatten och ett gott vin.